Nesmíš se omotávat ostnatým drátem

/ Adam Borzič

Jan Škrob, ročník 1988. Externí redaktor Českého rozhlasu - Radia Wave. Jeho debutová básnická sbírka Pod dlažbou je čtenáři vnímána jako podařený pokus o sblížení angažovaného postoje k současnému světu a lyrické schopnosti vyjádřit ho. Autor je za ni nominován na objev roku v rámci cen Litera 2017. Přinášíme doslov ke sbírce od Adama Borziče.
Jan Škrob, ročník 1988. Externí redaktor Českého rozhlasu - Radia Wave. Jeho debutová básnická sbírka Pod dlažbou je čtenáři vnímána jako podařený pokus o sblížení angažovaného postoje k současnému světu a lyrické schopnosti vyjádřit ho. Autor je za ni nominován na objev roku v rámci cen Litera 2017. Přinášíme doslov ke sbírce od Adama Borziče.

Bylo, nebylo…v české básnické zemi před několika lety proběhly líté boje o angažovanou poezii. Pokud bychom věřili sociálním sítím i dobovému literárnímu tisku, vypadalo by válečné pole poezie následovně: na jedné straně stála skupina divokých vousatých, rusých Hunů, kteří se rozhodli dobít Parnas a jeho balustrády a schodiště zapálit, a na straně druhé kultivovaní Římané, kteří se rozhodli svým vybroušeným perem hájit slonovinovou věž řeči a básnického subjektu, dokud je Hunové nepošlou kamsi daleko…třeba za Ural. Jedni, zdálo se, hlásali, že poezie se musí vrhat do bitev každodennosti a účastnit se zápasu s nespravedlivým světem a to s využitím snad každého dostupného prostředku, i kdyby to znamenalo, že verš musí přestat být veršem a poezie poezií, a druzí se bili za to, aby výsostné hájemství poezie zůstalo skryto vysoko ve výšinách, utajené před masou barbarů a přístupné snad jen citlivému uchu zasvěcených.  Omylem jedněch byla necitlivost k jazyku i subjektu. Omylem druhých necitlivost ke světu. Obě strany konfliktu se vzájemně obviňovaly ze zúžení prostoru poezie. A obě ho zužovaly. Naštěstí mnozí básníci, ať již inklinovali v dané chvíli více k té či oné klice, se touto bitevní mechanikou strhnout úplně nedali, a tak začaly pomalu, ale jistě vznikat vynikající básně, napsané přesným jazykem a současně citlivé i ke skutečnosti veskrze společenské, sociální.

A mezitím se začala vynořovat nejmladší básnická generace, která protiklad angažovanosti a lyrismu překročila zcela coby zbytnělý dualismus dob minulých. A mezi těmito mladými básníky jasně září Jan Škrob.

Poezie, kterou má nyní čtenář možnost konečně držet ve svazku nazvaném Pod dlažbou, je plně angažovanou poezií, míníme-li angažovaností hlubokou účast na světě kolem nás, a současně je čirou lyrikou tesanou hrotem básnické přesnosti a citlivosti. Už v dobách oněch bojů o angažovanost jsem kdesi napsal, že nesmíme zapomenout, že existují i dávné obrazy básníka spojeného s komunitou, obrazy šamana a proroka. Jan Škrob tyto obrazy svým básnickým gestem křísí a stává se tak pro nás šamanem-prorokem, který zaklíná realitu a pokouší se skutečnost nejen uchopit či popsat, ale svým/nesvým SLOVEM ji změnit. Proto je v jeho básních „kapitalismus kojot“ a „duše je rudý havran“. 

Ovšem být šamanem-prorokem znamená vrhat se do plamenů celé skutečnosti. Znamená to, že celá naše skutečnost, naše bolesti a zápasy nás stravují a současně extatizují – vyvádějí ven, za hranice našeho já. Aby takový výstup vůbec nastal, aby mohl vyšlehnout, musí básník své já cítit a vnímat plně ve vší síle i slabosti lidské existence. Odtud onen někdy až do sebe zakletý tón těchto básní, odtud ona plačtivá alkoholová Moskva jeho duše. Jen tak může povolat své „bratry vlkodlaky a své sestry rusalky“ a s nimi pít realitu až do dna.

