Kde se vzal a co to je ten obnovený mariánský sloup na pražském Staromáku

/ NLN

"Cílem této knihy není nijak meditovat nad smyslem českých dějin projektovaným někdy do této památky a jejího osudu. Nechce být ani příspěvkem do neutuchající debaty či aktualizace problematiky sloupu a jeho obnovení – i když se jím přirozeně může, zcela nechtěně, stát. Motivem pro vznik této knihy je především neobyčejná osobitost tohoto objektu, vztyče-ného na Staroměstském rynku roku 1650."
"Cílem této knihy není nijak meditovat nad smyslem českých dějin projektovaným někdy do této památky a jejího osudu. Nechce být ani příspěvkem do neutuchající debaty či aktualizace problematiky sloupu a jeho obnovení – i když se jím přirozeně může, zcela nechtěně, stát. Motivem pro vznik této knihy je především neobyčejná osobitost tohoto objektu, vztyče-ného na Staroměstském rynku roku 1650."

K obsahu sborníku:

Staroměstský mariánský sloup – stále živé dílo minulosti (Ondřej Jakubec – Pavel Suchánek(, Staroměstské náměstí jako místo paměti, symbolické komunikace a konfrontace (Vít Vlnas), Pražský mariánský sloup a pobělohorská restaurace katolicismu v Čechách (Alessandro Catalano), Rekatolizace v Praze v 17. století (Olga Fejtová), Umění v náboženství a konfesijních kulturách raného novověku (Ondřej Jakubec), Proměna vizuality obrazu v době rané protireformace (Michal Šroněk), Katolická zbožnost a náboženské rituály v pobělohorské době (Jiří Mikulec), Jan Jiří Bendl a mariánský sloup v Praze (Michal Šroněk), Mariánské sloupy v českých zemích a potridentský katolicismus (Pavel Suchánek). „Do dneška se z toho nevzpamatovali.“ Staroměstský sloup jako nositel pobělohorského mýtu (Barbora Jiřincová).

Ukázka z úvodní studie:

Za minulostí se někdy chtějí dělat tlusté čáry, a někdo dokonce historii pokládá za zbytečnou. V humanistickém duchu si sice můžeme opakovat Ciceronovo akademické heslo, že dějiny jsou „světlem pravdy“ či „učitelkou života“, okolní svět však takové ideály sdílí jen málo či se závěry historiků nakládá zkresleně nebo účelově.

Rovněž tato kniha na jedné straně sdílí „akademický“ zájem o minulost, na straně druhé svým tématem nevyhnutelně zasahuje do přítomnosti, pro kterou není sledované téma nijak neutrální záležitostí. Naopak, vyvolává nezřídka hraniční reakce. Není však naším cílem jakkoliv komentovat aktuální postoje vůči staroměstskému mariánskému sloupu a otázky  obnovy  jeho částečné repliky. Jakkoliv nelze současnou debatu ignorovat.V nedávné době totiž   byla intenzivní snaha stoupenců obnovy prosazena, takže na pražském Staroměstském náměstí došlo počátkem června 2020 k umístění dílčí napodobeniny původního sousoší. Tato aktivita byla, a patrně i nadále bude, sledována s rozpaky či kriticky jinými – ať už z důvodů ideových,  uměleckohistorických  nebo  památkářských.  U  všech  však často  vyvolává  vášnivé  debaty.  Ty  mohou  být  někdy  úsměvné, jindy v kontextu ideologizovaných, polarizovaných a povrchních reakcí na sociálních sítích znepokojivé. Jedno se jim však upřít nedá. Oživují historické vědomí a probouzejí zájem o minulost. V jednom z komentářů k memorandu o kopii marián ského sloupu na Staroměstském náměstí z června 2019, zveřejněném na profilu sociální sítě Ústavu dějin umění AV ČR, tak jedna z účastnic diskuse radostně poznamenává: „Musím napsat, že tahle debata kolem sloupu mě naplňuje radostí. Nemusím už dětem ve škole dlouze vysvětlovat, že historie má dlouhé stíny, není to jen zapomenutá snůška zbytečných dat a jmen, ale dokáže po staletích zažehnout vášně. A proto stojí za to se jí trochu zabývat. Tož, děkuji všem zúčastněným za názorný příklad.“

Snad i naše kniha poskytne takový příklad koncentrovaného pohledu na minulost, která stále silně působí. Publikace přitom ve  svém  záměru  navazuje  na  předcházející  počiny  této  ediční řady, které na příkladu jednoho objektu – dokumentu či monumentu – analyzují obecnější fenomény českých dějin. Rozhodli jsme se v tomto případě zaměřit na téma rekatolizace 17. století, sledované na pozadí, respektive skrze jeden monument – staroměstský mariánský sloup. I když od jeho vzniku uplynulo více než 350 let, stává se stále předmětem vášnivých debat, neboť je s ním spojovaný rekatolizační příběh českých zemí.

