Jan Vladislav výtečným esejistou

/ Josef Rauvolf

Více než jedenáct set stran imposantního svazku esejí, studií a kritik Eseje Jana Vladislava je dílem, jež jen potvrzuje autorovo přední místo v naší poválečné literatuře.
Více než jedenáct set stran imposantního svazku esejí, studií a kritik Eseje Jana Vladislava je dílem, jež jen potvrzuje autorovo přední místo v naší poválečné literatuře.

Překvapí při pouhém prolistování hned několik věcí – první, samozřejmě, kdy na to všechno vlastně bral Vladislav čas, vždyť se přece musel nějak živit (mimo jiné překládáním), a to jak před vynucenou emigrací v roce 1981, tak v pařížském exilu, kromě toho byl do svého odjezdu velice aktivní v samizdatu, vedl edici Kvart, zkrátka, jistě silně zaneprázdněný.  Zvláště uvědomíme-li si, že tento svazek není prvním, nabízejícím Vladislavovu esejistiku, ale hned čtvrtým. A to ještě další texty čekají na vydání...

Zadruhé, překvapí Vladislavův rozmach, ač profesí romanista, píše i o autorech dalších jazykových oblastí, a samozřejmě o literátech českých. Další věc, která překvapí – neměla by to ale být spíše samozřejmost, jako je tomu právě u Vladislava? – je vysoká jazyková úroveň, Vladislav píše skutečně krásnou češtinou. Zatřetí potěší vnitřní konsistence, tedy jak do neuhýbání od vlastních kritérií, tak i vysoko nasazená laťka, a to již od prvních příspěvků, které ve svazku pojatém chronologicky začínají letopočtem 1946 – to bylo Janu Vladislavovi třiadvacet. A již měl, vlastně, jasno.

V čem? Inu, ve věcech, jež by měly být každému esejistovi či publicistovi samozřejmé, tedy že rozpozná kvalitu od šuntu, že se nebude bát rýpnout do bolavého, psát že bude podle svého svědomí. Prosté, že... Ovšem, kolik takových dnes máme?

Vraťme se ale ke knize samotné. Jak již bylo naznačeno, Jan Vladislav píše především o autorech italských a francouzských, a lze jen uvítat, že také o autorech, kteří nejsou u nás tak známí, pokud tedy vůbec – plní tak roli člověka, otevírajícího dveře k neznámým zákoutím obou literatur, a to i v případě, že dotyční nejsou u nás dosud přeloženi. V tom případě jsou Vladislavovy eseje ještě cennější, díky jeho erudici a rozhledu, kreditu, můžeme brát jeho texty za tipy k dalšímu rozšiřování vlastních znalostí. Což platí dvojnásob o textech, psaných pro samizdat.

Vladislav ale píše také o autorech u nás dostatečně známých i překládaných, ale činí tak vždy velice objevně, nepřežvýkává známá fakta, naopak přichází s novými pohledy, informacemi.

Samozřejmě můžeme vystopovat Vladislavovy lásky, ať mezi domácími či zahraničními autory, velice zjaímavý je například esej věnovaný Borisi Pasternakovi, stejně tak stojí za připomenutí Vladislavův pohled na Jiřího Koláře či Václava Černého, nelze nezmínit texty o Charlesi Baudelairovi, Arthuru Rimbaudovi, Dantovi či téměř neznámému Dino Campanovi... a tak bychom mohli úpokračovat, není však proč suplovat jmenný rejstřík či obsah.

Svazek Eseje Jana Vladislava obsahuje, jak se dočteme ve vyčerpávající ediční poznámce (a musíme zmínit i podrobnou vladislavovskou bibliografii), všechny dosud knižně nevydané texty, které se dochovaly a byly Vladislavem "odsouhlaseny". Další tedy čekají na své vydání, a my se můžeme již dnes jen těšit!

Josef Rauvolf, překladatel a publicista

Eseje

539

Další články

Ovšem pokud byste snad čekali na desce Nebe je zatažený nějaký poklidný recitál, opak je pravdou. Ostatně každý, kdo někdy zažil koncert Psích vojáků anebo Topolův sólový výstup, ví, o čem je řeč. Filip Topol klavír používal nejen jako melodický nástroj, ale také do něj dokázal pěkně zabušit. A to s takovou vervou, že mu tekla po prstech krev…Filip Topol zemřel 19. června 2013.
Recenze

A Filip Topol zůstal sám se svým klavírem

Ovšem pokud byste snad čekali na desce Nebe je zatažený nějaký poklidný recitál, opak je pravdou. Ostatně každý, kdo někdy zažil koncert Psích vojáků anebo Topolův sólový výstup, ví, o čem je řeč. Filip Topol klavír používal nejen jako melodický nástroj, ale také do něj dokázal pěkně zabušit. A to s takovou vervou, že mu tekla po prstech krev…Filip Topol zemřel 19. června 2013.
 | Josef Rauvolf
Zatím poslední číslo literární čtvrtletníku Souvislosti přineslo mimo hromady jiných textů a témat (Allen Ginsberg, Maďaři o Srpnu 68, recenze, nové texty.....) také recenzi na knihu slovenského reportéra Andreje Bána Slon na Zemplíne. Křížem krážem poctivě projetá země, která se nedá poznat tak, že zajedete jen do Bratislavy nebo do Tater. Literární reportáž v plné parádě ve spolehlivě kvalitním literárním časopisu.
Recenze

„Býva sa tu dobre, ale žiť sa tu nedá“

Zatím poslední číslo literární čtvrtletníku Souvislosti přineslo mimo hromady jiných textů a témat (Allen Ginsberg, Maďaři o Srpnu 68, recenze, nové texty.....) také recenzi na knihu slovenského reportéra Andreje Bána Slon na Zemplíne. Křížem krážem poctivě projetá země, která se nedá poznat tak, že zajedete jen do Bratislavy nebo do Tater. Literární reportáž v plné parádě ve spolehlivě kvalitním literárním časopisu.
 | Adéla Petruželková
Dnes ovládnou výběr literárního redaktora a nakladatele latinos a hispanisté. Po pražském knižním veletrhu zůstalo jako vždycky kromě zážitků i spoustu nových knih. Tak začněme Cortázarem. A skončí to zase Cortázarem, ale jiným.
Recenze

MeziŘádky Zdenko Pavelky

Dnes ovládnou výběr literárního redaktora a nakladatele latinos a hispanisté. Po pražském knižním veletrhu zůstalo jako vždycky kromě zážitků i spoustu nových knih. Tak začněme Cortázarem. A skončí to zase Cortázarem, ale jiným.