Když se to podaří, vše osobní projde výhní: všechny ty jizvy tři tečky / vyhlašuješ intifádu muchláš papíry / šeptáš / ale však ne což já chci / ale co ty… Extáze u Jana Škroba totiž letí na perutích křesťanské víry. Byla by ovšem chyba uzamknout jeho básnické plameny do krabičky s nápisem křesťanská lyrika. Na to je Jan Škrob až příliš básníkem, a na to je jeho víra v Krista až příliš živá, protože „kristus kapitalismus nezaložil“. Když se modlí a zaklíná „svatý bůh / svatý silný / svatý nesmrtelný / mi buší v srdci“, nediktuje mu to víra jako opium tišící utrpení (byť útěchy je každému smrtelníkovi třeba), ale víra jako plamen, protože „bůh přichází / ale nesmíš se / omotávat ostnatým drátem / zavírat se do černé skříňky / vyhýbat se / ohni“.

Škrobovo básnické gesto se zalyká, hrozí, okouzluje, utichá a opět samo sebe rozvášňuje. Gesto, které místy mrazí, a přece nás neustále vrhá do ohně poezie, v níž nejde o nic menšího nežli o život ve všech jeho nížinách i výšinách, v jeho peklech i nebesích. Oheň jeho básní je předáván svrchovaně jasným a přesným výrazem, který všechny pitominy spálil a tak zůstala jen hořící tresť. Oheň této poezie je skutečně do důsledku rozdmýcháván celým životem. V pozadí této tvorby je jednota básníka, sociálního aktivisty a věřícího křesťana, která má u nás sotva obdoby.

Pokládám tuto debutovou sbírku za skutečnou básnickou událost!

Sláva Ježíši Kristu!

Adam Borzič, básník a šéfredaktor obtýdeníku Tvar

Další články

Argentinský spisovatel Juan José Saer (1937 - 2005) je kromě jedenácti románů autorem také šesti povídkových sbírek. Ta s názvem Místo právě vyšla v českém překladu Jana Macheje a je chronologicky autorovou poslední. Co je místo? Kde se nachází místo každého z nás? Jsou naším místem bříška prstů nebo povrch Měsíce nebo vůně šeříku? Jaká naše místa se vybaví paměti? Dvacet neobvyklých textů nebanálního autora.
Ukázky

Takhle psal slavný Argentinec na konci své spisovatelské cesty

Argentinský spisovatel Juan José Saer (1937 - 2005) je kromě jedenácti románů autorem také šesti povídkových sbírek. Ta s názvem Místo právě vyšla v českém překladu Jana Macheje a je chronologicky autorovou poslední. Co je místo? Kde se nachází místo každého z nás? Jsou naším místem bříška prstů nebo povrch Měsíce nebo vůně šeříku? Jaká naše místa se vybaví paměti? Dvacet neobvyklých textů nebanálního autora.
 | Juan José Saer
Pokud někoho zajímá skutečně literatura, tedy ta činnost, kde utkání a setkání se slovem je myšleno vážně a nejen jako kratochvíle, pak je tady už 27. ročník revue Souvislosti. Jednou za čtvrt roku se můžete potkat se jmény, která přesahují horizonty literárních senzací pro jeden kvartál. Tu a tam jsou ale na vás nachystána i nečekaná setkání - třeba s poezií herečky Ivany Uhlířové.
Ukázky

Literární Souvislosti - poctivé, nenápadné vytrvalé, objevné

Pokud někoho zajímá skutečně literatura, tedy ta činnost, kde utkání a setkání se slovem je myšleno vážně a nejen jako kratochvíle, pak je tady už 27. ročník revue Souvislosti. Jednou za čtvrt roku se můžete potkat se jmény, která přesahují horizonty literárních senzací pro jeden kvartál. Tu a tam jsou ale na vás nachystána i nečekaná setkání - třeba s poezií herečky Ivany Uhlířové.
 | Tomáš Weiss
Izraelský spisovatel Amos Oz (1939) se jmenuje vlastním jménem Klausner. To umělecké Oz znamená v hebrejštině sílu. Jaká je izraelská současnost na pozadí všech těch příběhů, které drží při životě lidi v poušti a polopoušti. Kde je zrada a kde je láska? Proč se všechno zamotává jako špatně uložený ostnatý drát? Nejnovější kniha se jmenuje Jidáš a právě se čte po světě ve třiceti jazycích.
Ukázky

Skrze biblického Jidáše k (nejen) židovským složitostem 20. století

Izraelský spisovatel Amos Oz (1939) se jmenuje vlastním jménem Klausner. To umělecké Oz znamená v hebrejštině sílu. Jaká je izraelská současnost na pozadí všech těch příběhů, které drží při životě lidi v poušti a polopoušti. Kde je zrada a kde je láska? Proč se všechno zamotává jako špatně uložený ostnatý drát? Nejnovější kniha se jmenuje Jidáš a právě se čte po světě ve třiceti jazycích.