Pražský staroměstský sloup by mohl v klidnějších časech patřit jen do turistických příruček či uměleckohistorických monografií. Nestalo se tak kvůli¨jeho zboření a poničení, k němuž došlo 3. listopadu 1918 a jež bylo uskutečněno davem, který se vracel ze vzpomínkové manifestace k výročí bitvy na Bílé hoře. Tímto aktem demolice a současně bezprostřední snahou o obnovu památníku vstoupil mariánský sloup do  českého  historického  vědomí  s  neodbytností  srovnatelnou snad jen s tzv. dekrety prezidenta Edvarda Beneše (1884–1948). V obou případech lze sledovat, jak se tato témata znovuotevírají v cyklických vlnách, kdykoliv se přiblíží příslušné výročí, když se medializují prohlášení přívrženců či odpůrců, případně když v zemi zavládne letní okurková sezóna. Ve všech těchto chvílích se potvrzuje, že historie není žádná zaprášená fosilie a že za ní nelze udělat jen tak tlustou černou čáru.

Další články

Jednoznačně nejvýznamnější turecký spisovatel a nositel Nobelovy ceny za literaturu Orhan Pamuk, autor knih Sníh, Jmenuji se Červená, Nový život, Muzeum nevinnosti. Právě vyšla do češtiny přeložená další kniha - Cosi divného v mé hlavě.
Aktuality

Snění je způsob myšlení - rozhovor s Orhanem Pamukem

Jednoznačně nejvýznamnější turecký spisovatel a nositel Nobelovy ceny za literaturu Orhan Pamuk, autor knih Sníh, Jmenuji se Červená, Nový život, Muzeum nevinnosti. Právě vyšla do češtiny přeložená další kniha - Cosi divného v mé hlavě.
 | ČRo Vltava
Z celkové knižní nabídky Kosmasu bylo vybráno 107 titulů podle jednoduchého klíče - jde o knižní předlohy, které si scénáristé a producenti vybrali ke zfilmování. A už to tak v našem hodně vizuálním světě chodí, že když se spolu kniha a film chytnou za ruce (a samozřejmě je dobré, když film knihu přitom nenávratně nepoškodí), bývá jejich společná cesta životem úspěšnější, než kdyby šly jednotlivě. Dejme tomu že je tady akce "knihu místo Karlovarského filmového festivalu". Trvá do 15.7. 2020
Aktuality

Knižní předlohy vašich oblíbených filmů a seriálů, některé se slevou až 60%

Z celkové knižní nabídky Kosmasu bylo vybráno 107 titulů podle jednoduchého klíče - jde o knižní předlohy, které si scénáristé a producenti vybrali ke zfilmování. A už to tak v našem hodně vizuálním světě chodí, že když se spolu kniha a film chytnou za ruce (a samozřejmě je dobré, když film knihu přitom nenávratně nepoškodí), bývá jejich společná cesta životem úspěšnější, než kdyby šly jednotlivě. Dejme tomu že je tady akce "knihu místo Karlovarského filmového festivalu". Trvá do 15.7. 2020
 | Tomáš Weiss
Google poezie je náhledem do kolektivní mysli. Díky algoritmu jde o proces, kde poslední slovo nemá člověk a kde vlastně neprobíhá žádné rozhodování. Čili by se v zásadě google poezie mohla řadit pod dadaismus. Ale - dadaismus a jiné žánry předpokládají existenci tvůrce. Žádnou takovou entitu google poezie nezná. Ten, kdo google poezii „vytváří“, když ukládá screenshot, je jen pozorovatel něčeho, co už existuje.
Aktuality

Žádné lidské dada, ale poezie algorimů z googlu

Google poezie je náhledem do kolektivní mysli. Díky algoritmu jde o proces, kde poslední slovo nemá člověk a kde vlastně neprobíhá žádné rozhodování. Čili by se v zásadě google poezie mohla řadit pod dadaismus. Ale - dadaismus a jiné žánry předpokládají existenci tvůrce. Žádnou takovou entitu google poezie nezná. Ten, kdo google poezii „vytváří“, když ukládá screenshot, je jen pozorovatel něčeho, co už existuje.