Otokar Březina úplný, a jako nový

/ Josef Rauvolf

Právě vydané Básnické spisy Otokara Březiny připomínají, jak významným je básníkem, zároveň, jak dodnes nepřestává být autorem, promlouvajícím i k současnosti – i to je jedním z projevů skutečného mistrovství.
Právě vydané Básnické spisy Otokara Březiny připomínají, jak významným je básníkem, zároveň, jak dodnes nepřestává být autorem, promlouvajícím i k současnosti – i to je jedním z projevů skutečného mistrovství.

Nehodláme tímto textem jakkoli suplovat březinovskou studii, jež jde zjevně nad jeho rámec, snad jen pár postřehů k dílu tohoto velikána. Nejdřív je však třeba pochválit výtečně připravený svazek, který – jak je ostatně u edice Česká knižnice pravidlem a zvykem – obsahuje vedle samotného textu též dokonalý poznámkový aparát a podrobnou, fundovanou studii. A tak je tomu i v případě předkládaného svazku, který vedle všech pěti sbírek, které Otokar Březina (1868-1929), vlastním jménem Václav Jebavý, za svého života vydal, tedy: Tajemné dálky (1885), Svítání na západě (1896), Větry od pólů (1897), Stavitelé chrámu (1899) a Ruce (1901) ještě nádavkem ve svazku najdeme i básně z nevydané, možná Březinou zamýšlené sbírky šesté. Jinými slovy, vše, co poeta pod svým pseudonymem napsal.

Jak bylo Březinovo dílo vnímáno jeho současníky? Úvodem snad ocitujme F. X. Šaldu z jeho eseje Problémy březinovské z roku 1929: "Jako horký pramen ze země vyšlehla na počátku let devadesátých Březinova poesia a nalezla tváře jen udivené a odcizené." A tentýž Šalda psal již o více než třicet let dříve: "Do těchto básní zapadáte jako do lesa tančících zvuků a zpívajících plamenů. Jiskření slov hraje tu v měkké výhni nad ocelovými hladinami těžkého pozadí."

A snad ještě hlas dalšího kritika, F. V. Krejčího z roku 1898, stavící básníka mimo běžný rámec očekávání: "Březinovi jest uloženo něco jiného, než aby zajímal svými etapami a metamorfózami, vzestupnou drahou hledajícího a rozvíjejícího se umělce. Připustíte-li dokonce, že jest jedním z duchů, od nichž nepotřebujeme žádat, aby sedmimílovými kroky se vyvíjeli, ba od nichž toho ani nemůžeme žádat. Neboť vedle básníka je v Březinovi ještě cos jiného: hlasatel svých idejí, apoštol mystérií, oddaný a věrný kněz. Tento kněz v něm básníka vždy více přerůstá. [...] A úloha knězova je docela protichůdná básníkově: ne krásu tohoto světa má zachycovat v jejich toku a změně, ne býti bytostí pohyblivou uprostřed věcí pohyblivých, ale s nezviklatelnou vytrvalostí hlásati slávu věčných pravd. Jeho jedinou ctižádostí může být, aby ji hlásal jzykem vždy výmluvnějším, ale co hlásá, jest stále jedno, dnes i zítra a až do konce života, neboť je-li pravým knězem, musí věřit, že to je jediné pravé, neměnitelné, trvající od věků do věků."

Březina totiž dokázal, jak uvádí správně F. X. Šalda v roce 1908 v textu Otokar Březina. Kritický medailon, oslovit mnohé, zdánlivě nesourodé zájemce. Březina "může být čten různě a dává dobrý smysl z různého hlediska a stanoviska." Jak to bylo myšleno? Březina, jak vysvětluje Šalda, "dává smysl, a krásný a ušlechtilý smysl, je-li čten pro rozkoš formálního kouzla, pod zorným úhlem estetiky čiře požitkové a dojmové..." Dále, pokračuje Šalda, "stejně odměněn jest ten, kdo dovede se sklonit dosti hluboce nad zrcadlo jeho knih jako tazatel otázek po klidu duše a srdce, jako zvídavý chorý, mučený žízní a toužící po pramenech vody živé; vyčte z nich věty harmonické čistoty a krásy [...] Ale neméně bude v právu ten, kdo v něm bude hledati prostě tragické opojení dionýské, var tvůrčí síly..." Šalda ale vypočítává dál, "Březina byl čten spiritualisty, prchajícímí od realit k čistým idejím, a ti nalezli v něm ducha svého rázu." A to samozřejmě není vše!

