Kosmas OKO Magazín OKO

Ukázky z naučné literatury

Jak rozštěpení mezi hlavou a tělem ničí...

Marion Woodmanová nabízí důkaz, že obezita a anorexie jsou dva krajní fyzické symptomy obecného potlačení ženské přirozenosti v naší kultuře. Nabízí překvapivé vhledy do vztahů mezi individuačním procesem ženy a stavem jejího těla.

| nakl. Alpha book

Zakažte si nakupovat a zadlužovat se!

Važte si toho, co už máte - a co si koupíte opravdu používejte. Může vám to ve výsledku změnit život. Můj vlastní zákaz nakupování v kombinaci s masivním úklidem/čistkou věcí mě naučil, čeho si v životě nejvíce vážím, a nic z toho se nedá koupit v obchodě. Cait Flandersová: Méně je více.

| nakl. Alpha book
Čína, Silicon Valley a svět v éře AI

Čína, Silicon Valley a svět v éře AI

Pokoušíme se nahlédnout do budoucnosti se směsí dětského úžasu a dospělých obav. Chceme zjistit, co automatizace, kterou AI přináší, udělá s našimi pracovními místy a jaký dopad bude mít na to, v čem nacházíme smysl našeho života. Chceme se dozvědět, kteří lidé a které země budou mít z této převratné technologie prospěch. Rádi bychom věděli, zda nám AI může zajistit materiální hoj-nost a zda ve světě řízeném inteligentními stroji vůbec zůstane místo pro lidskou přirozenost.
| Kai-Fu Lee
Očistit archetypy a vrátit jim původní sílu

Očistit archetypy a vrátit jim původní sílu

Mnoha ženám často nahání strach žít hlouběji svou divokou stránku, protože v tom případě by přestaly být hodnými a oblíbenými holčičkami. Potřeba obliby je u mnoha žen silnější než chuť žít divošku. Mnohé ženy se nejen nedokážou radovat z vlastní síly – ale přímo se jí děsí. Víc v knize Královna a divoška.
| nakl. Alpha book
Mistr Eckhart: kázání až tam, kde je veškerá pojmenovatelnost odložena

Mistr Eckhart: kázání až tam, kde je veškerá pojmenovatelnost odložena

Dominikán Johannes Eckhart (1260 - 1327) je jedním z početných svědků lidského zápasu o duši. Vystačíme si s rozumem nebo musíme vírou vstoupit do tajemství, kde teprve sáhneme na něco skutečně podstatného? Perou se v nás skutečně bůh s ďáblem? Naše ego, vědomí a nevědomí? A jak říká C.G. Jung na konci svého života - podle všeho je za naším něvědomím nějaké Vědomí. A včíl mudrujte a mystikujte!
| Mistr Eckhart, Tomáš Weiss
Kolik matematiky je v hudbě?

Kolik matematiky je v hudbě?

Eli Maor se ve své knize Hudba v číslech, čísla v hudbě věnuje vztahům mezi matematikou a hudbou. Čtenáři osvětlí řadu překvapivých detailů, když zkoumá, jak lze uplatnit matematický aparát v hudbě i naopak. Věnuje se například matematickému popisu vztahů mezi jednotlivými tóny, systémům ladění a jejich historickému vývoji. Píše o snaze matematiků a fyziků přesně popsat pohyb struny.
| nakl. Argo
Co když je největší filosofií vaření, uklízení nebo porod?

Co když je největší filosofií vaření, uklízení nebo porod?

Nikdo se ovšem neobjevuje ve světě z vlastní vůle. Každý přichází do existence z přinucení. Vržený na svět, vytěsněný, a aby přežil, je z lítosti či krutosti přírody obdařen tou stejnou existenciální silou, díky které se vynořil a která jej vede dál. Metafyzika každodennosti čili Škvír existence od polské filozofky Jolanty Brach-Czainy.
| Tomasz Stawiszyński
Je život záhadnou jednotou chemie, biologie a fyziky?

Je život záhadnou jednotou chemie, biologie a fyziky?

Addy Pross (* 1945) je australsko-izraelský chemik. Vystudoval organickou chemii v Sydney a v Londýně, posledních 45 let je profesorem chemie na Univerzitě Bena Guriona v Negevu. Je specialistou na chemickou reaktivitu a teoretickou organickou chemii. Navrhl rovněž koncept dynamicko-kinetické stability, která - ač je ve zdánlivém rozporu s termodynamickými zákony - je zatím nejslibnějším východiskem k řešení otázek života.
| Addy Pross, Dokořán
Vzhůru na prohlídku opuštěných měst

Vzhůru na prohlídku opuštěných měst

Nakladatelství 65. pole vydává v edici Za obzor další ze svých výjimečných atlasů. Tentokrát Aude de Tocqueville, autorka mnoha historických děl, vypráví v knize Atlas ztracených měst o více než čtyřiceti místech, která z různých důvodů zůstala opuštěná a zmizel z nich život. Jde o města dávná jako Kartágo i města moderní.
| Drahomíra Cormier
Cestovatelé ve Třetí říši

Cestovatelé ve Třetí říši

Vzestup fašismu očima obyčejných lidí. Julia Bondyová vychází ze zpráv a svědectví očitých svědků, cizinců, kteří zemi především ve 30. letech navštívili a které Hitlerovo Německo z mnoha důvodů fascinovalo. Ze zkušenosti těchto cestovatelů, studentů, politiků, diplomatů, vědců, novinářů, umělců i prostých turistů, mezi nimiž najdeme např. Knuta Hamsuna, Charlese Lindbergha nebo Samuela Becketta, vytvořila Boydová komplexní, velmi barvitý a živý obraz tzv. třetí říše.
| Julia Boydová, nakl. Argo
Zobrazuji 1 - 10 z 124 příspěvků 123..13 >>> Zobrazit 10153050100 příspěvků