Násilí a dějiny nerovnosti od doby kamenné do 21. století

/ nakl. Argo

Brilantní a erudovaná studie s omračujícím množstvím historických detailů přináší nepřeslechnutelné sdělení a pokládá jednu z největších otázek pro 21. století: Dokážeme najít lék na nerovnost, který by nebyl ničivější než samotná nemoc? Walter Schiedel: Velký nivelizátor
Brilantní a erudovaná studie s omračujícím množstvím historických detailů přináší nepřeslechnutelné sdělení a pokládá jednu z největších otázek pro 21. století: Dokážeme najít lék na nerovnost, který by nebyl ničivější než samotná nemoc? Walter Schiedel: Velký nivelizátor

Ukázky:

Pověstné nůžky mezi majetnými a nemajetnými se v průběhu lidské civilizace střídavě rozevíraly a zase přivíraly. Ekonomická nerovnost se stala velkým tématem našich diskusí teprve nedávno, její dějiny však sahají hluboko do minulosti. V této knize se snažím vysledovat a vysvětlit dějiny nerovnosti v co nejdelším časovém úseku.

Jedním z prvních, kdo nasměroval moji pozornost ke zkoumání nerovnosti v delším úseku dějin, byl Branko Milanović, přední odborník na tuto problematiku, který svůj výzkum rozšířil až do starověku. Pokud by existovalo víc jemu podobných ekonomů, naslouchalo by jim i víc historiků. Asi před deseti lety mě k rozhodnutí zabývat se detailněji distribucí příjmů ve starověku přivedl Steve Friesen, a můj zájem o problematiku nerovnosti byl dále podpořen kolegou Emmanuelem Saezem během společného ročního pobytu v oddělení behaviorálních studií Centra pro pokročilá studia při Stanfordově univerzitě.

Můj pohled na problematiku a způsob argumentace byly velkou měrou inspirovány pracemi Thomase Pikettyho. Již několik let předtím, než předložil své myšlenky širšímu publiku v provokativní knize o kapitálu v 21. století, jsem tuto jeho práci četl a zvažoval, zda mohou být její závěry relevantní i pro delší časový úsek, než je posledních několik staletí (jimž se mezi historiky starověku, jako jsem například já, říká také „krátké období“). Pikettyho vrcholné dílo mi poskytlo potřebný impulz k tomu, abych se od pouhého uvažování posunul k sepsání své vlastní studie. Thomasovy průkopnické práce si velice vážím.

........

Kolik miliardářů vlastní ekvivalent čistého jmění poloviny světové populace? V roce 2015 vlastnilo nejbohatších dvaašedesát osob planety soukromý majetek ve stejné výši jako chudší polovina lidstva, tj. více než 3,5 miliardy lidí. Kdyby se tito boháči rozhodli vydat spolu na výlet, vešli by se pohodlně do jednoho autokaru. Rok předtím bylo k překročení tohoto pomyslného prahu zapotřebí pětaosmdesáti miliardářů, kteří by pravděpodobně obsadili dvoupatrový autobus. A ještě celkem nedávno, v roce 2010, by k vyrovnání aktiv druhé poloviny lidstva muselo dát dohromady své zdroje 388 miliardářů, což by si již vyžádalo malý konvoj vozidel nebo letadlo typu Boeing 777 či Airbus A340.1 Nerovnost však není způsobena jen existencí miliardářů. V současnosti vlastní jedno procento nejbohatších domácností něco málo přes polovinu soukromého čistého jmění na světě. Kdybychom do toho započetli i aktiva, která někteří z nich ukrývají na svých účtech v daňových rájích, ovlivnilo by to náš výpočet ještě víc. Tento nepoměr není způsoben jen obrovskými rozdíly v průměrném příjmu mezi vyspělými a rozvíjejícími se ekonomikami. Podobná nerovnováha existuje i v rámci kterékoli země. V současné době vlastní dvacítka nejbohatších Američanů stejný majetek jako chudší polovina amerických domácností dohromady, a jedno procento nejbohatších příjmových skupin absorbuje asi pětinu celkových příjmů celého národa. Nerovnost narůstá téměř všude na světě. V posledních desetiletích jsou příjmy a bohatství stále nerovnoměrněji rozdělovány nejenom v Evropě a Severní Americe, ale i v zemích bývalého sovětského bloku, v Číně, Indii i jinde. A těm, kteří již mají, bude dáno ještě víc.

Další články

"Tato kniha vznikla ze zájmu o historickou prózu. Nečiní si
ambice být shrnutím žánru historického románu ani detailní analýzou jeho narativních postupů. Byla inspirována obnovou zájmu o historii v hlavním proudu beletrie, zájmu, který je zejména v posledních desetiletích dvacátého století a na počátku století jednadvacátého nepřehlédnutelný. " Tak začíná svoji knihu Od romance k románu a zase zpět anglista a překladatel Ladislav Nagy.
Ukázky

Historická próza od Waltera Scotta až ke dnešku

"Tato kniha vznikla ze zájmu o historickou prózu. Nečiní si ambice být shrnutím žánru historického románu ani detailní analýzou jeho narativních postupů. Byla inspirována obnovou zájmu o historii v hlavním proudu beletrie, zájmu, který je zejména v posledních desetiletích dvacátého století a na počátku století jednadvacátého nepřehlédnutelný. " Tak začíná svoji knihu Od romance k románu a zase zpět anglista a překladatel Ladislav Nagy.
 | nakl. Argo
Koncept pití teplého mléka pochází z ájurvérdského pokynu, že má-li se mléko správně trávit, musí se přivést k varu a zpěnit, čímž se změní jeho molekulární
struktura a je pro člověka snadněji stravitelné. Do ohřátého mléka se přidá koření, které  pomáhá při předcházení hlenotvorným účinkům mléka. A když se přidá celá škála superpotravin, zrodí se moderní moon milk. Víc Gina Fontana a její kniha.
Ukázky

55 rostlinných nápojů pro dobrý spánek

Koncept pití teplého mléka pochází z ájurvérdského pokynu, že má-li se mléko správně trávit, musí se přivést k varu a zpěnit, čímž se změní jeho molekulární struktura a je pro člověka snadněji stravitelné. Do ohřátého mléka se přidá koření, které pomáhá při předcházení hlenotvorným účinkům mléka. A když se přidá celá škála superpotravin, zrodí se moderní moon milk. Víc Gina Fontana a její kniha.
 | nakl. Alpha book
„Obávám se, že pokud církev nevezme vážně naléhavé výzvy papeže Františka k vnitřní reformě – nejen k ‚modernizaci struktur‘, nýbrž k radikálnímu obratu k evangeliu, k prohloubení své teologie, spirituality a pastorační praxe – může se tento čas prázdných kostelů stát varovným obrazem blízké budoucnosti.“ Novinka Tomáše Halíka Čas prázdných kostelů přináší ucelený soubor kázání a zamyšlení z podivuhodných Velikonoc roku 2020.
Ukázky

Když papež zůstane sám na Svatopetrském náměstí

„Obávám se, že pokud církev nevezme vážně naléhavé výzvy papeže Františka k vnitřní reformě – nejen k ‚modernizaci struktur‘, nýbrž k radikálnímu obratu k evangeliu, k prohloubení své teologie, spirituality a pastorační praxe – může se tento čas prázdných kostelů stát varovným obrazem blízké budoucnosti.“ Novinka Tomáše Halíka Čas prázdných kostelů přináší ucelený soubor kázání a zamyšlení z podivuhodných Velikonoc roku 2020.