Zázraky přírody - vlci a mravenci

/ nakl. Kazda

Fotografické knihy o zvířatech jsou věčné. Od mládí do stáři fascinují záběry, které běžný návštěvník lesa, zahrady, pole, louky nebo močálu nemá šanci zahlédnout. Takové záběry jsou i v knihách Vlci od fotografa Axela Gomilleho a v Mravencích Armina Scheiba.
Fotografické knihy o zvířatech jsou věčné. Od mládí do stáři fascinují záběry, které běžný návštěvník lesa, zahrady, pole, louky nebo močálu nemá šanci zahlédnout. Takové záběry jsou i v knihách Vlci od fotografa Axela Gomilleho a v Mravencích Armina Scheiba.

Axel Gomille: Vlci

Když vašim prarodičům bylo tolik, kolik je nyní vám, v našich lesích se už dlouho žádní vlci nevyskytovali. Původně byli v Evropě hojně rozšíření, ale člověk je na mnoha místech systematicky pronásledoval a nakonec i vyhubil. Vlk se v současnosti po mnoha desetiletích opět stal nedílnou součástí naší zvířeny a dnes je pro spoustu dětí už zase docela normální, že vlci žijí v našich lesích. Pro nastupující generace mají tyto šelmy podobný význam jako lišky nebo divoká prasata – jednoduše pro ně představují volně žijící zvířata, jež člověk sotva zahlédne. Mnoha dospělým takový samozřejmý pohled na věc chybí, protože vyrůstali v zemi, v níž žádní vlci nebyli, a někteří současníci by se svých divokých sousedů zase rádi zbavili. Všude tam, kde si vlci přisvojují svou původní domovinu, se lidé cítí nejistě. Mnozí z nich nedovedou posoudit, co pro ně tyto šelmy vlastně znamenají. Někteří rodiče se strachují o bezpečnost svých dětí, pastevci a zemědělci se zase obávají ztrát, jež by mohla utrpět chovaná užitková zvířata, a nakonec i někteří myslivci spatřují ve vlcích konkurenci v zápase o lovnou zvěř žijící v lesích. Všechny tyto pochybnosti je třeba brát vážně. I proto je důležité, abychom učinili opatření vedoucí k podstatnému snížení počtu konfliktů mezi lidmi a vlky.

Dnes máme k dispozici různé účinné prostředky, jimiž můžeme hospodářská zvířata před útoky vlků chránit. A dokonce tyto kroky finančně podporuje stát. Hodně chovatelů však nabízené možnosti nevyužívá, poněvadž to pro ně znamená vyšší náklady. Podobně kriticky pak o vlcích informují média. Navíc se zejména na sociálních sítích hojně šíří nepravdivé informace – takové zprávy označujeme jako „fake news“. Mezi lidmi pak kolují příliš vysoká čísla, co se týče počtu těchto psovitých šelem, a také nejrůznější senzační historky o jejich nebezpečných „přehmatech“. Začínají sílit hlasy volající po tom, aby se u vlka snížil stupeň ochrany a aby se vlčí populace regulovala cíleným odstřelem. Vlk přitom patří k nejvzácnějším druhům savců naší fauny, které jsou zákonem klasifikovány jako kriticky ohrožené, a podléhají proto přísné ochraně. Pro mě osobně bylo mimořádně napínavé sledovat návrat vlků do střední Evropy v průběhu dlouhé řady let. S vlky žijícími ve volné přírodě jsem přitom zažil spoustu zajímavého. Na cestách za vlky jsem se setkal s vědci a pověřenci pro záležitosti vlků, stejně jako s pastevci, jejichž stáda vlci napadli. Hovořil jsem s myslivci i znepokojenými obyvateli. A při tom všem jsem se mnohému naučil. Výsledkem bylo několik televizních dokumentárních fi lmů, příspěvků pro časopisy, novinových článků a rovněž první obrazová kniha věnovaná volně žijícím vlkům na území Německa.

Ve své práci si vždy dávám záležet na tom, abych o jednotlivých zástupcích živočišné říše informoval věcně, pojmenovával problematické body a zároveň abych neopodstatněným obavám čelil fakty. Smyslem této publikace je, aby vaše generace rozuměla vlkům lépe. „Zlý vlk“ existuje jen v pohádkách. Vlci se i nadále rozšiřují a je možné, že jednou budou žít i ve vaší blízkosti. Přál bych si, abyste na to byli dobře připraveni a abyste všem lidem, které návrat vlků trápí, nebo snad dokonce záměrně šíří nepravdivé informace, mohli předložit věcné argumenty. Tím totiž napomůžete tomu, aby tyto šelmy v srdci Evropy mohly žít i v budoucnu!

