Budoárová bible - průvodce sexuálním potěšením pro moderní dobu

/ Betony Vernonová, Tomáš Weiss

Sexovat podle příručky? V čem se dá pohled na lidskou sexualitu aktualizovat? Jaká může být "Kámasútra pro 21. století"? Víc v Budoárové bibli Betony Vernonové (viz. foto)
Sexovat podle příručky? V čem se dá pohled na lidskou sexualitu aktualizovat? Jaká může být "Kámasútra pro 21. století"? Víc v Budoárové bibli Betony Vernonové (viz. foto)

Doslov - Mimo stěny budoáru

Umění milovat se stejně jako umění žít zakládá na lásce člověka k sobě samému  –  tedy na plodech, jež se rodí ze sebepoznání, sebepochopení a sebepřijetí. Schopnost mít rád sám sebe je nezbytnou podmínkou k tomu, abychom dokázali prožívat hluboké sexuální uspokojení, i k tomu, abychom byli s to se harmonicky rozvíjet jak jako jedinci, tak i jako společnost. Neznáme-li, nepřijímáme a nemáme rádi sami sebe, nemůžeme poznat, přijímat a milovat ani nikoho jiného. Čím více poznáváme sebe sama, tím je pravděpodobnější, že nebudeme lásce k svému partnerovi „propadat“, ale naopak se k ní budeme „povznášet“. Povznášet se k lásce znamená milovat kreativně a svobodně; je to totéž jako milovat sebe sa  mého stejně jako člověka, do něhož jsme zamilováni. Sexuální obřad Nalezený ráj nám dává příležitost právě k takovéto kreativní a svobodné lásce – a zároveň i k budování hlubších, oboustranně přínosnějších a komplexnějších vztahů. Je to extatická meditace, jejíž přínosy představují protijed na prchavé ukojení typické pro „rychlý“ PGO sex a pomáhají nám dosahovat skutečně hluboké sexuální uspokojení.

Motivuje milence, aby se soustředili na svůj cíl a plně se mu oddali, aby do každodenního života znovu vnášeli posvátno a k tomu, aby prostřednictvím sexuální rozkoše zkoumali vesmír jménem lidské tělo. Výsledky tohoto něžného počínání se na vašem životě odrazí ve více směrech, než si umíte představit !Praktikováním takovéto meditace přejímáme zodpovědnost za prožitek rozkoše do svých vlastních rukou a stavíme jej na jedno z předních míst našeho hodnotového žebříčku. Tento přístup živí naši imaginaci a učí nás milovat originálněji, dobrodružněji a hluboce smysluplně. Odvážná a předsudků prostá imaginace je coby plod Erótův zřídlem života, lásky i sexu. Erós nás napájí duchem kreativity a naše srdce i mysl tak díky němu zůstávají dokořán otevřené a ochotné zkoumat,  prověřovat a posouvat naše mantinely.

Působení tvořivé mysli spojené s vášnivou touhou svobodně přijímat i dávat rozkoš se neomezuje na nějaká předem daná teritoria, ale právě naopak: živí v nás zdravý smysl pro svobodu a podnikavost, tedy pro hodnoty, které nám pomáhají povznést se nad omezení vytýčená nejrůznějšími škatulkami, sociálním podmiňováním a konvencemi a objevovat nové dimenze sexuálního uspokojení. Milenci, kteří ruku v ruce procházejí Nalezeným rájem prostřednictvím experimentování, dobrodružnosti a invenčnosti rozvíjejí svou tvořivost a fantazii, se tak ocitají na té nejpřímější stezce, jež vede k novým  –  a potenciálně nadsmyslovým  –  obzorům sexuality. Budoárová bible vás zve k tomu, abyste některou z těchto tvořivých cest nastoupili, a současně i k tomu, abyste se nebáli přijmout ani určitou zranitelnost, jež neodmyslitelně patří k sexuálnímu poutu mezi lidmi k přepychu zvanému láska.

Přeju vám, aby sexuální obřad Nalezený ráj sloužil jak vám, tak i těm, jež milujete, jako ukazatel směřující k životu prostoupenému pronikavější a více pohlcující rozkoší, tedy klíčovou ingrediencí k pěstování hlubších, pevnějších a trvalejších intimních pout  –  jež jsou základem sexuálního uspokojení a celkového tělesné i duševní pohody. Osobnostní změny, jež tento sexuální obřad podněcuje, vám prorazí dveře k životu, v němž bude víc dobrodružství a smyslnosti a jenž vás tak bude více a více naplňovat – a to nejen ve stěnách budoáru, ale i mimo ně.

Betony Vernonová

Další články

Unikátní a bohatě ilustrovaná publikace Exotické koření s recepty autora Pavla Sedláčka má za cíl seznámit zájemce o koření, a celkově o vaření, s jednotlivými druhy exotických bylinek, koření a jejich směsí. Nedílnou součástí knihy jsou i recepty, které vždy obsahují nejméně jedno z uváděných koření.
Ukázky

Dobře opepřit, ozázvorovat, okurkumovat atd.....

Unikátní a bohatě ilustrovaná publikace Exotické koření s recepty autora Pavla Sedláčka má za cíl seznámit zájemce o koření, a celkově o vaření, s jednotlivými druhy exotických bylinek, koření a jejich směsí. Nedílnou součástí knihy jsou i recepty, které vždy obsahují nejméně jedno z uváděných koření.
 | Pavel Sedláček, Tomáš Weiss
Nejčernější představy o spojení ekonomiky a ideologie se naplnily v Číně. Jak píše Radka Denemarková: to nejhorší z komunismu a kapitalismu se spojilo do systému, který se vymknul kontrole. Rudá Říše Středu, ze které všichni cítí prachy a tak se naučili necítit krev.
Ukázky

Čína - perfektní diktatura

Nejčernější představy o spojení ekonomiky a ideologie se naplnily v Číně. Jak píše Radka Denemarková: to nejhorší z komunismu a kapitalismu se spojilo do systému, který se vymknul kontrole. Rudá Říše Středu, ze které všichni cítí prachy a tak se naučili necítit krev.
 | Stein Ringen, Tomáš Weiss
Jak si uchovat respekt a čest ve volené funkci v prostředí všeobecného opovrhování politikou a politiky, kteří jsou stereotypně očerňováni a házeni do jednoho pytle s gaunery a šíbry? Principy liberální demokracie požadují, aby politika byla veřejnou službou, jenže – jak praví staré známé rčení – jaký pán, takový sluha. Nelze očekávat, že bude dobrý sluha sloužit špatnému pánu, alespoň ne příliš dlouho, to by pak nebyl dobrý (nýbrž tuze hloupý) sluha.
Ukázky

Demokracie zdola - co ukazuje průzkum lokálního vládnutí

Jak si uchovat respekt a čest ve volené funkci v prostředí všeobecného opovrhování politikou a politiky, kteří jsou stereotypně očerňováni a házeni do jednoho pytle s gaunery a šíbry? Principy liberální demokracie požadují, aby politika byla veřejnou službou, jenže – jak praví staré známé rčení – jaký pán, takový sluha. Nelze očekávat, že bude dobrý sluha sloužit špatnému pánu, alespoň ne příliš dlouho, to by pak nebyl dobrý (nýbrž tuze hloupý) sluha.