Skrze chování zvířat lépe porozumět okolnímu světu

/ Martin Wikelski

Co se může jevit jako sci-fi, je ve skutečnosti již dávno realitou: mezinárodní výzkumné projekty pracují na plné obrátky na co nejúplnějším „internetu zvířat“, jenž by lidem umožnil zužitkovat zvířecí schopnosti. V budoucnosti však nebudou jen vodní hadi varovat před tsunami a horské kozy před sopečnými erupcemi - internet zvířat radikálně přemění i náš vztah k přírodě.
Co se může jevit jako sci-fi, je ve skutečnosti již dávno realitou: mezinárodní výzkumné projekty pracují na plné obrátky na co nejúplnějším „internetu zvířat“, jenž by lidem umožnil zužitkovat zvířecí schopnosti. V budoucnosti však nebudou jen vodní hadi varovat před tsunami a horské kozy před sopečnými erupcemi - internet zvířat radikálně přemění i náš vztah k přírodě.

Předmluva:

Každých pár desetiletí visí ve vzduchu velké společenské změny a někdy se stane, že ty to změny nejsou pojmenovány nebo včas pochopeny. Pak padají zdi či diktatury, aniž by to kdokoliv předvídal. Kniha Internet zvířat vynáší jednu takovou pozvolna se vkrádající, nicméně významnou a globální změnu na světlo, totiž totální rekonstrukci našeho lidského chápání přírody. Poté, co byla příroda po staletí chápána jako něco od techniky odloučeného, probíhá v současnosti na plné obrátky syntéza přírody a techniky. Inteligentní senzorika zvířat může nám lidem v budoucnu poskytovat celou řadu existenčně důležitých informací o životních procesech na planetě Zemi. Celé lidstvo tak dostane k boku slepeckého psa, aby konečně naplnilo Humboltův ideál porozumění přírodě a pochopilo „svět jako celek skrze souhru jeho jednotlivých částí“.

Internet zvířat, to je globálně rozložená inteligentní senzorická síť vyvinutá v průběhu evoluce, díky níž teď zvířata komunikují také s člověkem. Tato pokladnice vědění se jako knihovny a muzea světa stane neodmyslitelnou součástí velké kultury lidstva,  stejně jako tomu bylo v případě internetu samotného. My jako lidstvo tedy právě začleňujeme do našeho života nový rozměr vědění, což je změna, jaká se přihodí jen každých pár set let a povede k dnes ještě netušeným převratům. Z divokých zvířat se stanou naši kamarádi, naše divoká domácí zvířata, jež budeme milovat stejně jako našeho psa, papouška nebo kočku a s nimiž budeme stejně tak komunikovat. Rozdíl bude spočívat v tom, že tato divoká zvířata budou nás i lidi žijící v nejodlehlejších koutech světa také varovat před katastrofami, budou předvídat klimatické změny a zjišťovat pro nás chemické složení ovzduší, vody a půdy.

Záhy nám jako lidstvu bude tedy dopřáno, abychom skrze chování zvířat lépe porozuměli světu, což ostatně v minulosti praktikovaly všechny vyspělé kultury. Významný pokrok spočívá v tom, že nebudeme pozorovat jenom lokální chování zvířat- jako Inkové pozorovali při stanovování kalendáře mnohoštětinatce v pobřežních oblastech Peru -, nýbrž že budeme mít takříkajíc celosvětovou síť mnohoštětinatců. Lepší informační systém než ten zvířat s jejich nejrozmanitějšími šestými smysly totiž neexistuje.  Tak, jako naše děti dnes nedovedou pochopit, jak se vůbec dalo žít bez internetu, nebudeme my za pár let chápat, proč jsme byli jako lidstvo tak bláhoví – a kvůli technickému pokroku snad i namyšlení -, že jsme nevyužívali evolucí vytvořené vědění celé zvířecí říše. Tato kniha popisuje zásadní změnu, která bude mít pro sebepojetí nás jako lidí podobný význam jako odhalení života na jiných planetách.

Prof. Dr. Martin Wikelski, Institut Maxe Plancka pro ornitologii

Další články

Někdy chce básník oslovit lidstvo pěkně zpříma, protože není čas na dvojsmysly a metafory. Polský básník Piotr Macierzyński (1971) napsal takovou burcující poezii shrnul ji do Anatologie esesáckých básní. Jak říká sám autor: speciálně se občas věnuju Polákům, se kterými nemám slitování, jak je vidět v básni: zřejmě 20 % Poláků / nerozumí tomu co čte // ať jdou do píči.
Aktuality

A už v těch pecích netopte Židama!

Někdy chce básník oslovit lidstvo pěkně zpříma, protože není čas na dvojsmysly a metafory. Polský básník Piotr Macierzyński (1971) napsal takovou burcující poezii shrnul ji do Anatologie esesáckých básní. Jak říká sám autor: speciálně se občas věnuju Polákům, se kterými nemám slitování, jak je vidět v básni: zřejmě 20 % Poláků / nerozumí tomu co čte // ať jdou do píči.
 | Tomáš Weiss
Rádi vám představujeme ediční plán Paseky na druhé pololetí 2018. Najdete v něm mimo jiných titulů například novinku Salmana Rushdieho, životopis Masaryka od Pavla Kosatíka, knihu 100 složenou ze stovky fotek z archivu ČTK a stovky komentářů od nejrůznějších osobností nebo dětskou knihu o historii a současnosti pražského metra.
Aktuality

Ediční plán Paseky - 2. pololetí 2018

Rádi vám představujeme ediční plán Paseky na druhé pololetí 2018. Najdete v něm mimo jiných titulů například novinku Salmana Rushdieho, životopis Masaryka od Pavla Kosatíka, knihu 100 složenou ze stovky fotek z archivu ČTK a stovky komentářů od nejrůznějších osobností nebo dětskou knihu o historii a současnosti pražského metra.
 | Paseka
Dva dny programu Světa knihy Plzeň jsou již naplněné. 21. a 22. září čeká v plzeňské kreativní zóně DEPO2015 výjimečný knižní svět. Úplně první regionální Svět knihy má podtitul Literaturou ke vzdělání, můžete proto očekávat zajímavé diskuze a setkání. Nemusíte se bát přijít s dětmi. Akce je k rodinám friendly.
Aktuality

Svět knihy Plzeň 2018 - co očekávat od novoty

Dva dny programu Světa knihy Plzeň jsou již naplněné. 21. a 22. září čeká v plzeňské kreativní zóně DEPO2015 výjimečný knižní svět. Úplně první regionální Svět knihy má podtitul Literaturou ke vzdělání, můžete proto očekávat zajímavé diskuze a setkání. Nemusíte se bát přijít s dětmi. Akce je k rodinám friendly.