Věra Linhartová ze všech stran

/ Josef Rauvolf

Spisovatelka, básnířka, historička umění a překladatelka Věra Linhartová se konečně dočkala kritické monografie – kniha Veroniky Košnarové Variace na hlásku m podává osobnost a tvorbu Linhartové s maximální snahou o pochopení.
Spisovatelka, básnířka, historička umění a překladatelka Věra Linhartová se konečně dočkala kritické monografie – kniha Veroniky Košnarové Variace na hlásku m podává osobnost a tvorbu Linhartové s maximální snahou o pochopení.

Hned úvodem je totiž dobré připomenout, že literární tvorba Věry Linhartové (1936) není zrovna z nejpřístupnějších, autorka to svým čtenářům nijak neulehčuje, na druhou stranu, odměnou je jim hluboký zážitek, a to nejen estetický, Linhartová totiž pracuje i s esejistickými a dalšími prvky, zkrátka, její texty jsou vždy něcím víc "než jen" literaturou, jakkoli to může znít zvláštně. A to je třeba mít při čtení celé Košnarové práce na paměti, zcela "rozebrat" Linhartové texty je totiž úkol zřejmě, a zjevně naprosto nemožný – však se o to, byť ne v takovém rozsahu, pokoušeli již mnozí, a rozhodně ne druhořadí, literární badatelé. A v žádném případě zde nechceme tvrdit, že by neuspěli, to ani náhodou – jen je to zkrátka úkol těžký. Jak se tedy s touto nelehkou úlohou vyrovnala Veronika Košnarová? Ostatně, podtitul její monografie zní: Úvahy nad texty Věry Linhartové. Jak tedy uvažovala?

Předem snad, pro domo, jedno upozornění: nebudeme zde jakkoli polemizovat s Košnarové tezemi či vývody, jejich – eventuelní – vyvracení by totiž okamžitě vyžadovalo nabídku jiné interpretace, což se však vymyká záměru tohoto textu.  Pokusme se tedy spíše nastínit, jakým směrem se ubírá Košnarové vnímání psaní Věry Linhartové. Z celé práce je cítit skutečná snaha pochopit objekt svého zkoumání, přiblížit se Linhartové světu, nahlédnout do něj, a také, něco o něm vypovědět. Jistě sympatické je přiznání k úzkosti, že "vše podstatné v tomto ohledu bylo možná již řečeno jinými autory, resp. autorkami," a snaze přicházet s vlastním názorem. A opět připomínáme, to vše tváří v tvář textům na první pohled naprosto neprůstřelným, vzpírajícím se. Košnarová si proto za tuto hru s naprosto odkrytými kartami zaslouží více než uznání, stejně jako za to, že odolala lacinému biografizování tvorby: "Mým cílem není nějaké rozkrývání autobiografických prvků, spojování spisovatelčina života s její tvorbou; jedinou mou tezí je v tomto ohledu to, že život a tvorba představují v případě Věry Linhartové zcela zvláštní symbiózu: psaní je u ní gestem existenciálním, drama básnické je tu vždy i dramatem lidským a vice versa." S tímto konstatováním se ovšem vůbec nevylučuje seznání, že "s jistou licencí bychom v podstatě všechny Linhartové texty mohli vnímat jako jisté vnitřní cestopisy, záznamy cest za sebou samým, svým cizím, jiným Já uvnitř (resp. za jinakostí obecně), svědectví o průzkumech neznámých území svého vědomí, objektivní reality, resp. toho, jak se v našem vědomí odráží."

Vedle Linhartové literární tvorby se Košnarová obsáhle věnuje i její činnosti kunsthistoričky, autorky řady vynikajících textů, především o Josefu Šímovi, a také jejím překladatelským aktivitám, sahajícím od autorů francouzské skupiny Vysoká hra až k japonským zenovým básním a textům o kaligrafii. To vše skládá obraz jedinečné osobnosti, zcela konsistentní, i navzdory zdánlivé nemožnosti. I v tom tkví kvality práce – opakujeme, nesnadné práce – Veroniky Košnarové.  

Josef Rauvolf, publicista a překladatel

Další články

Literární redaktor a nakladatel a jeho tipy na dobré čtení, které pravidelně připravuje pro sobotní Víkendovou přílohu Českého rozhlasu Vltava.
Recenze

MeziŘádky Zdenko Pavelky

Literární redaktor a nakladatel a jeho tipy na dobré čtení, které pravidelně připravuje pro sobotní Víkendovou přílohu Českého rozhlasu Vltava.
 | Zdenko Pavelka
Chtěli byste žít věčně? Anebo si vzpomínat na své minulé životy, povídat si se starověkými bohy, lusknutím prstů zapalovat oheň a vidět do budoucnosti?  Přečtěte si příběh plný magie, hříchů a trestů, lásky a milosrdenství a třeba poté budete znát odpověď na otázky výše.
Recenze

Blog Kniha za knihou o Rytci kamejí

Chtěli byste žít věčně? Anebo si vzpomínat na své minulé životy, povídat si se starověkými bohy, lusknutím prstů zapalovat oheň a vidět do budoucnosti? Přečtěte si příběh plný magie, hříchů a trestů, lásky a milosrdenství a třeba poté budete znát odpověď na otázky výše.
 | Kateřina Moravcová
Začátek roku 1990 neznamenal začátek něčeho nového jen symbolicky. Pro víc než 21000 vězňů přinesl leden vstup do svobodného života se všemi možnými důsledky. Od začlenění do života, který znali před uvězněním, přes snahu najít si svoje místo ve světě, který na ně nečekal, až k recidivě a návratu do výkonu vazby.  Kniha Amnestie poskytuje zasvěcený pohled na tyto události, je titulem, který na knižním trhu absentoval.
Recenze

Pusťte bratry domů!

Začátek roku 1990 neznamenal začátek něčeho nového jen symbolicky. Pro víc než 21000 vězňů přinesl leden vstup do svobodného života se všemi možnými důsledky. Od začlenění do života, který znali před uvězněním, přes snahu najít si svoje místo ve světě, který na ně nečekal, až k recidivě a návratu do výkonu vazby. Kniha Amnestie poskytuje zasvěcený pohled na tyto události, je titulem, který na knižním trhu absentoval.