Majakovskij konečně nově, a na výtečnou

/ Josef Rauvolf

Právě vydaný svazek Poemy nabízí šest intimně laděných komposic Vladimíra Majakovského v novém, tolik potřebném překladu. Druhý svazek bude následovat. Vedle nesporných kvalit vybízí k širšímu zamyšlení nejen nad Majakovským samotným, ale také jeho dílem jako takovým. A v neposlední řadě také potvrzuje, jak je potřebné nebrat některé "zavedené" překlady za nedotknutelné a věčné.
Právě vydaný svazek Poemy nabízí šest intimně laděných komposic Vladimíra Majakovského v novém, tolik potřebném překladu. Druhý svazek bude následovat. Vedle nesporných kvalit vybízí k širšímu zamyšlení nejen nad Majakovským samotným, ale také jeho dílem jako takovým. A v neposlední řadě také potvrzuje, jak je potřebné nebrat některé "zavedené" překlady za nedotknutelné a věčné.

Platí to i pro Vladimíra Majakovského (1893-1930), jednoho z nejvýznamnějších básníků 20. století, autora novátorského, vášnivého, autentického – o to více však zneužívaného a nepochopeného. Stačí si vzpomenout, jak nám byl komunistickými ideology prezentován: jako neúnavný revolucionář, burcující proti kapitalismu, imperialismu a podobně. Jako hlas bolševické revoluce... Ovšem o tom, že jej právě tato revoluce svým neustálým šlapáním na paty a podlými útoky dohnala až k sebevraždě, o tom se vždy cudně mlčelo.

U nás přeložil celého Majakovského již počátkem 50. let režimní koryfej a tak podobně Jiří Taufer, dlužno ale dodat, že na jeho převodech se to naštěstí příliš neprojevilo. Přesto se při jejich čtení neubráníme pocitu, sedmdesát let že už je příliš, a nový překlad by byl na místě.

Mladí překladatelé Jana Kitzlerová a Vojtěch Frank se tohoto úkolu ujali s pochopitelným respektem, rozhodně ne však jakkoli nuceně pietním, a jak píše Jana Kitzlerová v zasvěceném doslovu, řešili přitom řadu problémů – úspěšně, dodáváme.

Na rozdíl od dosavadního, ideologického dělení na poemy předrevoluční, tedy nepolitické, a tak "neuvědomělé", a porevoluční, tedy, osvícené bolševismem a nesené (dle vykladačů) jeho ideou, sáhli nyní překladatelé k jinému rozložení: první svazek obsahuje poemy intimní, tedy milostné, druhý pak nabídne ony revoluční.

O významu Majakovského pro světovou poezii snad netřeba mluvit, možná snad jen pár připomenutí z manifestu Facka veřejnému vkusu (1912), na němž se s dalšími ruskými futuristy podílel i Majakovskij: futuristé zde odmítali veškerou literaturu minulosti i současnosti ("třeba ji svrhnout z parníku přítomnosti"), snažili se navrátit k původním zdrojům a kořenům existence lidstva, především ale úporně hledali další a zcela nové postupy, formy a pravidla pro vyjádření obsahu, který cítili jako nový. Bylo jim totiž jasné, že nový obsah si nutně žádá i nové formy, a také nový jazyk.

Majakovského tvorba nám může sloužit jako čítankový příklad toho všeho, zároveň ji můžeme vnímat jako vzorný příklad převodu idejí do praxe – jeho poezie je živoucí, tepající, upřímná. Protože co jiného říkají tyto verše: "Vidíte stránku – / a já / hřebíky slov jsem přibitý na ní".

A rozhodně – přinejmenším v prvním svazku intimní lyriky – není poznamenaná tím, čeho se sám básník obával: "Byl jsem postaven před vyhlídku, že věnuji celý svůj život psaní letáků, v nichž budu předkládat ideje, vybrané z knih, které jsou sice politicky korektní, které by ale nebyly výsledkem mého uvažování. Kdybyste ze mě vytřepali vše, co jsem přečetl, tak co by pak zbylo? Marxistická dialektika..."

Odpovíme-li si na Majakovského řečnickou otázku, zbylo toho skutečně hodně – například básnické poemy Oblak v kalhotách, Flétna páteř, Miluji či O tom. Poemy, nesené jak silou Majakovského nesmírného talentu, tak jeho lásky. Poemy, které nejen že přežily přes sto let od svého napsání, ale žít budou i nadále – a jistě i díky novým, skvělým překladům.

Josef Rauvolf

Poemy

230

Další články

Enki Bilal je mistr fantazie, jehož nápady jsou stejně šílené jako vtipné. Egyptští bohové hrají Monopoly, všechny ženy jsou v Centru porodnosti, díky čemuž se muži líčí a z většiny se staly homosexuálové, můžete zde potkat telepatické kočky, Čechosověty z Bratislavy hrající hokej, obří vajíčka rozesetá po střechách Berlína nebo se probudit na ošetřovně vedle nosorožce. Nápadům se meze nekladou. Hurá, Trilogie Nikopol!
Recenze

Tři komiksové příběhy z depresivní budoucnosti

Enki Bilal je mistr fantazie, jehož nápady jsou stejně šílené jako vtipné. Egyptští bohové hrají Monopoly, všechny ženy jsou v Centru porodnosti, díky čemuž se muži líčí a z většiny se staly homosexuálové, můžete zde potkat telepatické kočky, Čechosověty z Bratislavy hrající hokej, obří vajíčka rozesetá po střechách Berlína nebo se probudit na ošetřovně vedle nosorožce. Nápadům se meze nekladou. Hurá, Trilogie Nikopol!
 | Robin Podéšť RaptoR - geekcave.cz
Šachy zajímavější než hokejové mistrovství světa, maty zajímavější než jeho finále, k tomu navíc psychologický rozbor dvou stran mince jménem Elizabeth Harmonová. Miniseriál od Netflixu vzal zdánlivě nezajímavé téma a udělal z něj drogu, kterou si člověk bude chtít dát víc než jednou. Spusťte hodiny!
Recenze

Dámský gambit - vyšla kniha, podle které vznikl populární seriál

Šachy zajímavější než hokejové mistrovství světa, maty zajímavější než jeho finále, k tomu navíc psychologický rozbor dvou stran mince jménem Elizabeth Harmonová. Miniseriál od Netflixu vzal zdánlivě nezajímavé téma a udělal z něj drogu, kterou si člověk bude chtít dát víc než jednou. Spusťte hodiny!
 | Jan Mazáč
Přestože máme od Friedricha Nietzscheho přeloženo vskutku téměř maximum, stále je co vydávat – posledním příspěvkem je dvousvazkové vydání Pozdní pozůstalost, zachycující Nietzscheho texty z let 1885 až 1889.
Recenze

Nietzsche pozdní, ale svěží

Přestože máme od Friedricha Nietzscheho přeloženo vskutku téměř maximum, stále je co vydávat – posledním příspěvkem je dvousvazkové vydání Pozdní pozůstalost, zachycující Nietzscheho texty z let 1885 až 1889.