Nádherně představený svět staré japonské poezie

/ Helena Honcoopová, Tomáš Weiss

Dostáváte do rukou autentický výběr sta básní z počátku 13. století, který se v pozdějších staletích mnohými opisy, kopiemi a nesčetnými vydáními v dřevořezových publikacích rozšířil natolik, že jde jednoznačně o nejznámější sbírku klasické japonské poezie. Sto básní  - nádherně vypravená kniha v českém překladu a s doprovodnými texty Heleny Honcoopové.
Dostáváte do rukou autentický výběr sta básní z počátku 13. století, který se v pozdějších staletích mnohými opisy, kopiemi a nesčetnými vydáními v dřevořezových publikacích rozšířil natolik, že jde jednoznačně o nejznámější sbírku klasické japonské poezie. Sto básní - nádherně vypravená kniha v českém překladu a s doprovodnými texty Heleny Honcoopové.

Předmluva

      V nové edici Sta básní nabízí nakladatelství DharmaGaia revidované, podstatně rozšířené, komentované a bohatě ilustrované nové vydání klasické japonské sbírky poezie, jež původně vyšla v Národní galerii v Praze v roce 1997. Její jádro tvoří překlad kompletní sbírky Sto básní, jež pokrývá šest set let vývoje „japonských básníwaka od 7. do 13. století a zahrnuje doslova „sto básní od sta básníků“ (Hjakunin iššu). Z tisíců pětiverší waka komponovaných u císařského dvora vybral sto svých favorizovaných básní slavný básník a literární kritik a teoretik Fudžiwara no Teika (1162–1241) v poustevně na hoře Ogura v Kjótu po roce 1235.

      Za středověku se tato sbírka, zvaná také Sto básní z Ogury, dočkala mnoha opisů a od 17. století vycházely stovky nových vydání ve formě knih tištěných technikou dřevořezu, doplněných o komentáře a ilustrace, ale také volných obrázkových sérií, variací, parafrází a parabol k této sbírce. Na základě memorování Sta básní vznikla dokonce oblíbená karetní hra (uta-karuta). Tištěné vydání či soubor karet vlastnila prakticky každá domácnost a jak prudce rostla gramotnost japonské populace, stala se sbírka Sto básní nejrozšířenějším kánonem klasické poezie už v 18. a 19. století. Je to tedy intimně známá sbírka, jejíž verše umí mnozí Japonci dodnes zpaměti.

      Do historického, literárního i výtvarného kontextu sbírky Sto básní čtenáře zavede obsáhlý úvod, zatímco doslov je zaměřen na staré japonské poetiky a osvětlení básnické dikce, figur a estetiky pětiverší o 31 slabikách s veršových schématem 5–7–5–7–7 slabik – formy zvané také „krátká báseň“, tanka, či „píseň“, uta. V úvodu a v doslovu je jako příklady slohového vývoje této formy uvedeno dalších 110 básní, vybraných zejména z tzv. Císařských antologií (Čokusenšú).

      V příloze jsou zařazeny výběrová bibliografie užité literatury včetně odkazů na webové adresy japonských obrazových i literárních databází, abecední výčet japonských incipitů všech přeložených básní (neboť většina z nich je v originálním znění a v české transkripci), dále glosář japonských termínů se znaky a nakonec i abecední rejstřík jmen básníků, sbírek i malířů a grafiků.

      Kvalitní digitalizace sbírek velkých světových muzeí v posledních dekádách zpřístupnila pro veřejnost nesmírné obrazové bohatství, takže jsme ilustrace mohli čerpat z prestižních sbírek z celého světa, z některých v rámci bezplatné služby veřejné sféře.

      Mezi dárce fotopráv patří také prof. Henk a Arendie Herwig, sběratelé z Holandska činní v Society for Japanese Arts, dále vynikající znalec staré japonské literatury, prof. Joshua S. Mostow z University of British Columbia ve Vancouveru a soukromá galerie Asiatik Arcimboldo z Prahy. Upřímné díky za odbornou pomoc a pečlivou editaci knihy patří rovněž prof. Zdeně Švarcové, Dr. Martinu Tiralovi a kolektivu nakladatelství DharmaGaia.

      Kniha překladů dvou stovek „japonských básní“ waka přibližující Svět staré japonské poezie je určena nejen zájemcům o poezii, ale i studentům japonského jazyka a kultury. Vychází s obrazovým doprovodem 140 ilustrací díky podpoře, kterou na její barevný tisk prostřednictvím japonského velvyslanectví v Praze laskavě věnovala japonská nevládní nadace Japan Foundation.

10. 1. 2020 Helena Honcoopová

Další články

Místo standartní kresby Pavla Reisenauera se z nového Respektu na čtenáře usmívá v současnosti nejčtenější česká autorka Alena Mornštajnová. V týdeníku je jí věnovaná celá rubrika Téma. Přinášíme volně dostupnou ukázku z textu.
Aktuality

Fenomén Mornštajnová hlavním tématem časopisu Respekt 9/2020

Místo standartní kresby Pavla Reisenauera se z nového Respektu na čtenáře usmívá v současnosti nejčtenější česká autorka Alena Mornštajnová. V týdeníku je jí věnovaná celá rubrika Téma. Přinášíme volně dostupnou ukázku z textu.
 | Petr Horký, Tomáš Weiss
"Když je Londýn vaše rodné město, víte, kam jste chodil do školy, kam jste šel na první film. Pamatujete na váš první klub, vaši první přítelkyni nebo přítele. Takže je to jako malé město, až na to, že je to velmi veliké „malé město“. Londýn předchází Anglii. Londýn předchází Spojenému království. Londýn předcházel Británii. Londýn je jediný městský stát ve Velké Británii. Jediná skutečná polis v klasickém řeckém nebo římském smyslu." Rozhovor s autorem Řek Londýna.
Aktuality

Ben Aaronovitch byl hostem pražského Comic-Conu

"Když je Londýn vaše rodné město, víte, kam jste chodil do školy, kam jste šel na první film. Pamatujete na váš první klub, vaši první přítelkyni nebo přítele. Takže je to jako malé město, až na to, že je to velmi veliké „malé město“. Londýn předchází Anglii. Londýn předchází Spojenému království. Londýn předcházel Británii. Londýn je jediný městský stát ve Velké Británii. Jediná skutečná polis v klasickém řeckém nebo římském smyslu." Rozhovor s autorem Řek Londýna.
 | ČRo Wave
Tak to alespoň tvrdí Petr Onufer, redaktor, který řídí edici literárně-vědných textů Specula v nakladatelství Argo. Tam vyšel obsáhlý sborník Eliotových textů Křesťan - kritik - básník, který připravil Martin Pokorný. Ten v doslovu píše:
Aktuality

Jak se pozná dobrý text? Je pod ním podepsán Eliot!

Tak to alespoň tvrdí Petr Onufer, redaktor, který řídí edici literárně-vědných textů Specula v nakladatelství Argo. Tam vyšel obsáhlý sborník Eliotových textů Křesťan - kritik - básník, který připravil Martin Pokorný. Ten v doslovu píše: