Vychází první český výbor z básní Piera Paola Pasoliniho

/ Tomáš Weiss

5. listopadu 1975 na pohřbu Piera Paola Pasoliniho, který byl brutálně zavražděn v Ostii, promluvil pohnutým hlasem jeho přítel Alberto Moravia:  „Ztratili jsme především básníka! První český výbor umělcovy poezie vychází v překladu Alice Flemrové a Tomáše Matrase.
5. listopadu 1975 na pohřbu Piera Paola Pasoliniho, který byl brutálně zavražděn v Ostii, promluvil pohnutým hlasem jeho přítel Alberto Moravia: „Ztratili jsme především básníka! První český výbor umělcovy poezie vychází v překladu Alice Flemrové a Tomáše Matrase.

Básně začal psát v sedmi letech, ovšem skutečnou poetickou iniciací pro Piera Paola Pasoliniho byla četba básní Arthura Rimbauda na gymnáziu, díky jehož důrazným protiburžoazním postojům se autor kromě jiného stal odhodlaným antifašistou.

Pro překladatele je Pasolini básníkem až asketicky racionálním, intelektuálním, ideovým či ideologickým, a vždy zaměřeným na sdělnost a prostý jazyk, který ovšem tu a tam dokáže škodolibě potrápit a popíchnout náhlými argumentačními zvraty a nečekanými sémantickými rovinami výpovědí. Není básníkem přesné a úpravné formy a vznešeného a komplikovaného literárního jazyka s přesně spočítanými slabikami a dokonalými rýmy nebo naopak básníkem chrlivě delirantním, démonickým a emotivním. Významovým centrem jeho básnického světa je posedlý, mystický až posvátný vztah ke skutečnosti. V autorově podání je největším tajemstvím a úsilím pravé poznání každodenní reality, kdy postupuje z jejích okrajů do jejího středu.

z úvodu Tomáše Matrase

Guinea [úryvek][...]

Inteligence nebude mít žádnou váhu,

a to nikdy,v úsudku našeho veřejného mínění.

Tím nepohnou ani krvavé lágry a jiné křivdy,

na názoru milionu duší mého národa se nic nezmění,

žádná idea, žádná vášeň se zde neujme,nikdo jasně nevyjádří svoje rozhořčení,

náš po staletí nejednotný lid nic nedojme

,jen k přežívání slouží mu jeho jemná moudrost,

pouta nesvobody z něj však nesejme.

Ukazovat svou propadlou tvář, svoji vyhublost,svůj osamělý dětský hlásek pozvedat,nemá smysl:

už dávno navykla si zbabělost vídat druhé v krutých mukách umírat a zachovávat prapodivnou lhostejnost

.Já umírám, a ani to mi nemůže moc prospívat.[...]

 

z Básně ve tvaru růže, (1964)

 

Vliv peněz na poezii...

na objednávku koho?Moci!

I navzdory bližnímu, tomu ubožákovi!

Blaze tomu, kdo když měl kdysi objednávku od moci, byl čistý a blízký Bohu!

Ten kdo dělá poezii teď – ať je chytlavá, nebo chytlavá není,

už neumí být poslušný moci a zároveň i Boha;

kdo je nečestný k ne-Pravdě je nečestný také k Pravdě.

Ale aby se pomstil za tuto dvojí nečestnost,člověk upadá:

to, co by možná nemohla udělat moc,tedy udělá on sám,

svýma vlastníma rukama?

 

z Dodatku ke Zbožštit a uspořádat (1971)

 

53

Vidím, jak noční anglickou krajinou,

temný tyrkys, to je její barva –

po travnaté pěšince za nízkou ohradou

kráčí muž a žena – noří se

 

do noci, jež halí jen okolí

jejich domu; jdou pěšky kolem krátkého světa –

Blízko měsíce s hrůzou zahlédnu hvězdu,

kterou jsem vídal jako chlapec – budoucnost odpoví

 

tomu, kdo už všechno ví – mlčením na mlčení –

Ten muž a ta žena – taková provinčnost

a takový venkov... Přehnaně jasná je

 

obloha nad domem. Vy jste muž – cítím to

,když vidím toho mladého otce, co vítězí

(on tomu věří) nad nocí – Buďte bez starosti –

 

ze Sonet jako koníček (1973)

Další články

Nová kniha Jiřího Hájíčka (1967) dostala název Plachetnice na vinětách a měla by se jako jedna z prvních novinek českého autora objevit v znovuotevřených knihkupectvích. Odklon od velkých společenských témat a přesun do intimity příběhů, které jsou více osobní a niterné. To, co bylo patrné už v románu Dešťová hůl, platí v ještě větší míře pro Hájíčkovu novou knihu.
Ukázky

Vzdálenost mezi lidmi může být bezbřehá - vyjde nová kniha Jiřího Hájíčka

Nová kniha Jiřího Hájíčka (1967) dostala název Plachetnice na vinětách a měla by se jako jedna z prvních novinek českého autora objevit v znovuotevřených knihkupectvích. Odklon od velkých společenských témat a přesun do intimity příběhů, které jsou více osobní a niterné. To, co bylo patrné už v románu Dešťová hůl, platí v ještě větší míře pro Hájíčkovu novou knihu.
 | Jiří Hájíček, Tomáš Weiss
Amulet je Bolanovým šestým románem, vydaným poprvé roku 1999 v nakladatelství Anagrama. Ve strhujícím toku vyprávění, které sám Bolano přirovnává k partituře pro jediný nástroj, kdežto Divocí detektivové a 2666 jsou skladba pro orchestr, se objevují slavní skuteční i smyšlení básníci, malíři a další umělci včetně Artura Belana, a vypráví se také o cestování, o severním pólu a zapomenutých vraždách. A vše začíná časovým tunelem na záchodcích filosofické fakulty mexické univerzity.
Ukázky

Bolañův Amulet volně navazuje na Divoké detektivy

Amulet je Bolanovým šestým románem, vydaným poprvé roku 1999 v nakladatelství Anagrama. Ve strhujícím toku vyprávění, které sám Bolano přirovnává k partituře pro jediný nástroj, kdežto Divocí detektivové a 2666 jsou skladba pro orchestr, se objevují slavní skuteční i smyšlení básníci, malíři a další umělci včetně Artura Belana, a vypráví se také o cestování, o severním pólu a zapomenutých vraždách. A vše začíná časovým tunelem na záchodcích filosofické fakulty mexické univerzity.
 | Roberto Bolaño, Tomáš Weiss
Mladá dokumentaristka Alice poslouchala během dětství vyprávění své babičky o rodném městě, z něhož nevysvětlitelně zmizeli všichni obyvatelé včetně její rodiny, a tahle záhada ji vždycky fascinovala. Proto teď dala dohromady skupinu přátel, aby se pokusili zjistit a zaznamenat, co se tenkrát skutečně stalo. Camilla Stenová: Mrtvé město
Ukázky

Jednoho dne beze stopy zmizeli všichni obyvatelé

Mladá dokumentaristka Alice poslouchala během dětství vyprávění své babičky o rodném městě, z něhož nevysvětlitelně zmizeli všichni obyvatelé včetně její rodiny, a tahle záhada ji vždycky fascinovala. Proto teď dala dohromady skupinu přátel, aby se pokusili zjistit a zaznamenat, co se tenkrát skutečně stalo. Camilla Stenová: Mrtvé město