Číst dnes klasiku? Zkuste to, čtenářská překvapení nejsou vyloučena

/ Tomáš Weiss

Dají se knihy číst i třeba po sto letech od vydání? Tak jistě - technicky jistě ano, ale jsou schopny vyvolat čtenářský zážitek? Není nakonec klasika jen něco jako trilobit, o kterém je dobré vědět, je třeba ho umět školně popsat a zařadit - ale až na pár specialistů nás zase doběla nerozpaluje? Navíc - všechno je dneska jinak - co např. s Čapkem nebo Gončarovem? A zkusili jste poslední dobou napřímo nějakou klasiku?
Dají se knihy číst i třeba po sto letech od vydání? Tak jistě - technicky jistě ano, ale jsou schopny vyvolat čtenářský zážitek? Není nakonec klasika jen něco jako trilobit, o kterém je dobré vědět, je třeba ho umět školně popsat a zařadit - ale až na pár specialistů nás zase doběla nerozpaluje? Navíc - všechno je dneska jinak - co např. s Čapkem nebo Gončarovem? A zkusili jste poslední dobou napřímo nějakou klasiku?

Roku 1859 vydal Ivan Alexandrovič Gončarov (1812 - 1891) svého Oblomova. Román byl vřele přijat pro to, jak vystihl ducha doby a zkarikoval její neduhy. Oblomov není schopen ničeho, ani kariéry, ani lásky a promarní svůj život v pasivitě a nečinnosti. Stane se "zbytečným" člověkem. Napsal ho autor, který sám žil velmi poklidným a udeslým životem carského úředníka.  Oblomov je zcela zásadní literární typ, je to člověk, který nekoná a jehož netečnost podněcuje k nejrůznějším psychologickým i filozofickým interpretacím. Nemá žádný cíl a tím je současně přitažlivý i odpudivý. „Oblomovština“ jako postoj, kterým se dá říci jak „nejsem ničeho schopen“ tak i „s tím nechci mít nic společného“ je obrazem moderních pochybností o tom, zda plody lidské aktivity a ctižádosti jsou jednoznačně dobré. Jestliže v minulosti byla ústřední postava románu hodnocena převážně negativně, dnes už ji tak jednoznačně nevidíme: citlivý a až dětsky upřímný Oblomov odmítá přijmout pravidla uspěchaného světa, založeného na sobectví a přetvářce, a nechce s ním ani zápasit. Svou vědomou nečinností klade horečné lidské aktivitě znepokojivé otázky po jejím smyslu.

Na začátku příběhu je Iljovi Oblomovovi asi 32 nebo 33 roků - mohli bychom tedy říci, že se nachází v rozpuku mládí. Přitom ale tráví celé dny tím, že se převaluje na lůžku, holduje obžerství a alkoholu, nechává se obskakovat služebnictvem a ze svého bytu prakticky nevychází. Sociální kontakt sám nijak nevyhledává, ale pokud za ním někdo zavítá na návštěvu, s unavenou lhostejností jej přijme. Má-li Oblomov rozhodnout nějaký problém nebo vyřídit svěřený úkol (např. odpovědět na dopis starostovi), otráveně a s maximální nechutí jej před sebou sisyfovsky tlačí tak dlouho, dokud se "nějak" nevyřeší sám. Každý takový problém musí být důkladně rozmyšlen a ze všech stran probrán, a to i za cenu toho, že se jeho řešení odloží na dobu neurčitou, třeba i o několik měsíců či let. Je to opravdu 150 let stará klasika, nebo vám to něco důvěrně známého připomíná?

A pak je tu nové vydání Karla Čapka a jeho trilogie Hordubal, Povětroň a Obyčejný život. „Cokoliv, nač se díváme, je ta věc a zároveň něco z nás, něco našeho a osobního; naše poznání světa a lidí je cosi jako naše zpověď.“Tři moderní filozofické prózy napsal Čapek v krátkém časovém odstupu a znamenaly v jeho tvorbě jistý zlom, vždyť Hordubal byl autorovou první rozsáhlejší prózou s jiným než fantastickým námětem. Otázka po možnosti poznání druhého člověka ústí k pochopení skutečnosti, že jednou z cest je především poznání sebe sama a že pravda je pouze souhrnem individuálních postojů a postřehů a skládá se z mnoha dílčích pravd. V Hordubalovi je známý životní příběh nahlížen zvenčí z několika úhlů, v Povětroni je neznámý lidský osud rekonstruován z řady odlišných stanovisek a konečně v Obyčejném životě sám jeho hrdina nalézá skryté a mnohoznačné stránky své povahy a své životní šance.

 

 

Další články

Zná to každé knihkupectví a knižní distribuce - ne březen, ale prosinec je měsíc knihy.  O přizeň se v tu dobu začne ucházet nejvíc novinek za celý rok. Na knižním trhu je tlačenice jako na startu Jizerské 50. Tlačí se tam mimo jiné i tyhle novinky z Arga.
Aktuality

Nesem vám Argo novinky, haleluja!

Zná to každé knihkupectví a knižní distribuce - ne březen, ale prosinec je měsíc knihy. O přizeň se v tu dobu začne ucházet nejvíc novinek za celý rok. Na knižním trhu je tlačenice jako na startu Jizerské 50. Tlačí se tam mimo jiné i tyhle novinky z Arga.
 | Argo, Tomáš Weiss
V tajemné bedně, objevené ve sklepě Národního muzea v Praze, se našly deníky, svazek dopisů, ale i fotoaparát a jiné potřebné věci badatele Věnceslava Brábka ze začátku 20. století. Ukázalo se, že odvážný muž za pomoci časové centrifugy cestoval v čase. Na první výlet se vydal do svrchní křídy ve druhohorách před 70 miliony let. Z jeho dopisů jasně vyplývá, že se musel vypořádat i s dinosaury.
Aktuality

Cesta do pravěku s cimrmanovským klonem - badatelem Věnceslavem Brábkem

V tajemné bedně, objevené ve sklepě Národního muzea v Praze, se našly deníky, svazek dopisů, ale i fotoaparát a jiné potřebné věci badatele Věnceslava Brábka ze začátku 20. století. Ukázalo se, že odvážný muž za pomoci časové centrifugy cestoval v čase. Na první výlet se vydal do svrchní křídy ve druhohorách před 70 miliony let. Z jeho dopisů jasně vyplývá, že se musel vypořádat i s dinosaury.
 | Jan Sovák
Moderní biografie Jana Žižky vychází v roce, kdy se připomíná 600. výročí výbuchu husitské revoluce. Kniha Petra Čorneje předkládá novou a objevnou interpretaci, široká veřejnost tak má příležitost porozumět významné kapitole národních dějin a vyrovnat se i s jejich stinnými stránkami.
Aktuality

Jan Žižka a krize pozdního středověku Evropy

Moderní biografie Jana Žižky vychází v roce, kdy se připomíná 600. výročí výbuchu husitské revoluce. Kniha Petra Čorneje předkládá novou a objevnou interpretaci, široká veřejnost tak má příležitost porozumět významné kapitole národních dějin a vyrovnat se i s jejich stinnými stránkami.