Kosmas OKO Magazín OKO

Rozhovory s českými autory

Host mezi řádky: Petra Klabouchová

Prv­ním hos­tem nové série je Pet­ra Kla­bou­cho­vá, autor­ka detek­tiv­ky Pra­me­ny Vlta­vy a romá­nu U sever­ní zdi. V nakla­da­tel­ství Host jí teď čer­s­tvě vyšel i horor nazva­ný Ignis fatu­us. Ode­hrá­vá se na Šuma­vě v mís­tech, kte­rá byla dlou­há sta­le­tí nepří­stup­ná a mají pohnu­tou his­to­rii.

| nakl. Host - Klára Kubíčková

O Americe očima Petra Hrušky

Kdo dění kolem Petra Hrušky sleduje, tak ví, že mu bylo v červnu šedesát, že mu vyšla nová sbírka Minout se přesně a že mu vyšel v angličtině výbor z jeho básní. V titulním rozhovoru pro časopis Host zavzpomínal i na to, jaké střípky zahlédl z Ameriky při svém tamním literárním tour.

| Jan Němec, časopis Host
Češi možná jen měli trochu více štěstí  než Ukrajinci

Češi možná jen měli trochu více štěstí než Ukrajinci

V literárním kvartálníku Souvislosti 1/2024 a 2/2024 najdete mimo jiné: polemiku o novém překladu Gargantuy, překlady básní Kurta Schwitterse, text o překladech Pusté země, texty věnované Bohumile Grögerové, nové básně Jakuba Řeháka - a také rozhovor s Alexejem Sevrukem o Evropance, literatuře jako antibiotiku, překládání mrtvých a rozhovoru s kritikou.
| Lukáš Novosad, Souvislosti
Rváčovu předcházelo velké pátrání

Rváčovu předcházelo velké pátrání

Těsně před koncem loňského roku vyšel druhý díl komiksu Rváčov, který popisuje příběhy dětí, jež si na Starém Městě od 80. let hrály na foglarovské Vonty. Za první díl získal komiksovou cenu Muriel scenárista Džian Baban, za druhý díl si díky své unikátní kolážové kresbě ocenění odnesl Richard Fischer. Ukázka z rozhovoru s ním. Foto. David Peltán
| Marek Toman
Jaroslav Rudiš o Kafkovi v novém UNI

Jaroslav Rudiš o Kafkovi v novém UNI

Jako germanista se nemohl jeden z nejčtenějších českých spisovatelů současnosti Franzi Kafkovi vyhnout. Tohle propojení jaksi oficializoval před deseti lety, když se stal společně s Jaromírem 99 frontmanem skupiny Kafka Band, která formou ucelených koncertních programů a studiových alb zpracovala všechny tři Kafkovy romány, tedy Zámek, Ameriku a Proces. Ukázka z rozhovoru pochází z monotématického kafkovského čísla magazínu UNI.
| UNI, Ondřej Bezr
S Andreou Sedláčkovou o Toyen v novém Hostu

S Andreou Sedláčkovou o Toyen v novém Hostu

Přinášíme ukázku z rozhovoru s autorkou povedené a oceňované knihy o malířce Toyen. V novém čísle časopisu Host je mimo jiné také hutné pásmo věnované kafkovskému výročí, ale také rozhovor s Alexejem Sevrukem, povídka Michela Fabera, básně Jiřího Štěpána nebo důrazné upozornění na Letnice, pozdní prozaický debut Miroslava Hlauča.
| Hana Slívová, časopis Host
„Hlavní hrdinka je často ‚bad‘ hlavně sama k sobě“

„Hlavní hrdinka je často ‚bad‘ hlavně sama k sobě“

Vychá­zí nove­la Pacan­ka novi­nář­ky a spi­so­va­tel­ky Klá­ry Elší­ko­vé. Pacan­ka je pod­le jed­né z postav hol­ka, kte­rá si jako malá hra­je s klu­ky a cho­vá se jako oni. Nebo­jí se, je odváž­ná. Pro­ta­go­nist­ka to razant­ně popí­rá. Pova­žu­je se pře­de­vším za svo­bod­nou ženu, jež odmí­tá hrát pod­le konvenč­ních pra­vi­del a jed­nat tak, jak od ní spo­leč­nost očeká­vá.
| Simona Barešová, nakl. Host
Na kole Kongem a Saudskou Arábií

Na kole Kongem a Saudskou Arábií

Tade­áši Šímo­vi vychá­zí dru­há kníž­ka, ten­to­krát s názvem Doma na cestách. Čte­ná­ře zave­de do Kon­ga, kam autor vyra­zil za dal­ším kra­ja­nem Arthu­rem Snie­go­nem. Spo­lu insta­lo­va­li v pra­le­se foto­pas­ti, kte­ré mají mimo jiné chrá­nit popu­la­ce divo­kých zví­řat před pyt­lá­ky. Ve dru­hé čás­ti kni­hy pak Šíma zno­vu sedá na kolo a vydá­vá se na ces­tu, ten­to­krát Saúd­skou Ará­bií, kte­rá se prá­vě po desít­kách let ote­vře­la turis­tům.
| Radek Štěpánek, nakl. Host
Jak napsat úspěšnou detektivku - rozhovor s Petrem Sagitariem

Jak napsat úspěšnou detektivku - rozhovor s Petrem Sagitariem

Česká detektivka je naprosto originální a svébytný žánr. Vždy je v ní patrný svébytný český humor nebo alespoň nadsázka či ironie. Ostatní detektivní svět jako by se bral víc vážně. Petr Sagitarius je autorem série Trujkunt (vydává Argo), což jsou přesně takové české, respektive slezské originální detektivní příběhy.
| Jarmila Skopalová, Svět knihy
Současné Polsko v rozhovorech

Současné Polsko v rozhovorech

Petr Janyška je publicista a bývalý diplomat. Jako znalec Polska sestavil knihu rozhovorů s významnými a výraznými postavami současné polské společnosti. Je v ní zachycen souboj o liberální demokracii a také varování před plíživým populistickým převratem.
| Tomáš Weiss
Zobrazuji 1 - 10 z 208 příspěvků 123..21 >>> Zobrazit 10153050100 příspěvků