Jak zůstat člověkem v éře algoritmů a umělé inteligence?

/ Tomáš Weiss

Algoritmy, matematické vzorce, utvářejí stále více svět, ve kterém žijeme. Hannah Fryová, profesorka matematiky na University College London a zkušená popularizátorka, čtivou a přístupnou formou provádí čtenáře ve své knize Hello World! jednotlivými oblastmi, ve kterých matematické vzorce ovlivňují náš život – často aniž si to sami uvědomujeme.
Algoritmy, matematické vzorce, utvářejí stále více svět, ve kterém žijeme. Hannah Fryová, profesorka matematiky na University College London a zkušená popularizátorka, čtivou a přístupnou formou provádí čtenáře ve své knize Hello World! jednotlivými oblastmi, ve kterých matematické vzorce ovlivňují náš život – často aniž si to sami uvědomujeme.

Využití datových souborů v obchodu a reklamě zvyšuje zisky, ale na druhé straně omezuje soukromí člověka. Ve sféře spravedlnosti algoritmy stále častěji rozhodují třeba o tom, kdo má být předčasně propuštěn na svobodu. Není taková moc nad lidskými životy předaná matematickému vzorci nebezpečím? Nebo jsou algoritmy nakonec spravedlivější než lidský soudce, náchylný k omylům, které mohou mít fatální následky?
V medicíně algoritmy zpřesňují například diagnostiku rakoviny prsu. Jak ale matematický program rakovinnou buňku odhalí? Navigace a automatické řízení umožňuje doslova revoluční změny v dopravě, ale nesou s sebou vážná dilemata. Málo známé je také to, že algoritmy mohou významně pomoci kriminalistům odhalit pachatele trestných činů.
Jasným výkladem a s pomocí výstižných a zábavných příkladů uvádí Hannah Fryová do fascinujícího světa matematických vzorců, které fungují dnes doslova všude kolem nás.

„Jedna z nejlepších knih o algoritmech a datech, které byly kdy napsána. Zaslouží si místo mezi bestsellery.“ The Times
„Pro čtenáře neobeznámeného s technickými finesami umělé inteligence poskytuje tato kniha jedno z nejlepších a nejsrozumitelnějších vysvětlení, jak fungují algoritmy.“ Science

Ukázka z knihy:
Algoritmy, neviditelné kousky kódu, které tvoří ozubená kola a páky ve věku moderních strojů, dávají světu vše od sociálních médií po vyhledávače, od satelitní navigace po systémy doporučující hudbu, a jsou stejně pevnou součástí naší moderní infrastruktury, jako jí byly a jsou mosty, budovy a továrny. Najdeme je v našich nemocnicích, v našich soudních síních i v našich automobilech. Používají je policejní síly, supermarkety i filmová studia. Naučily se, co máme a co nemáme rádi; radí nám, na co se dívat, co číst a s kým chodit. A po celou tu dobu mají skrytou moc pomalu a jemně měnit pravidla toho, co to znamená být člověkem.
V této knize si odhalíme široké spektrum algoritmů, na které se stále častěji, ačkoli možná nevědomky, spoléháme. Věnujeme velkou pozornost jejich nárokům, prozkoumáme jejich nepřiznanou moc a budeme konfrontováni s nezodpovězenými otázky, které vyvolávají. Setkáme se s algoritmy, které používá policie k rozhodnutí, kdo má být zatčen, což nás postaví před volbu mezi ochranou obětí trestných činů a nevinou obviněného. Poznáme algoritmy, které používají soudci při rozhodování o výši trestu odsouzených zločinců, což od nás vyžaduje určit, jakou povahu by měl mít náš soudní systém. Objevíme algoritmy, které používají lékaři k přehodnocení vlastních diagnóz; algoritmy uvnitř vozidel bez řidiče, které nás nutí definovat principy naší morálky; algoritmy, které se váží na projevy našich emocí; a algoritmy s potenciálem podkopat naši demokracii.
Netvrdím, že algoritmy jsou ze své podstaty špatné. Jak uvidíte na dalších stránkách, existuje mnoho důvodů, proč se na výše uvedené věci dívat pozitivně a s optimismem. Žádný objekt ani algoritmus není sám o sobě dobrý nebo zlý. Jde o to, jak je použit. Systém GPS byl vynalezen kvůli zacílení jaderných střel, ale dnes usnadňuje rozvážku pizzy. Populární hudba, přehrávaná opakovaně stále dokola, byla použita jako mučicí nástroj. A jakkoli je girlanda z květin krásná, kdybych opravdu chtěla, mohla bych vás s ní uškrtit. Udělat si názor na algoritmus znamená pochopit vztah mezi člověkem a strojem. Každý stroj je neoddělitelně spojen s lidmi, kteří ho sestavili a používají.
To znamená, že ve své podstatě je tato kniha o lidech. Je o tom, kdo jsme, kam jdeme, co je pro nás důležité a jak se to proměňuje pod vlivem technologií. Je o našem vztahu k algoritmům, které již existují a které pracují společně s námi, rozšiřují naše schopnosti, opravují naše chyby, řeší naše problémy a během toho všeho vytvářejí problémy nové.

