Pokoušení Ropsem

/ Tomáš Weiss

Rozhovor s autorkou objevné monografie Félicien Rops - enfant terrible dekadence Barborou Půtovou.
Rozhovor s autorkou objevné monografie Félicien Rops - enfant terrible dekadence Barborou Půtovou.

Čím to, že se slavný dekadent dočkal české monografie až díky vám?

Zde sehrávala roli a) dostupnost pramenů (archivy i zahraniční literatura), b) získání autorských práv, c) připravenost publika a d) v neposlední řadě nakladatel, který miluje Ropse a radostně kooperuje na realizace celého knižního projektu. Publikace vznikala pět let. Z toho čtyři roky zahrnoval sběr materiálu, cesty do zahraničí, navazování kontaktů s muzejními institucemi a sběrateli, načítání, konzultace, překlady i přemýšlení. Poslední rok byl ve jménu intenzivní práce, takřka každodenního psaní, doplňování a přepisování. 


Navážet se do církve a malovat nahé ženy se zdá z dnešního pohledu jaksi gymnaziálně zastydlé. Můžete prosím přiblížit ducha doby, ve které Rops žil a tvořil?

Gymnaziálně zastydlé zejména pro neznalého nebo rigidního jedince. Rops je zosobněním dekadenta a symbolisty. Budu postupovat od církve, respektive Ropsovu vztahu k autoritám, až k nahým ženám.

Rops studoval na jezuitském gymnáziu, z něhož byl vyloučen kvůli umělecké tvorbě, konkrétně kvůli karikaturám pedagogů. V témže období mu zemřel otec. Rops se dostal do poručnictví svého strýce, s nímž si nikdy neporozuměl a těžce snášel jeho autoritativní nekompromisnost, přísnost a důraz na kázeň. Církev a jakékoliv přikazující autority vnímal jako pokrytecké hlasatele mravních hodnot, jež nelze dodržet ani naplnit.

Motiv obnažené ženy souvisí i s jeho knižními zakázkami (ilustrace pro konkrétní literární předlohu), odezvou Darwinovy evoluční teorie i rodící se Freudovy psychoanalýzy. Motiv zpola odhalené ženy také tvořil součást nočního světa kabaretů, které navštěvoval. Zde vystupuje i sociální otázka. Mladé ženy se po příchodu do Paříže zpravidla stávaly prostitutkami, servírkami nebo továrními dělnicemi. Jejich situace a realita tohoto stavu se odrážela pochopitelně i v umělecké tvorbě. Podobně postupoval však i Henri de Toulouse-Lautrec. Dejme si vedle sebe Ropsovu rytinu Nestydatost a Lautrecovu olejomalbu Rue de Moulins: lékařská inspekce. Obě díla navíc vznikla v 90. letech 19. století.


Jak je to takovými autory jako je Rops - jen provokují nebo lidi od něčeho osvobozují nebo svým způsobem lidem berou nějaké hranice?

Podle mého názoru umělci kategorie Rops osvobozují, odhalují podstatu a zejména upozorňují na škrabošku přetvářky, kterou si společnost v každé době, byť v jiné podobě, nasazuje. Vždycky však závisí na konkrétním jedinci, zdali přijmutí určité svobody znamená i odebrání hranice nebo překročení nějakého jiného limitu. Položte si tuto otázku Vy sám při pohledu na Ropsovo dílo.

Mohla byste prosím uvést nějaké dobové odezvy z českého umění na tvorbu Feliciena Ropse?

Hned v 19. století máme odezvy ze strany básníka a dekadenta Karla Hlaváčka nebo malíře a grafika Jana Preislera. Rops na Hlaváčka zapůsobil zejména svými frontispisy, které znal z časopisu La Plume. Hlaváček napsal také o Ropsovi stať v předním periodiku básníků symbolismu a dekadence Moderní revue, která však v důsledku jeho úmrtí zůstala nedokončená.

Další články

Původně to měla být brožura o 80 stranách. Vzmikla z toho však bichle, stran má totiž 800. Tolik příběhů a skutečností je skryto pod názvem Průvodce protektorátní Prahou, tedy Prahou let 1939 - 1945.
Rozhovory

Protektorátní Prahou s Jiřím Padevětem

Původně to měla být brožura o 80 stranách. Vzmikla z toho však bichle, stran má totiž 800. Tolik příběhů a skutečností je skryto pod názvem Průvodce protektorátní Prahou, tedy Prahou let 1939 - 1945.
 | Tomáš Weiss
Málokdy se prodejními bestsellery stávají bohatě fotograficky vypravené knihy.  Knihy Kmeny a Kmeny 0, pojednávající o současných resp. předlistopadových subkulturách u nás, mizely a stále mizí ze skladů Kosmasu nečekanou rychlostí. Na něco příznivě naladěného  tyhle nádherně a pečlivě vypravená "alba pankáčů, mániček, nudistů, depešáků, motorkářů, skejťáků nebo veksláků" ve čtenářích brnkly. Však už taky chce Kmeny "natočit" Česká televize.
Rozhovory

Pár otázek pro...Vladimira 518, editora Kmenů 0

Málokdy se prodejními bestsellery stávají bohatě fotograficky vypravené knihy. Knihy Kmeny a Kmeny 0, pojednávající o současných resp. předlistopadových subkulturách u nás, mizely a stále mizí ze skladů Kosmasu nečekanou rychlostí. Na něco příznivě naladěného tyhle nádherně a pečlivě vypravená "alba pankáčů, mániček, nudistů, depešáků, motorkářů, skejťáků nebo veksláků" ve čtenářích brnkly. Však už taky chce Kmeny "natočit" Česká televize.
 | Tomáš Weiss
Od roku 1995, kdy vyšla poprvé, si tato slavná útlá kniha moderní evropské literatury získala obdiv mnoha českých čtenářů. Znám osobně dva knihkupce, kteří ji měli vždycky u kasy a když chtěl čtenář doporučit něco opravdu výživného, dostal Velký sešit. Rozhovor s překladatelem Janem Machoninem.
Rozhovory

Kniha Velký sešit se vrací do knihkupectví

Od roku 1995, kdy vyšla poprvé, si tato slavná útlá kniha moderní evropské literatury získala obdiv mnoha českých čtenářů. Znám osobně dva knihkupce, kteří ji měli vždycky u kasy a když chtěl čtenář doporučit něco opravdu výživného, dostal Velký sešit. Rozhovor s překladatelem Janem Machoninem.