Bez plen ke štěstí

/ Tomáš Weiss

Může být mimino bez plen? No když mu je nedáte, samo si je nevezme, že ano. Takže jde tady především o rodiče a jejich možnosti.Vezměte to tak, že se nás matka tří dětí snaží přinutit uvažovat o tom, že to jde i jinak. Odkud myslíte, že pochází "zpruzený člověk"?
Může být mimino bez plen? No když mu je nedáte, samo si je nevezme, že ano. Takže jde tady především o rodiče a jejich možnosti.Vezměte to tak, že se nás matka tří dětí snaží přinutit uvažovat o tom, že to jde i jinak. Odkud myslíte, že pochází "zpruzený člověk"?

Proč si rodiče vybírají přirozenou hygienu nemluvňat

Vychovávat miminko bez plen je v mnoha kulturách součástí při­rozeného vývoje. Každý dělá to, co vidí u ostatních,a moc nad tím nepřemýšlí. Na Západě je to evidentně jinak. Rodiče, které přirozená hygiena nemluvňat zaujme, činí vědomé a uvážené rozhodnutí, že přijmou způsob jednání, který zpochybňuje domněnky hlavního proudu společnosti, ale zároveň cítí, že je to pro ně a pro jejich miminko správné. Jdou proti proudu stejně, jako tak šli před čtyřiceti lety rodiče, kteří chtěli, aby jejich dítě bylo kojeno. Stejně tak jdou dnes proti hlavnímu proudu matky, které kojí děti batolecího věku. Jaké důvody vedou rodiče k tomu, že volí přirozenou hygienu nemluvňat? Jaké to má výhody? Následující kapitola nabízí několik odpovědí. Možností je několik Přirozená hygiena nemluvňat není očividně jediným způsobem,jak u miminka uspokojit potřebu sucha, tepla, pohodlí, zdravé kůže, vědomí těla a čistoty. Jinou možností je nechat děťátko bez plenek a jednoduše po něm uklízet. V neprůmyslových kulturách je to běžné. Mimin­kům, která tráví většinu času venku, je tak dopřán volný pohyb a   také přirozená hygiena kůže. Většinou vyměšování nějak vníma­ jí, vědomě ho ale ovládají pouze částečně. Také se musí „učit na záchod“, přestože je jejich cesta — na rozdíl od jejich západních protějšků — snadnější a rychlejší. Pro rodiče v naší kultuře není reálné ani vhodné, aby nechali dítě bez plenky (aniž by se naladili) a jen po něm uklízeli. Tím mizí možnost sdílet jedinečnou komu­nikaci s děťátkem a šance, že si miminko udrží intenzivní vědomí vlastního těla. Další možností je plenky používat, ale měnit ihned, jakmile jsou mokré. O to se pokouší většina západních rodičů. Bohužel většina těch, co plenky používají, nakonec skončí s tím, že podlehnou pohodlí a nepřebalují okamžitě nebo dostatečně často. Vzhledem k tomu, že se na trh dostávají nové vysoce absorpční jednorázové plenky, nechávají rodiče svá miminka v téže plence stále déle. Miminka, která jsou trvale v plenkách, nebývají tak spokojená ani čistá, mnohem méně si uvědomují své tělesné funkce a později se musí opět učit, že oblečení není toaleta. Nemluvňata a aktivní batolata se přebalování často brání a během procesu učení se hygieně mohou být ona i jejich rodiče pěkně frustrovaní. Dopad na ně i na životní prostředí bývá závažný. Komunikace o vyměšování vybírá z těchto variant to nejlepší a ještě k tomu něco přidává. Dítěti, které je bez plen již od raného věku, dopřáváme pohodlí, umožňujeme mu uvědomovat si vlastní tělo a jeho čistotu, tedy chováme se k němu s úctou. Rodiče ocení pohodlí a ušetřenou práci i peníze. Nejlepší jsou ale výhody, které plynou pro rodiče i děti zároveň: těší se ze vzájemné blízkosti a těsného kontaktu, jsou vůči sobě vnímaví, uvědomují si, co se právě děje, komunikují spolu a nezatěžují životnímu prostředí.

Důvody a výhody

Důvodů, proč si rodiče vybírají přirozenou hygienu nemluvňat, je  mnoho  stejně  jako  jejích  výhod.  Zatímco  mnozí  uvádějí  jako prvotní motivaci vzájemnou blízkost, důvěru a úctu, jiní rodiče se zaměřují na životní prostředí, pohodlí a čistotu nebo na náklady či na to, že jim to zkrátka vyhovuje. Přestože jsou tyto výhody pro vět­šinu rodičů důležité, přirozenou hygienu nemluvňat si zvolí v pod­statě proto, že cítí, že to je pro ně a jejich miminko to nejlepší.
„Je to přirozené“ Slovo přirozené chápou různí lidé různými způsoby. Pro nás je přirozená bezplenková komunikační metoda (komunikace o vyměšování) a také to, že se rodiče rozhodují, jak nejlépe uspokojit potřeby nemluvněte. Někteří rodiče považují za přirozené, že děti nesedí ve vlastním „odpadu“. Pro jiné hraje roli evoluční, biolo­gická nebo mezikulturní stránka. Pro další je přirozené budovat pouto mezi rodičem a dítětem a také to, že s dítětem otevřeně a uctivě komunikují. A pro jiné je stále důležitější spoléhat se na vlastní instinkty než na mateřské náhražky. Já jsem si vybrala slovo přirozený pro všechny výše zmíněné důvody a také proto,že bych chtěla, aby přirozená hygiena nemluvňat byla jednoho dne chápána jako „obyčejná, běžná a logická“.

