Cena Josefa Škvoreckého 2015 pro Vladimíra Poštulku

/ Tomáš Weiss

...a jeho knihu Hřbitovní kvítí na smetaně. Vladimír Poštulka(* 1943) je známý český textař, spisovatel a gourmet-kritik. Napsal na pět set textů k písním, z nichž k nejznámějším patří např. Sladké mámení; Veď mě dál, cesto má; Bludička Julie; Pojď stoupat jak dým. Je autorem divadelních her (Děti noci, Dynamit, O princezně loupežnici) i filmových a televizních scénářů (např. Evžen mezi námi, Všechno nebo nic, AEIOU).
...a jeho knihu Hřbitovní kvítí na smetaně. Vladimír Poštulka(* 1943) je známý český textař, spisovatel a gourmet-kritik. Napsal na pět set textů k písním, z nichž k nejznámějším patří např. Sladké mámení; Veď mě dál, cesto má; Bludička Julie; Pojď stoupat jak dým. Je autorem divadelních her (Děti noci, Dynamit, O princezně loupežnici) i filmových a televizních scénářů (např. Evžen mezi námi, Všechno nebo nic, AEIOU).

 

1
Pokud má můj román začít popisem soulože, pak ať je ta první kapitola pokud možno co nejkratší. Ostatně – nejsem zdaleka jediným autorem, jehož kniha začíná podobnou scénou. Popisovat soulož je však pro spisovatele vždy úloha velmi nevděčná. Zmíněná činnost je v podstatě velmi stereotypní a nudná. Zdramatizovat a oživit ji může pouze nějaký problém, například nedostatek erekce.
Avšak soulož, jejímž svědkem byl oné noci sedmnáctiletý Evžen Les, probíhala bez problémů a postrádala jakoukoliv kreativitu – odehrávala se dokonce jen v jediné neměnné poloze. Šlo o tu nejprimitivnější pozici, jíž se říká misionářská: nahá žena ležela v posteli na zádech, stehna roztažená, nohy pokrčené v kolenou a chodidla opřená o prostěradlo. Paže měla zkřížené pod hlavou. Muž ležel na ní, dotýkal se břichem jejího pupku – a aby partnerku příliš netížil, opíral se rukama o matraci a dělal kliky. Za zmínku stojí možná jen těžké kapky potu, jež padaly z misionářova čela na ženiny velké bílé prsy. U postele svítila lampička a Evžen ty kapky viděl docela jasně. Překvapilo ho to, stejně jako zvuky, které vydávala žena při každém přírazu. Nebyly to vzdechy ani citoslovce, znělo to spíše jako skřípění zrezivělých koleček
v parním stroji, avšak když nad tím Evžen později přemýšlel,identifikoval ten opakující se zvuk jako slovo, znovu a znovu vyslovované jediné slovo souhlasu: „Jo! Jo! Jo! Jo! Jo!“ Kromě těchto maličkostí by nebylo na té scéně veskrze nic zajímavého. Nezmiňoval bych se o ní, kdyby právě tímto okamžikem příběh nezačínal.

2.

