Když se z člověka stane krysa

/ Tomáš Weiss

Miloš Doležal (1970) si udělal jméno nejen jako básník a tvůrce rozhlasových dokumentů, ale také svým setrvalým zájmem o střetávání se člověka s totalitním režimem. Tím nacistickým i tím komunistickým. Svoji novou knihu Čurda z Hlíny představí 2. 5. od 19 hod. v pražské Knihovně Václava Havla.
Miloš Doležal (1970) si udělal jméno nejen jako básník a tvůrce rozhlasových dokumentů, ale také svým setrvalým zájmem o střetávání se člověka s totalitním režimem. Tím nacistickým i tím komunistickým. Svoji novou knihu Čurda z Hlíny představí 2. 5. od 19 hod. v pražské Knihovně Václava Havla.

Do knihy Čurda z Hlíny Doležal zdokumentoval a autorsky dokreslil tři osudy českých zrádců a kolaborantů z protektorátu. Poté, kdy badatelsky i lidsky udělal maximum pro památku mučedníka komunistického teroru pátera Toufara, přichází s postavami českých Jidášů, na kterých se dá takřka modelově ukázat, co se s člověkem stane, když nemá sílu říct ďáblovi ne nebo když si dokonce myslí, že bude s ďáblem kamarádit a že je dost mazaný na to, aby ho využil a neztratil přitom duši.

Tři Doležalova dokudramata jsou potřebná jak pro doplnění portrétu našich zemí v minulosti, tak pro varování pro přítomnost a budoucnost. Protože potenciál kolaboranta a zrádce v nás je v každém. Je v nás kus krejčího z Vysočiny Bohuslava Bušty, který práskal gestapu za potravinové lístky, za peníze, za cigára, za chlast. Je v nás kus Oskara Felkla, předválečného československého četníka, který tak dlouho poslouchal zákony, až se stal jedním z aktivních strůjců vyvraždění a vypálení Lidic a jeho manželka nikdy nepochopila, co proti jejímu mužovi lidi mají. A je v nás velký kus Karla Čurdy, parašutisty, vysazeného  do protektorátu na jaře roku 1942. Ten zradil ze strachu a stal se z něho, pod jménem Karl Jerhot. spolupracovník gestapa.

Totality si na práskačství potrpí. Je jednou z mocenských pák, kterou mají na lidi a kterou lidi navíc štvou proti sobě. Díky donašečům totality prosperují. Zrovna na našem území bychom o tom měli něco vědět. Tady se udává už po generace. Byli tady ti, co práskali gestapu a později komunistům. Víme také, že jsou práskači aktivní a práskači z donucení. Víme, že podpisy pod spoluprací s totalitou nejsou stejné kategorie, i když na papíře vypadají podobně.  Informace máme, další teď i díky Čurdovi z Hlíny. Teď ještě nezapomenout na taková slova jako statečnost, čest, odvaha…

Z člověka se totiž krysa může stát každou chvíli. Na to nemusí žít v totalitě. Jenže ve světě rozplizlé lidskosti, rozsegmetovaných mezilidských vztahů a roztekle pragmatických občanů, ve světě, kdy lidi odmítají respektovat existenci pravdy a lži – v tomhle světě jakoby kategorie člověk-krysa přestala existovat. Ale to biblické platí do skonání věků - běda těm, kdo přestanou Zlo rozeznávat a třikrát běda těm, kteří, přestože ho rozeznali, mu ze zištnosti nebo zbabělosti slouží.

 

 

 

Další články

Nebývá zvykem, aby si literární redaktor a nakladatel Zdenko Pavelka vystačil ve své pravidelné rubrice o nových knihách s pouho pouhým jedním titulem. Přesto se to v případě Hodiny z olova stalo. Důvodem pochopitelně není to, že je kniha rozsáhlá, ale to, že je obsažná a závažná. Co měli možnost slyšet posluchači Českého rozhlasu v pravidelné sobotní Víkendové příloze, nabízíme k přečtení.
Recenze

MeziŘádky Zdenko Pavelky

Nebývá zvykem, aby si literární redaktor a nakladatel Zdenko Pavelka vystačil ve své pravidelné rubrice o nových knihách s pouho pouhým jedním titulem. Přesto se to v případě Hodiny z olova stalo. Důvodem pochopitelně není to, že je kniha rozsáhlá, ale to, že je obsažná a závažná. Co měli možnost slyšet posluchači Českého rozhlasu v pravidelné sobotní Víkendové příloze, nabízíme k přečtení.
 | Zdenko Pavelka
Básníka a rváče s bolševickým režimem Ivana Martina Jirouse znají čtenáři nejen z jeho básní a publicistiky, ale i z dalších publikací. Nyní k nim přibyl zajímavý pohled – na svého otce totiž prostřednictvím deníku vzpomíná v knize Mága jeho dcera Františka, a její kamarádka Jana M. Bauerová.
Recenze

Jirous zcela jinýma, a blízkýma očima

Básníka a rváče s bolševickým režimem Ivana Martina Jirouse znají čtenáři nejen z jeho básní a publicistiky, ale i z dalších publikací. Nyní k nim přibyl zajímavý pohled – na svého otce totiž prostřednictvím deníku vzpomíná v knize Mága jeho dcera Františka, a její kamarádka Jana M. Bauerová.
 | Josef Rauvolf
Literární redaktor a vydavatel Zdenko Pavelka odhodlaně kráčí literární džunglí českého knižního světa. Formát Meziřádků  - literární pořad Českého rozhlasu Vltava, který můžete poslouchat každou sobotu dopoledne v rámci Víkendové přílohy - je přesně to, jak se k nám můžou informace o knihách, vysekaných z liján a kapradí literárního provozu, dostat.
Recenze

MeziŘádky Zdenko Pavelky

Literární redaktor a vydavatel Zdenko Pavelka odhodlaně kráčí literární džunglí českého knižního světa. Formát Meziřádků - literární pořad Českého rozhlasu Vltava, který můžete poslouchat každou sobotu dopoledne v rámci Víkendové přílohy - je přesně to, jak se k nám můžou informace o knihách, vysekaných z liján a kapradí literárního provozu, dostat.