Básněmi na Alzheimera

/ Tomáš Weiss

Rytmus básniček a případně i pár známých veršů může prý najít úlevnou odezvu někde ve vzpomínkách. Ještě nezapomínám úplně, ještě si něco pamatuju, ještě mi mozek funguje. Předčitatelé z řad dobrovolníků, žáků, studentů nebo dokonce členů divadelních domů vidí na starých nemocných lidech okamžitou změnu ve tváři, když zaslechnou pár slov, které jim vyvolají nějaký pocit nebo vzpomínku.