Axel Gomille

Armin Scheib: Mravenci

Mravenci patří k nejpozoruhodnějším živočichům. Při pohledu do mraveniště nás nepřestává udivovat dokonalá organizace jejich společenství a v širších souvislostech i jejich nezanedbatelný vliv na životní prostředí. Soužití mravenců a jejich fascinující schopnost vzájemně komunikovat inspirovaly Armina Schieba k neobvyklému projektu: v digitálně modelovaných hyperrealistických 3D ilustracích nám ve své knize poskytuje pozoruhodný vhled do života mravenců lesních.
Koncepce knihy umožňuje vnímat anatomii, biologii, životní cyklus mravenců i sociální strukturu a komunikaci uvnitř mravenčí kolonie mnohem intenzivněji než při reálném pozorování mraveniště pouhým okem. Dokonalé 3D makro ilustrace vizualizují s překvapivou přesností i ty nejmenší detaily mravenčího mikrosvěta. V kombinaci s odbornými popisy jsou zdrojem k získání komplexních znalostí.
Tato netradiční vědecká expedice do světa mravenců je díky jedinečnému zpracování bohatá na informace, ale její absolvování se pro vás rovněž stane objevným zážitkem.

Další články

Dětské oči u stromečku svítí, mělo by cos pod ním ke čtení býti. Nabízíme jako inspiraci trio knih, které ve správných rukách udělají radost, vtáhnou mezi řádky a navíc k Vánocům prostě patří. Legendární Pohádky pro neposlušné děti a jejich starostlivé rodiče, Fiškus a vánoční skřítek a Sněhová sestřička.
Aktuality

3x dětská kniha z Hostu

Dětské oči u stromečku svítí, mělo by cos pod ním ke čtení býti. Nabízíme jako inspiraci trio knih, které ve správných rukách udělají radost, vtáhnou mezi řádky a navíc k Vánocům prostě patří. Legendární Pohádky pro neposlušné děti a jejich starostlivé rodiče, Fiškus a vánoční skřítek a Sněhová sestřička.
 | nakl. Host
Jednou šel Michael Connelly do kina na film Roberta Altmana Dlouhé loučení - a byl okouzlen tím, co viděl. Film natočený podle stejnojmenné knihy Raymonda Chandlera Connellyho inspiroval a od té doby se chtěl stát spisovatelem detektivních knih. Doma si přečetl všechny Chandlerovy knihy, v nichž vystupuje Philip Marlowe, a rozhodl se změnit si svůj studijní obor stavebnictví na žurnalistiku s vedlejším zaměřením na kreativní psaní.
Aktuality

Psaní Michaela Connellyho začalo čtením Chandlera

Jednou šel Michael Connelly do kina na film Roberta Altmana Dlouhé loučení - a byl okouzlen tím, co viděl. Film natočený podle stejnojmenné knihy Raymonda Chandlera Connellyho inspiroval a od té doby se chtěl stát spisovatelem detektivních knih. Doma si přečetl všechny Chandlerovy knihy, v nichž vystupuje Philip Marlowe, a rozhodl se změnit si svůj studijní obor stavebnictví na žurnalistiku s vedlejším zaměřením na kreativní psaní.
 | nakl. Slovart
Dopisy z archivu básníka Petra Krále (1941 - 2020) vypovídají nejen o surrealismu šedesátých let, ale také o přátelství dvou pozoruhodných mužů. U Karla Šebka (1941 - 1995?) ještě víc než u Krále splývá příběh, který svému okolí předváděl, s dílem. Šebkův život je učebnicovým příkladem básnického odkazu, jejž jeho autor zaplatil permanentním sebeničením a pravděpodobně i předčasnou smrtí. Víc jedna z editorek Wanda Heinrichová.
Aktuality

Korespondence Šebek - Král: když dopisy byly ještě literaturou

Dopisy z archivu básníka Petra Krále (1941 - 2020) vypovídají nejen o surrealismu šedesátých let, ale také o přátelství dvou pozoruhodných mužů. U Karla Šebka (1941 - 1995?) ještě víc než u Krále splývá příběh, který svému okolí předváděl, s dílem. Šebkův život je učebnicovým příkladem básnického odkazu, jejž jeho autor zaplatil permanentním sebeničením a pravděpodobně i předčasnou smrtí. Víc jedna z editorek Wanda Heinrichová.