Okamžité uspokojování potřeb dítěte

Nejdůležitějším podnětem k tomu, abychom do své kultury přijali přirozenou hygienu nemluvňat, je to, že nás vede k oka­mžité a citlivé odpovědi na potřeby miminka. Z úst rodičů,
kterých jsem se na to ptala, zaznělo doslova totéž, co řekl můj partner: „Na výrazném omezení plenek je nejlepší to, že mě to donutí, abych si uvědomoval potřeby svého dítěte a
 kladně na ně reagoval.“ Erin Shaheenová, matka bezplenkového syna, souhlasí: „Všech­ no, co jako rodiče děláme, napomáhá vytvoření silného pouta s naším děťátkem a je zaměřeno na uspokojování jeho potřeb. Uvědomila jsem si, že přirozená hygiena nemluvňat na tuto myš­lenku navazuje. Mnohem víc nás nutí být ve spojení s citovými a fyzickými potřebami miminek, takže celkem rychle dokážeme odhadnout, co potřebují.“

Ingrid Bauerová je poradkyně v oblas­tech rodičovství a je považována za průkopnici hnutí „bez plenky“ na Zá­padě. Její knihy a články vyšly v USA, Kanadě, Austrálii a Evropě. Objevila se také v televizi a posluchači ji mohli slyšet v rozhlase. Bauerová, která má lektorské osvědčení „laskavé komuni­kační metody“ (Non Violent Communi­cator), pořádá semináře, nabízí soukromé poradenství v oblastech rodičovství nebo při problémech v rodině a také individuální konzultace.Ingrid Bauerová mluví třemi jazyky a absolvovala Torontskou universitu, prohlašuje ovšem, že to pravé vzdělání získala ze skutečného života: cestovala po světě, porodila a vychovávala děti, žije v souladu s přírodou, pečuje o své vztahy s blízkými a každý okamžik se snaží brát takový, jaký je, a žít ho naplno. Je matkou jednoho dospělého syna a dvou mladších dětí. Se svou rodinou žije na Salt Spring Islandu v Britské Kolumbii v Kanadě.

Další články

Kromě všeho ostatního, je Tomáš Halík bezpochyby duchovním bestselleristou. Brzy vyjde jeho nová kniha Svět bez Boha. Tu napsal spolu s dalším významným křesťanským autorem dneška, benediktinským mnichem Anselmem Grünem. Ta kniha je o ateismu z různých stran.
Ukázky

V novince Tomáše Halíka mluví dva duchovní o ateismu: Svět bez Boha

Kromě všeho ostatního, je Tomáš Halík bezpochyby duchovním bestselleristou. Brzy vyjde jeho nová kniha Svět bez Boha. Tu napsal spolu s dalším významným křesťanským autorem dneška, benediktinským mnichem Anselmem Grünem. Ta kniha je o ateismu z různých stran.
 | Tomáš Weiss
Kniha Stroj na hity redaktora časopisu The New Yorker Johna Seabrooka popisuje jednu z fata morgan světa. To, co může někomu připadat jako spontánní umělecký projev, je ve skutečnosti chladně vykalkulované používání jistých algoritmů, které mají za cíl vydělat. Výrobna popových hitů má svoje pravidla a svoje kalkulačky. Je to průmysl s emocemi, kam mají idealisté vstup zakázaný. Kdo je poslušný a šikovný, tomu se oslíček zatřese. Tím největším hrdinou je nakonec pop podnikatel a jeho právníci.
Ukázky

Voni si snad lidi myslej, že se ta pop music udělá sama?

Kniha Stroj na hity redaktora časopisu The New Yorker Johna Seabrooka popisuje jednu z fata morgan světa. To, co může někomu připadat jako spontánní umělecký projev, je ve skutečnosti chladně vykalkulované používání jistých algoritmů, které mají za cíl vydělat. Výrobna popových hitů má svoje pravidla a svoje kalkulačky. Je to průmysl s emocemi, kam mají idealisté vstup zakázaný. Kdo je poslušný a šikovný, tomu se oslíček zatřese. Tím největším hrdinou je nakonec pop podnikatel a jeho právníci.
 | Tomáš Weiss
Je mi dost trapné dávat za příklad sebe sama, ale ani já neprošel žádným praktickým spisovatelským tréninkem. Navštěvoval jsem pravda na vysokoškolské literární fakultě katedru filmu a dramatu, ale i vzhledem k tomu, jaká tehdy vládla doba, jsem na učení téměř ani nesáhl, nechal si narůst dlouhé vlasy a zarostlý a špinavý jsem jen poletoval jak třtina ve větru a k ničemu kloudnému se neměl. A pak mi jednoho dne něco přeletělo přes nos...Haruki Murakami - Spisovatel jako povolání
Ukázky

Spisovatelé jsou málokdy lidé s harmonickou osobností

Je mi dost trapné dávat za příklad sebe sama, ale ani já neprošel žádným praktickým spisovatelským tréninkem. Navštěvoval jsem pravda na vysokoškolské literární fakultě katedru filmu a dramatu, ale i vzhledem k tomu, jaká tehdy vládla doba, jsem na učení téměř ani nesáhl, nechal si narůst dlouhé vlasy a zarostlý a špinavý jsem jen poletoval jak třtina ve větru a k ničemu kloudnému se neměl. A pak mi jednoho dne něco přeletělo přes nos...Haruki Murakami - Spisovatel jako povolání