Vysoká hra pokračuje...

/ Josef Rauvolf

Zatímco první svazek volné řady, zasvěcené francouzské básnické a výtvarné skupině Vysoká hra přinášel přetisk všech čísel stejnojmenné revue, ve druhém, nazvaném Vysoká hra – mýtus nenávratného najdeme texty, studie a korespondenci, týkající se této naprosto jedinečné skupiny.
Zatímco první svazek volné řady, zasvěcené francouzské básnické a výtvarné skupině Vysoká hra přinášel přetisk všech čísel stejnojmenné revue, ve druhém, nazvaném Vysoká hra – mýtus nenávratného najdeme texty, studie a korespondenci, týkající se této naprosto jedinečné skupiny.

A říkáme-li jedinečné, je to s vědomím všech ostatních duchovních a uměleckých aktivit dvacátých a třicátých let 20. století – tedy, především tak adorovaného surrealismu. Právě v konfrontaci s ním, a s výsledky, jichž André Breton & Comp. dosáhli, vidíme, že proklamace a plamenné výzvy jsou jedna věc, jejich realisace a skutečné odevzdání se tvorbě, a to i za značných osobních rizik, ochota jít až za hranici sebezničení je věc druhá. V tom prvním se surrealistům skutečně dařilo, v tom  druhém o to méně.
Opak ovšem platí pro Vysokou hru, jež působila v Paříži v letech 1927 až 1932, tvořená relativně mladými autory, především však básníky Rogerem Gilbertem-Lecomtem a René Daumalem (jejich tvorba je díky Malvernu k disposici v českých překladech), a také, výtvarníky, z nichž stačí snad uvést jediného (byť téměř o generaci staršího): Josefa Šímu. Ostatně, Šímovi je věnována nejen současná brněnská, a jarní pražská výstava, ale také třetí svazek "spisů" Vysoké hry Cesta k Vysoké hře. Ale zpět ke knize Vysoká hra – mýtus nenávratného: přestože by se mohlo zdát, že souborným vydáním revue Vysoká hra byl odkaz skupiny vyčerpán, díky péči editorů máme k disposici další závažné a přínosné texty – a to jak od členů skupiny samotných, tak od autorů, kteří se jí zabývali. A opět stačí uvést snad jediné jméno: spisovatelka a kunsthistorička Věra Linhartová. Zde nacházíme její dlouhou studii věnovanou Josefu Šímovi, Lebka a jeskyně (Šímovy podzemní řeky), tedy, pěti plátnům z posledních dvou let jeho života (1891-1971), prosvětleným meditacím, uzavírajícím přípravám na cestu. Protože, jak píše Linhartová, "je třeba bezodkladně hloubit úzkou chodbu, vedoucí k jinému světu." Hloubka Linhartové ponoru do Šímova díla, jak poučená, tak empatická je mimořádná, stejně podnětné jsou ovšem i další šímovské texty, jimž je věnován celý jeden segment svazku. Za všechny snad ještě konstatování Rogera Gilberta-Lecomta: "Šíma, pořád na postupu k sobě samému, v honbě stáda přízraků, skládá a rozkládá schodiště obzorů a je nejdále na malované cestě Vysoké hry."
V oddílu Texty editoři nabízejí spíše kratší zamyšlení členů Vysoké hry například nad tím, co je vlastně poesie a její proměny, nad Rimbaudovou korespondencí a Rimbaudem samotným, ale i drogách či Alfredu Jarrym... Kapitola  O Vysoké hře přináší jak různá svědectví, tak zamyšlení nad filosofickým putováním Vysoké hry či úryvky z doslovu Věry Linhartové k Weinerově Hře doopravdy, přičemž je nutno dodat, že český básník, prozaik a publicista Richard Weiner byl jistou dobu také souputníkem Vysoké hry. Hry, jež byla vším jen ne nějakým hraním si se slovy, veršíky, barvami – hrou, jež byla na život a na smrt.
Josef Rauvolf, překladatel a publicista

Další články

"Dnes pro vás mám dvě knihy, které vám pootevřou dveře do labyrintu digitálního světa. Váhal jsem, kterou začít. Jedna je uvěřitelně optimistická, druhá si více všímá také rizik, která světu v éře IT hrozí. Dávám postaru přednost dámě, a ta je citlivější k hrozbám." Literární redaktor a kavárník a jeho pořad pro Víkendovou přílohu stanice Vltava, která je k poslouchání každou sobotu dopoledne.
Recenze

MeziŘádky Zdenko Pavelky

"Dnes pro vás mám dvě knihy, které vám pootevřou dveře do labyrintu digitálního světa. Váhal jsem, kterou začít. Jedna je uvěřitelně optimistická, druhá si více všímá také rizik, která světu v éře IT hrozí. Dávám postaru přednost dámě, a ta je citlivější k hrozbám." Literární redaktor a kavárník a jeho pořad pro Víkendovou přílohu stanice Vltava, která je k poslouchání každou sobotu dopoledne.
 | Zdenko Pavelka
Soubor reportáží Wenzela Jaksche Ztracené vesnice, opuštění lidé výrazně opravuje představu, již nejspíš většina čtenářů má o našich sudetských Němcích. Hrdiny Jakschových reportáží, jak byly otištěny v letech 1924 až 1928, totiž nejsou žádní nacionalisté, žádní skrytí náckové, žádná hnědá pátá kolona.
Recenze

Potřebný pohled Wenzela Jaksche

Soubor reportáží Wenzela Jaksche Ztracené vesnice, opuštění lidé výrazně opravuje představu, již nejspíš většina čtenářů má o našich sudetských Němcích. Hrdiny Jakschových reportáží, jak byly otištěny v letech 1924 až 1928, totiž nejsou žádní nacionalisté, žádní skrytí náckové, žádná hnědá pátá kolona.
 | Josef Rauvolf
"Tentokrát jsem pro vás vybral čtveřici knížek, které vyprávějí o tom, jak tady v Česku žijeme. Dneska." Tak uvádí další díl své průzkumné mise literární redaktor a kavárník Zdenko Pavelka. Pořad Meziřádky uvádí každou sobotu Víkendová příloha Českého rozhlasu Vltava.
Recenze

MeziŘádky Zdenko Pavelky

"Tentokrát jsem pro vás vybral čtveřici knížek, které vyprávějí o tom, jak tady v Česku žijeme. Dneska." Tak uvádí další díl své průzkumné mise literární redaktor a kavárník Zdenko Pavelka. Pořad Meziřádky uvádí každou sobotu Víkendová příloha Českého rozhlasu Vltava.