Kosmas OKO Magazín OKO

Rozhovory

Host mezi řádky: Petra Klabouchová

Prv­ním hos­tem nové série je Pet­ra Kla­bou­cho­vá, autor­ka detek­tiv­ky Pra­me­ny Vlta­vy a romá­nu U sever­ní zdi. V nakla­da­tel­ství Host jí teď čer­s­tvě vyšel i horor nazva­ný Ignis fatu­us. Ode­hrá­vá se na Šuma­vě v mís­tech, kte­rá byla dlou­há sta­le­tí nepří­stup­ná a mají pohnu­tou his­to­rii.

| nakl. Host - Klára Kubíčková

O Americe očima Petra Hrušky

Kdo dění kolem Petra Hrušky sleduje, tak ví, že mu bylo v červnu šedesát, že mu vyšla nová sbírka Minout se přesně a že mu vyšel v angličtině výbor z jeho básní. V titulním rozhovoru pro časopis Host zavzpomínal i na to, jaké střípky zahlédl z Ameriky při svém tamním literárním tour.

| Jan Němec, časopis Host
Češi možná jen měli trochu více štěstí  než Ukrajinci

Češi možná jen měli trochu více štěstí než Ukrajinci

V literárním kvartálníku Souvislosti 1/2024 a 2/2024 najdete mimo jiné: polemiku o novém překladu Gargantuy, překlady básní Kurta Schwitterse, text o překladech Pusté země, texty věnované Bohumile Grögerové, nové básně Jakuba Řeháka - a také rozhovor s Alexejem Sevrukem o Evropance, literatuře jako antibiotiku, překládání mrtvých a rozhovoru s kritikou.
| Lukáš Novosad, Souvislosti
Rváčovu předcházelo velké pátrání

Rváčovu předcházelo velké pátrání

Těsně před koncem loňského roku vyšel druhý díl komiksu Rváčov, který popisuje příběhy dětí, jež si na Starém Městě od 80. let hrály na foglarovské Vonty. Za první díl získal komiksovou cenu Muriel scenárista Džian Baban, za druhý díl si díky své unikátní kolážové kresbě ocenění odnesl Richard Fischer. Ukázka z rozhovoru s ním. Foto. David Peltán
| Marek Toman
Nakreslit Kafku

Nakreslit Kafku

Nicolas Mahler je komiksový ilustrátor, jehož knihu "Komplett Kafka" vydalo nakladatelství Suhrkamp Verlag v roce 2024 ke stému výročí Kafkova narození a bude putovat jako výstava. Česky vyšla kniha jako Kafka v kostce před knižním veletrhem Svět knihy. Rozhovor o komiksu, Kafkovi, humoru a melancholii.
| Ulrich Fügener, Goethe-Institutu Lyon
Z padělatele obrazů žádaným malířem

Z padělatele obrazů žádaným malířem

Příběh Wolfganga Beltracchiho (1951) je strhujícím popisem jeho života a zároveň odhalením toho, jak funguje trh s uměním. Německý malíř vytvořil obrazy ve stylu Maxe Ernsta, Andrého Deraina, Heinricha Campendonka, Emila Filly a dalších, které se velmi úspěšně prodávaly po celém světě.
| nakl. Logos
Jaroslav Rudiš o Kafkovi v novém UNI

Jaroslav Rudiš o Kafkovi v novém UNI

Jako germanista se nemohl jeden z nejčtenějších českých spisovatelů současnosti Franzi Kafkovi vyhnout. Tohle propojení jaksi oficializoval před deseti lety, když se stal společně s Jaromírem 99 frontmanem skupiny Kafka Band, která formou ucelených koncertních programů a studiových alb zpracovala všechny tři Kafkovy romány, tedy Zámek, Ameriku a Proces. Ukázka z rozhovoru pochází z monotématického kafkovského čísla magazínu UNI.
| UNI, Ondřej Bezr
S Andreou Sedláčkovou o Toyen v novém Hostu

S Andreou Sedláčkovou o Toyen v novém Hostu

Přinášíme ukázku z rozhovoru s autorkou povedené a oceňované knihy o malířce Toyen. V novém čísle časopisu Host je mimo jiné také hutné pásmo věnované kafkovskému výročí, ale také rozhovor s Alexejem Sevrukem, povídka Michela Fabera, básně Jiřího Štěpána nebo důrazné upozornění na Letnice, pozdní prozaický debut Miroslava Hlauča.
| Hana Slívová, časopis Host
„Hlavní hrdinka je často ‚bad‘ hlavně sama k sobě“

„Hlavní hrdinka je často ‚bad‘ hlavně sama k sobě“

Vychá­zí nove­la Pacan­ka novi­nář­ky a spi­so­va­tel­ky Klá­ry Elší­ko­vé. Pacan­ka je pod­le jed­né z postav hol­ka, kte­rá si jako malá hra­je s klu­ky a cho­vá se jako oni. Nebo­jí se, je odváž­ná. Pro­ta­go­nist­ka to razant­ně popí­rá. Pova­žu­je se pře­de­vším za svo­bod­nou ženu, jež odmí­tá hrát pod­le konvenč­ních pra­vi­del a jed­nat tak, jak od ní spo­leč­nost očeká­vá.
| Simona Barešová, nakl. Host
Rozhovor Kena Loache a Édouarda Louise o nespravedlnosti světa

Rozhovor Kena Loache a Édouarda Louise o nespravedlnosti světa

Uznávaný britský režisér a angažovaný francouzský spisovatel se v živém rozhovoru dotýkají mnoha bolestí současného světa: původu nesnášenlivosti, předsudků či homofobie, negativní role sociálních sítí, bezdomovectví, násilí, postavení žen či gayů.
| nakl. Paseka
Zobrazuji 1 - 10 z 309 příspěvků 123..31 >>> Zobrazit 10153050100 příspěvků