Kosmas OKO Magazín OKO

Rozhovory s českými autory

Karel Kryl - zdaleka ne jen protestsongy...

3. března to bude 30 let od smrti písničkáře, který v několika generacích zlidověl. Dost možná by ho hodně podebralo zjištění, kdo všechno si ho po jeho smrti bere do úst. A protože to je navíc letos v dubnu osmdesát let od jeho narození, vyjdou znovu léta rozebrané jeho sebrané Texty písní a Básně v editorské péči Jana Šulce.

| Oko

Spolupráci obou Davidů považuji za velmi...

Knihu Davida Graebera a Davida Wengrowa Úsvit všeho provázela už od chvíle vydání aura přelomové knihy o dějinách uspořádání společnosti. Teď vychází česky v překladu Viktorie Hanišové. Foto: Vojtěch Vlk

| Tomáš Weiss
Za malí­ři a malíř­ka­mi art brut - rozhovor s Alešem Palánem

Za malí­ři a malíř­ka­mi art brut - rozhovor s Alešem Palánem

Autor úspěš­ných kniž­ních roz­ho­vo­rů Aleš Palán se ten­to­krát vydá­vá na úze­mí neče­ka­né­ho umě­ní. V kni­ze Muž, kte­rý sází boro­vi­ci blat­ku vede čte­ná­ře za malí­ři a malíř­ka­mi, kte­ří by si tak sami mož­ná ani neřek­li, a do svě­ta, kde je stá­le co objevovat.
| Zdeněk Staszek, nakl. Host
„Hudba je pro mě motorem. Psát v tichu mi moc nejde“,  říká začínající spisovatelka Lucy Harris

„Hudba je pro mě motorem. Psát v tichu mi moc nejde“, říká začínající spisovatelka Lucy Harris

Mladá nadějná autorka Lucie Štulerová, píšící pod pseudonymem Lucy Harris, před pár týdny pokřtila svoji první knihu, která nese název S láskou tě nenávidím. Foto: Lucie Tejchmanová
| Thea Kolářová
Román ztracených iluzí

Román ztracených iluzí

Knih o hrůzách holocaustu už od konce války vyšlo nespočet a pořád přibývají další. Spisovatel Eli Beneš se však ve své prvotině, románu Nepatrná ztráta osamělosti, rozhodl uchopit téma z jiné perspektivy. Povídali jsme si s ním o jeho literárních ambicích, rodinné historii i o tom, proč kniha vznikala několik let. Foto: Václav Mašinda
| Tereza Tomášová - Maskil, nakl. Akropolis
Stojíme na ramenech předků - rozhovor časopisu Host s Pavlem Kolmačkou

Stojíme na ramenech předků - rozhovor časopisu Host s Pavlem Kolmačkou

Román Canto ostinato je románem rodinných konstelací. A také o tom, co v sobě neseme z dědictví předchozích generací a co předáváme dalším pokolením. A také je to román o smrti, „prožitcích blízké zimy“, jak stojí v podtitulu. O světle, které proniká náhle otevřenými dveřmi a nasvěcuje život jinak.
| Ondřej Nezbeda - časopis Host
Podcast Dobrovský - Šídlo knižně

Podcast Dobrovský - Šídlo knižně

Muselo se to stát, protože nakonec každý úspěšný podcast se knihy dočká. Pánové Šídlo a Dobrovský patří k vrcholným úkazům trendu, kdy političtí komentátoři vystoupí z písmen mezi lid. Nejprve prostřednictvím svých hlasů, pak obrazem, pak svým způsobem divadelními představeními, na které je možné koupit si lístek. Teď se úvodních třináct dílů podcastu objeví znovu v písmenech.
| Jakub Adam - Paměť národa, nakl. Argo
Román zachycující svět, jak ho někteří nepamatují - rozhovor s Petrou Dvořákovou

Román zachycující svět, jak ho někteří nepamatují - rozhovor s Petrou Dvořákovou

Pochoďá­ky s ply­no­vou mas­kou, podo­mác­ku vyrá­bě­né mode­ly pod­le Bur­dy. Frustra­ce z nedo­stat­ku pří­le­ži­tos­tí, nedo­stat­ku obec­ně, pro­to­že člo­věk není ve stra­ně. A pak střih — revo­lu­ce — a odteď už to všech­no bude jiné, lep­ší. Nebo ne? Pet­ra Dvo­řá­ko­vá se v nové kni­ze Pláňa­ta vra­cí v čase a zkou­má, jak se pře­lom osm­de­sá­tek a deva­de­sá­tek mohl dotknout jed­né oby­čej­né rodiny. Foto: David Konečný
| Michaela Dermauw, nakl. Host
Jednorožci dávají prostor křehkým samotářům a věčným hledačům

Jednorožci dávají prostor křehkým samotářům a věčným hledačům

Kniž­ní debut Barbory Hrínové Jed­no­rož­ci zís­kal na Slo­ven­sku oce­ně­ní Ana­soft lite­ra 2021. Při­ná­ší sil­né pří­běhy našich sou­čas­ní­ků o hle­dá­ní. Jed­no­rož­ci sym­bo­li­zu­jí odliš­nost a jedi­neč­nost, ale také křeh­kost, kte­rá posta­vy jed­not­li­vých pří­bě­hů spo­ju­je.
| Nikola Kochová - nakl. Host
#mojeargo 2023 - letní speciál: rozhovor Petrem Kyliánem

#mojeargo 2023 - letní speciál: rozhovor Petrem Kyliánem

Internetový měsíčník #mojeargo přinesl ve svém letním speciálu mimo jiné rozhovor s autorem humoristické knihy United Losers Petrem Kyliánem. Napsal svůj debut - mužský román o mužích pro muže.
| Miloš Urban
Zobrazuji 1 - 10 z 197 příspěvků 123..20 >>> Zobrazit 10153050100 příspěvků