Vědět o přírodě čím dál víc

/ nakl. Kazda

Uznejte - je to škoda vydat se do přírody a skoro nic o ní nevědět. Pravda, naše příroda je vlastně velmi bezpečná a člověku přátelská - ale to ještě neznamená, že by se v ní měli potulovat jen ničeho si nevšímající páni a paní tvorstva. Navíc - poznávání přírody je samo o sobě dobrodružství - a to dokonce i když o ní jenom čtete.
Uznejte - je to škoda vydat se do přírody a skoro nic o ní nevědět. Pravda, naše příroda je vlastně velmi bezpečná a člověku přátelská - ale to ještě neznamená, že by se v ní měli potulovat jen ničeho si nevšímající páni a paní tvorstva. Navíc - poznávání přírody je samo o sobě dobrodružství - a to dokonce i když o ní jenom čtete.

Peter Berthold, Gabriele Mohrová: Krmíme ptáky - ale správně

Když se u nás před více než 200 lety začínalo s krmením volně žijících ptáků, nebylo v té době vlastně ještě potřeba. Možná se ve své době vyvinulo jako projev určitého milosrdenství. Nebo také špatného svědomí, když tehdy lidé v zimě vyháněli až příliš dotěrné vrabce ze dvorů u svých stavení, a tím je nechávali na pospas hladu. Tehdy měla navíc většina ptáků všude k dispozici své víceméně přirozené prostředí plné hmyzu, rostlin se semeny a křovin oplývajících bobulemi, které jim skýtalo hojnost potravy. Výpadky zásob přes tuhou zimu se v tehdy prakticky nedotčené přírodě daly brzy vyrovnat. Bylo to běžné ještě i kolem roku 1900, kdy se krmení ptáků postupně rozšířilo. Že se posléze rozvinulo do podoby jakéhosi všelidového hnutí, to mělo především tři důvody. Jednak začali mnozí, kteří se díky stěhování do měst tak trochu přírodě odcizili, nacházet potěšení v tom, když jindy plaší ptáci začali v zimě přicházet ke krmítkům a vlastně až k oknům jejich domovů, kde se nechali docela v klidu pozorovat. Učitelé a vychovatelé pak pochopili, jak velkou hodnotu pro vzdělání mají krmítka, na nichž mohou ukázat nejrůznější druhy ptáků, a začali krmení ptáků (stejně jako výrobu ptačích budek) rychle zařazovat do svých učebních plánů. Nemálo z nich započalo už tehdy se samotným krmením ptáků, protože začali chápat, že pokud pro ta „ubohá prokřehlá stvoření“ udělají něco dobrého, může jim to pomoci vrátit alespoň část toho, co jsme jim ničením přirozeného životního prostředí vzali. 

Merlin Sheldrake: Propletený život

Houby jsou všude, přesto je snadno přehlédnete. Jsou ve vás i okolo vás. Vyživují vás i všechno to, díky čemu jste naživu. Zatímco čtete tato slova, houby čile dávají životu směr, jako to dělají už více než miliardu let. Požírají kámen, vytvářejí půdu, vstřebávají jedy, živí a usmrcují rostliny, přežívají ve vesmíru, vyvolávají halucinace, podílejí se na výrobě jídla a léků, ovládají chování živočichů a ovlivňují složení zemské atmosféry. Houby představují klíč k porozumění planetě, na níž žijeme, i tomu, jak myslíme, co cítíme a jak se chováme. Přesto se netěší dostatečné pozornosti a přes devadesát procent druhů hub dodnes není zdokumentováno. Přitom čím více se toho o nich dovídáme, tím méně toho bez nich dává smysl. Houby tvoří celou jednu velkou říši — stejně rozsáhlou a činorodou kategorii jako „živočichové“ nebo „rostliny“. Mezi houby patří mikroskopické kvasinky i rozlehlé sítě václavek (Armillaria), které se řadí k největším živým organismům na světě. V současnosti drží rekord exemplář v Oregonu, který váží stovky tun, rozprostírá se přes deset kilometrů čtverečních a jeho stáří se odhaduje na dva až osm tisíc let. A to pravděpodobně existuje ještě spousta větších a starších jedinců, jen jsme je dosud neodhalili.