Vskutku, nebylo by na té scéně pranic zajímavého. Kdyby ovšem Evžen nebyl panic a kdyby dvojice, kterou přistihl při souloži, nebyli jeho vlastní rodiče. Teprve později dostala tato památná scéna, v níž panic poprvé v životě viděl někoho souložit (i když pouze necelých dvacet vteřin), důležitost takřka historickou. Odehrála se totiž na území Československa v noci z dvacátého na jednadvacátého srpna roku 1968. Původně jsem chtěl, aby tento příběh vyprávěl Evžen. Hlavní postava, hlavní hrdina, jak se obvykle (velmi nepřesně) říká. Jenže
v okamžiku, kdy bylo napsáno asi čtyřicet stránek, zjistil jsem, že nejsem schopen vyprávět příběh jeho ústy. Později vysvětlím proč. Musel jsem tedy začít znovu a změnit styl. Vypravěčem jsem od této chvíle, aby bylo jasno, já. Autor. Aniž bych se chtěl k někomu přirovnávat, rád bych poznamenal, že podobně se rozhodli změnit způsob vyprávění během
psaní také dva velmi slavní spisovatelé při práci na dvou velmi slavných románech. Franz Kafka začal psát Zámek v ich-formě, pak zjistil, že to nepůjde – a přešel k er-formě. Také Dostojevskij řešil stejný problém, když psal Zločin a trest. Vypravěčem jsem tedy já – a já nejsem Evžen. Evžen, učeň v oboru kuchařském, oné srpnové noci ještě nespal. Večer se díval s rodiči na televizi. Běžel tam film Řeka čaruje.
.
Potom šel do svého pokoje, kde měl malé tranzistorové rádio a pod peřinou poslouchal americké písničky vysílané na stanici Luxembourg. Příjem byl často rušen a Evžen musel občas přeladit a zkusit to jinde, v jiném pásmu. Najednou uslyšel vzrušený hlas,který oznamoval, že hranice Československé socialistické republiky překročila vojska armád Varšavské smlouvy, tedy vojáci ruští, němečtí, polští, maďarští a bulharští. To byl důvod, proč Evžen opustil svou postel a šel zaklepat na dveře ložnice, v níž spali jeho rodiče. Chtěl otci Klementovi sdělit, co se stalo. Když na jeho nesmělé klepání nikdo nereagoval, otevřel Evžen dveře – v omluvitelném úmyslu otci novinku oznámit.

Další články

Myšlenka, že válka si své oběti vybírá na všech stranách, a je vlastně dramatickou kulisou pro dny, které mají i nadále 24 hodin a člověk se s nimi musí nějak utkat, není nijak čerstvá. Vždy zálěží na tom, jak se s tématy jako jsou láska, smrt, mládí, lidskost dokáže autor utkat a v kulisách lidského zabíjení o nich vyprávět. Podle celosvětového úspěchu knihy Jsou světla, která nevidíme se to Američanovi Anthonymu Doerrovi povedlo čtivě a neobvykle..
Ukázky

Válečný příběh slepé francouzské dívky a německého sirotka

Myšlenka, že válka si své oběti vybírá na všech stranách, a je vlastně dramatickou kulisou pro dny, které mají i nadále 24 hodin a člověk se s nimi musí nějak utkat, není nijak čerstvá. Vždy zálěží na tom, jak se s tématy jako jsou láska, smrt, mládí, lidskost dokáže autor utkat a v kulisách lidského zabíjení o nich vyprávět. Podle celosvětového úspěchu knihy Jsou světla, která nevidíme se to Američanovi Anthonymu Doerrovi povedlo čtivě a neobvykle..
 | Anthohy Doerr
Po Biomanželce i Biomanžel - nová kniha Michala Viewegha je tradičně lehce přeexponovaným zápisem z vlastního života. Protože ale autor dobře ví, že zapsat "jen to, co se stalo"je nuda, podává tedy soukromou  realitu nasycenou a zahuštěnou dalšími fantaziemi a dotaženými představami. Ano, takhle vypointované je to nakonec mnohem zábavnější bio, tedy auto-bio -grafo.
Ukázky

Jak se žilo biomanželce, když Mojmírovi praskla aorta

Po Biomanželce i Biomanžel - nová kniha Michala Viewegha je tradičně lehce přeexponovaným zápisem z vlastního života. Protože ale autor dobře ví, že zapsat "jen to, co se stalo"je nuda, podává tedy soukromou realitu nasycenou a zahuštěnou dalšími fantaziemi a dotaženými představami. Ano, takhle vypointované je to nakonec mnohem zábavnější bio, tedy auto-bio -grafo.
 | Michal Viewegh
Rodinný lékař a jeho ironické glosy pacientů z amsterodamské umělecké smetánky. Léto naplněné smyslností, která kvete bez ohledu na zákonné věkové hranice. Darwinistický pohled na lidský rod, jímž se zpochybňuje tenká vrstvička kultivovanosti jako obrany proti základním pudům. A jak se to všechno může osudově zvrtnout...
Ukázky

Thriller rodinného lékaře

Rodinný lékař a jeho ironické glosy pacientů z amsterodamské umělecké smetánky. Léto naplněné smyslností, která kvete bez ohledu na zákonné věkové hranice. Darwinistický pohled na lidský rod, jímž se zpochybňuje tenká vrstvička kultivovanosti jako obrany proti základním pudům. A jak se to všechno může osudově zvrtnout...