Naskýtá se otázka, jak může básník, vnímaný často jako odtržený od reálného světa, autor značně, až mimořádně odtažitý – ne, že by tomu tak bylo, dojem však přetrvává – oslovit dnešního čtenáře? Josef Vojvodík, editor svazku, uvádí důvodů někooik, stačí zmínit jeden, snad nejpádnější: "Básníkovo ohrožení člověka člověkem." A závěrem ocitujme Březinu samotného, a to z roku 1928: "... dojde k svárům všech se všemi, všechny duchovní myšlenkové vazby budou zpřetrhány ve prospěch moci a peněz a náhradní spoje povedou jen k diktaturám a tyraniím novověkých Nabuchodonozorů, Neronů a užuž Hitlerů, kteří se cítí nadlidmi."

Josef Rauvolf

Další články

Knižní džungle má naštěstí několik stabilních průvodců, kteří se pravidelně snaží mají pár jehel v mnoha kupách sena. Literární redaktor a vydavatel je jedním z těch několika. Přinášíme pravidelně textovou podobu jeho Meziřádků, které uvádí Český rozhlas Vltava ve své sobotní Víkendové příloze.
Recenze

Meziřádky Zdenko Pavelky

Knižní džungle má naštěstí několik stabilních průvodců, kteří se pravidelně snaží mají pár jehel v mnoha kupách sena. Literární redaktor a vydavatel je jedním z těch několika. Přinášíme pravidelně textovou podobu jeho Meziřádků, které uvádí Český rozhlas Vltava ve své sobotní Víkendové příloze.
 | Zdenko Pavelka
Svazek nabízí úplnou básnickou a povídkářskou tvorbu Jana Zábrany – a k tomu se vlastě těžko cokoliv dodává. Představovat Jana Zábranu (1931-1984) není potřeba. Snad jen připomenout, že byl vynikajícím překladatelem z angličtiny a ruštiny, který nám přiblížil tak odlišné – ale skvělé – autory jako jsou například Isaak Babel, Boris Pasternak, Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, Ivan Bunin, Sergej Jesenin, Sylvia Plathová či Joseph Conrad.
Recenze

Zábrana v jednom svazku, a komplet

Svazek nabízí úplnou básnickou a povídkářskou tvorbu Jana Zábrany – a k tomu se vlastě těžko cokoliv dodává. Představovat Jana Zábranu (1931-1984) není potřeba. Snad jen připomenout, že byl vynikajícím překladatelem z angličtiny a ruštiny, který nám přiblížil tak odlišné – ale skvělé – autory jako jsou například Isaak Babel, Boris Pasternak, Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, Ivan Bunin, Sergej Jesenin, Sylvia Plathová či Joseph Conrad.
 | Josef Rauvolf
Nizozemský historik Rutger Bregman dal před akademickou dráhou přednost novinářské práci. Spoluzaložil online magazín De Correspondent a v průběhu let, kdy do něj přispíval svými články (za které byl mimochodem dvakrát nominován na European Press Prize), mu pod rukama začalo vyvstávat téma knihy, kterou nakonec okázale nazval Lidstvo: Dějiny naděje.
Recenze

#mojeargo 2/2022: Opravdu je člověk člověku vlkem

Nizozemský historik Rutger Bregman dal před akademickou dráhou přednost novinářské práci. Spoluzaložil online magazín De Correspondent a v průběhu let, kdy do něj přispíval svými články (za které byl mimochodem dvakrát nominován na European Press Prize), mu pod rukama začalo vyvstávat téma knihy, kterou nakonec okázale nazval Lidstvo: Dějiny naděje.