Jungovo učení pro každého

/ Josef Rauvolf

Díla švýcarského psychologa a myslitele Carla Gustava Junga bývají někdy – neprávem – považována za poněkud těžší četbu. Zároveň jej leckdy citují lidé, kteří nemají o jeho učení ani ponětí. Možná i proto svolil Jung na sklonku svého života k napsání knihy Člověk a jeho symboly, v níž velice vstřícným a pochopitelným způsobem vysvětluje své učení.
Díla švýcarského psychologa a myslitele Carla Gustava Junga bývají někdy – neprávem – považována za poněkud těžší četbu. Zároveň jej leckdy citují lidé, kteří nemají o jeho učení ani ponětí. Možná i proto svolil Jung na sklonku svého života k napsání knihy Člověk a jeho symboly, v níž velice vstřícným a pochopitelným způsobem vysvětluje své učení.

 

Jen pár slov k údajné složitosti Jungových textů: jako vždy, i v tomto případě záleží na tom, co si od četby slibujeme – jinými slovy, i zde platí, že o co více investujeme, o to více získáme. Jung nedává nic zadarmo, a je to tak dobře.

Rozhodnutí připravit svazek, v němž by bylo jeho učení podáno tak, aby mu porozuměl i laik, který neprošel studiem psychologie, bylo pro Junga nejspíš těžké, výsledek ovšem stojí opravdu za to – pouze skutečný mistr totiž dokáže vysvětlit i složité věci tak, aby byly zcela pochopitelné, aniž by je přitom jakkoli trivializoval. Jung zároveň k práci na svazku přizval své významné žáky, každý z nich přitom pojednává o určitém aspektu jungovské psychologie.

Základem je samozřejmě úvodní studie samotného C. G. Junga (1875-1961), v níž nás uvádí do problematiky výkladu snů, přičemž jej provází četnými příklady ze své bohaté praxe, vše je tak srozumitelnější. Vysvětluje, co je to nevědomí, i jaký je jeho význam pro naše duševní zdraví, stejně tak se zabývá úlohou a významem symbolů. A jak píše, "je pošetilé opomíjet je proto, že z racionálního hlediska se nezdají být absurdní nebo nepodstatné.... Tam, kde jsou potlačovány nebo opomíjeny, jejich specifická energie zmizí v podvědomí, což má nepředvídatelné důsledky." A dále dovozuje: "Naše doba ukázala, co to znamená, když se brány podsvětí otevřou. Odehrály se věci, jejichž obludnost si v idylicky první dekádě 20. století nikdo neuměl představit, a obrátily svět vzhůru nohama." Neustálé naslouchání všemu, co nám naše duše, nevědomí, prostřednictvím snů a symbolů v nich obsažených, říká, je tak podle Junga zcela logicky nesmírně důležité. Ovšem, konáme tak? My, lidé moderní doby, jež si zakládá na racionalitě, efektivitě, na své schopnosti vše co nejrychleji vměstnat do tabulek?

Jung v úvodní kapitole také přibližuje, co to jsou (a také, co nejsou) archetypy, což je důležité: právě tento pojem totiž bývá často užíván zcela proti svému smyslu. Zároveň tím připravuje půdu dalšímu z autorů, který v kapitole Prastaré mýty a moderní člověk přibližuje význam odkazu, jenž v sobě všichni neseme, a možná si to, k naší velké škodě, ani neuvědomujeme. Protože – a Jung o tom psal opakovaně – právě popírání tohoto aspektu současnou kulturou a civilizací stojí u kořene mnohých psychických, a následně i civilizačních problémů.

Symboly se zabývají i další kapitoly, a to jak ve vizuálním umění, tak v individuální analýze, tedy v terapeutické praxi – a mluvíme-li o symbolech, je dobré připomenout, že krásně vypravená kniha je provázena mnoha ilustracemi a reprodukcemi, zachycujícími umění všech dob i kultur, ale i dokumentárními fotografiemi, umožňujícími lépe pochopit Jungovo poselství. A pokud svůj vklad do svazku Člověk a jeho symboly dokončil Carl Gustav Jung pouhých deset dní před smrtí, můžeme jej tak vnímat i jako jeho poslední slovo: kultivované, vstřícné a moudré – a právě proto potřebné.

Josef Rauvolf, publicista a překladatel

Další články

Další z dílů knižního novinkového pořadu Českého rozhlasu 3 - Vltavy, které je v premiéře vysílán vždy v sobotu ráno v rámci Víkendové přílohy. Literární redaktor a kavárník Zdenko Pavelka tentokrát upozorňuje na toto:
Recenze

MeziŘádky Zdenko Pavelky

Další z dílů knižního novinkového pořadu Českého rozhlasu 3 - Vltavy, které je v premiéře vysílán vždy v sobotu ráno v rámci Víkendové přílohy. Literární redaktor a kavárník Zdenko Pavelka tentokrát upozorňuje na toto:
 | Zdenko Pavelka
Tentokrát se literární redaktor a kavárník vydal ve svém pravidelném knižním rozhlasovém pořadu Víkendové přílohy stanice Vltava na výstavy. A protože dobrá výstava má svůj katalog nebo i třeba souběžně vydanou monografii, návštěvou výstavní síně to rozhodně končit nemusí.
Recenze

MeziŘádky Zdenko Pavelky

Tentokrát se literární redaktor a kavárník vydal ve svém pravidelném knižním rozhlasovém pořadu Víkendové přílohy stanice Vltava na výstavy. A protože dobrá výstava má svůj katalog nebo i třeba souběžně vydanou monografii, návštěvou výstavní síně to rozhodně končit nemusí.
 | Zdenko Pavelka
Ano, opět se hlásí Zdenko Pavelka se svoji knižní rozhlednou, ale název Knižní pól už převzal o začátku listopadu jiný pořad, ve kterém chroničtí čtenáři, pozvaní Českým rozhlasem, mluví o svých čtenářských zážitcích.  Nicméně- redaktor Pavelka o nových knihách referuje dále ve Víkendové sobotní příloze stanice Vltava. Dnes se spolu s ním vrátíme do Tábora na knižní festival Tabook.
Recenze

Mezi řádky o knihách se Zdenko Pavelkou

Ano, opět se hlásí Zdenko Pavelka se svoji knižní rozhlednou, ale název Knižní pól už převzal o začátku listopadu jiný pořad, ve kterém chroničtí čtenáři, pozvaní Českým rozhlasem, mluví o svých čtenářských zážitcích. Nicméně- redaktor Pavelka o nových knihách referuje dále ve Víkendové sobotní příloze stanice Vltava. Dnes se spolu s ním vrátíme do Tábora na knižní festival Tabook.