Hannah Fryová je profesorkou matematiky na University College London. Je zkušenou popularizátorkou vědy, zejména matematiky, vystupuje ve vlastním pořadu Magic Numbers: Hannah Fry´s Mysterious World of Maths, a také v pořadech Computing Britain, Music by Numbers nebo Curious Cases of Rutherford & Fry (s genetikem Adamem Rutherfordem). Je autorkou knihy o „matematice Vánoc“ The Indisputable Existence of Santa Claus: The Mathematics of Christmas (2017). V češtině vyšla její kniha Matematika lásky (původně 2015) vycházející z přednášky TED, která dosáhla téměř 4,5 milionu shlédnutí. Hannah Fryová disponuje vzácnou schopností zprostředkovat zábavnou formou mnoho poznatky i těm matematikou nepolíbeným.

Další články

E-knih se virusová zavíračka knihkupectví netýká. Ať už jde o knihy z Velkého knižního čtvrtku (15 novinek 19. března) nebo některé bestsellery současných dnů, stačí si je v e-shopu pořídit a čtete obratem. Navíc - papírové knihy jsou někdy rozebrané, e-knihy nikdy!
Aktuality

E-knihy po zavíračce - nejzajímavější z nejprodávanějších a pochopitelně novinky

E-knih se virusová zavíračka knihkupectví netýká. Ať už jde o knihy z Velkého knižního čtvrtku (15 novinek 19. března) nebo některé bestsellery současných dnů, stačí si je v e-shopu pořídit a čtete obratem. Navíc - papírové knihy jsou někdy rozebrané, e-knihy nikdy!
 | Tomáš Weiss
Nejvíce nominací má dobrodružný fantasy příběh Tobiáš Lolness Francouze Timothéa de Fombelle (Radioservis). Zvláštní Cena za mimořádný přínos v oblasti mluveného slova bude letos udělena herci Jiřímu Dvořákovi. Slavnostní vyhlášení vítězů a udílení cen sedmého ročníku proběhne ve čtvrtek 23. dubna 2020 od 15 hodin v pražském kině Atlas.
Aktuality

Nominace na nejlepší audioknihy roku 2019

Nejvíce nominací má dobrodružný fantasy příběh Tobiáš Lolness Francouze Timothéa de Fombelle (Radioservis). Zvláštní Cena za mimořádný přínos v oblasti mluveného slova bude letos udělena herci Jiřímu Dvořákovi. Slavnostní vyhlášení vítězů a udílení cen sedmého ročníku proběhne ve čtvrtek 23. dubna 2020 od 15 hodin v pražském kině Atlas.
 | Denisa Novotná
K písemné pozůstalosti Anne Frankové patří také její takzvaná „Knížka povídek“, o níž 7. srpna 1943 ve svém deníku píše: „Před pár týdny jsem začala psát povídku, úplně vymyšlený příběh, a tak se mi to zalíbilo, že se má psaná rodina utěšeně rozrůstá.“ Ani ne o měsíc později začne „psanou rodinu“ přepisovat do zvláštního, velkého sešitu (vlastně do účetní knihy) v pevných deskách. Přeložila Magda de Bruin - Hüblová.
Aktuality

Anne Franková a její povídky, třeba o blechách

K písemné pozůstalosti Anne Frankové patří také její takzvaná „Knížka povídek“, o níž 7. srpna 1943 ve svém deníku píše: „Před pár týdny jsem začala psát povídku, úplně vymyšlený příběh, a tak se mi to zalíbilo, že se má psaná rodina utěšeně rozrůstá.“ Ani ne o měsíc později začne „psanou rodinu“ přepisovat do zvláštního, velkého sešitu (vlastně do účetní knihy) v pevných deskách. Přeložila Magda de Bruin - Hüblová.