Katrin Heckerová, Frank Hecker: Průvodce přírodou na výlety - snadné určování živočichů, rostlin a hub podle biotopů

Díky tomuto průvodci se v přírodě dokážete jednoduše zorientovat a při svých toulkách možná poznáte i živočichy a rostliny, o nichž jste neměli ani zdání. Tu pestrost stojí za to objevovat.Flóra a fauna střední Evropy je neuvěřitelně rozmanitá – stejně jako je rozmanitá středoevropská krajina. Některé rostliny a živočichy dobře znáte, s jinými se máte možnost v tomto průvodci seznámit. Nebude vám pak dělat problémy rozpoznat je třeba na dovolené. Kniha vás zavede do různých středoevropských oblastí, tzv. biotopů, pro které jsou typické určité rostliny a živočichové. Tak se dokážete jednoduše zorientovat všude tam, kam při svých cestách zavítáte. V průvodci přírodou na výlety najdete:
popisy 550 nejvýznamnějších a nejznámějších živočichů, rostlin a hub
více než 800 fotografií se zřetelně viditelnými typickými znaky
dodatek „ŽIVOČICHŮM NA STOPĚ“: přítomnost živočichů vám prozradí jejich stopy, známky okusu, trus, nory či hnízda
V každé kapitole najdete druhy uvedené vždy ve stejném pořadí: od hub a rostlin k živočichům, v rámci živočišných druhů pak od bezobratlých přes ptáky k savcům. Najdete zde výběr nejčastějších, nejtypičtějších, ale také těch nejkrásnějších rostlin a živočichů, s nimiž se s největší pravděpodobností v daném prostředí setkáte.

 

 

Další články

Tato průkopnická a nadčasová biografie, jež byla přeložena do mnoha jazyků, nabízí brilantní a mnohostranný portrét neobyčejné osobnosti. Podtitul „Biografie jeho myšlení“ knihu vhodně charakterizuje.  Rüdiger Safranski, jeden z předních znalců Nietzscheho díla, poutavě líčí jeho strastiplné životní osudy, podrobně vysvětluje a komentuje jeho filozofické dílo a zároveň hodnotí jeho důsledky v oblasti morálky, náboženství a umění.
Aktuality

Nietzsche a biografie jeho myšlení nejvyšší bdělosti

Tato průkopnická a nadčasová biografie, jež byla přeložena do mnoha jazyků, nabízí brilantní a mnohostranný portrét neobyčejné osobnosti. Podtitul „Biografie jeho myšlení“ knihu vhodně charakterizuje. Rüdiger Safranski, jeden z předních znalců Nietzscheho díla, poutavě líčí jeho strastiplné životní osudy, podrobně vysvětluje a komentuje jeho filozofické dílo a zároveň hodnotí jeho důsledky v oblasti morálky, náboženství a umění.
 | nakl. CDK
Cenu Karla Čapka za letošní rok obdržel spisovatel Jaroslav Rudiš. Ocenění udílí České centrum Mezinárodního PEN klubu, jehož porota uvedla, že Rudišovo literární dílo je hluboce založené, má mnohé kulturní přesahy a jeho živým symbolem je železnice překračující hranice jazyků a krajů a utvářející lidské společenství a dějiny.
Aktuality

Cena Karla Čapka 2022 - Jaroslav Rudiš

Cenu Karla Čapka za letošní rok obdržel spisovatel Jaroslav Rudiš. Ocenění udílí České centrum Mezinárodního PEN klubu, jehož porota uvedla, že Rudišovo literární dílo je hluboce založené, má mnohé kulturní přesahy a jeho živým symbolem je železnice překračující hranice jazyků a krajů a utvářející lidské společenství a dějiny.
 | Tomáš Weiss
Původně si myslel, že se stane spisovatelem, drobné povídky sepsané na vojně mu dokonce vyšly v časopisu Voják. Pak ale za výlohou knihkupectví uviděl reprodukci obrazu Vincenta van Gogha. „Vykolejilo mě to. Pochopil jsem, že literatura je běh na dlouhou trať, ale obraz, ten zasáhne hned.“ Jeho retrospektivu je nyní možné vidět v galerii Benedikta Rejta v Lounech. I o ní mluvil s Markétou Kaňkovou ve Vizitce. Malíř a grafik Miloslav Moucha.
Aktuality

Výtvarník Moucha ve Vizitce Vltavy

Původně si myslel, že se stane spisovatelem, drobné povídky sepsané na vojně mu dokonce vyšly v časopisu Voják. Pak ale za výlohou knihkupectví uviděl reprodukci obrazu Vincenta van Gogha. „Vykolejilo mě to. Pochopil jsem, že literatura je běh na dlouhou trať, ale obraz, ten zasáhne hned.“ Jeho retrospektivu je nyní možné vidět v galerii Benedikta Rejta v Lounech. I o ní mluvil s Markétou Kaňkovou ve Vizitce. Malíř a grafik Miloslav Moucha.