Co je to život? A jak to chodí ve vědě, která ho zkoumá?

/ nakl. Dokořán

Paul Nurse (1949) se jako genetik a buněčný biolog zabývá otázkou regulace buněčného dělení. Tento proces je základem růstu a vývinu všech organismů. Je ředitelem Ústavu Francise Cricka v Londýně a působil jako rektor Rockefellerovy univerzity a prezident britské Královské společnosti. Za výzkum buněčného cyklu získal v roce 2001 Nobelovu cenu za fyziologii nebo lékařství.
Paul Nurse (1949) se jako genetik a buněčný biolog zabývá otázkou regulace buněčného dělení. Tento proces je základem růstu a vývinu všech organismů. Je ředitelem Ústavu Francise Cricka v Londýně a působil jako rektor Rockefellerovy univerzity a prezident britské Královské společnosti. Za výzkum buněčného cyklu získal v roce 2001 Nobelovu cenu za fyziologii nebo lékařství.

Úvod

Možná to byl motýl, co mě poprvé přimělo vážně uvažovat o biologii. Jednou časně zjara, když mi bylo asi dvanáct nebo třináct let, jsem seděl na zahradě a přes plot přeletěl žlutý motýl. Otočil se, vznesl se a na okamžik usedl – dost dlouho na to, abych si všiml složitých žilek a skvrn na jeho křídlech. Poté jej vyrušil stín a on zase odletěl, načež zmizel za druhým plotem.

Ten složitý, dokonale zformovaný motýl mě donutil k zamyšlení. Naprosto se ode mě lišil, přesto na něm bylo i něco povědomého. Stejně jako já byl zjevně živý: mohl se hýbat, vnímat, reagovat, působil velice účelně. Přistihl jsem se, jak uvažuji: co to doopravdy znamená, být naživu. Zkrátka, co je to život?

O této otázce přemýšlím většinu života, ale najít uspokojivou odpověď není snadné. Možná vás překvapí, že byť se vědci s tímto problémem potýkají celou věčnost, zavedená definice života neexistuje. Dokonce i podtitul této knihy, „Co je život?“, jsem si nestydatě vypůjčil od fyzika Erwina Schrödingera, jenž vydal vlivnou knihu se stejným názvem v roce 1944. Soustředil se především na jeden důležitý aspekt života: jak si živé bytosti dokážou generaci za generací zachovávat tak působivý řád a uniformitu, přestože se nacházejí ve vesmíru, který se podle druhého termodynamického zákona neustále posouvá k neuspořádanosti a chaosu. Tuto otázku Schrödinger vcelku správně pokládal za zásadní a věřil, že rozhodující je porozumět dědičnosti, tedy tomu, co jsou to geny a jak se spolehlivě předávají mezi generacemi.

V naší knize si klademe stejnou otázku – Co je život? – ale vyčerpávající odpověď nám asi neposkytne pouze rozluštění dědičnosti. Místo toho se budeme věnovat pěti velkým biologickým myšlenkám, které použijeme jako schody, po nichž postupně vystoupáme výš a výš, abychom získali jasnější představu o tom, jak život funguje. Tyto myšlenky už jsou většinou nějakou dobu známé a jsou všeobecně přijímány jako vysvětlení fungování živých organismů. My ale tyto různorodé ideje nově spojíme dohromady a rozvineme jimi soubor sjednocujících principů definujících život. Doufám, že nám pomohou uzřít živý svět novýma očima.

Hned na začátku bych měl přiznat, že my biologové se rozhovorům o velkých myšlenkách a vlivných teoriích často vyhýbáme. V tomto ohledu se docela lišíme od fyziků. Někdy můžeme působit dojmem, že je nám příjemnější pohroužit se do detailů, katalogů a popisů, ať už jde o výčet všech druhů v konkrétním biotopu, počítání chloupků na končetině nějakého brouka nebo sekvenování tisíců genů. Patrně kvůli ohromující, ba až uchvacující rozmanitosti přírody vzniká dojem, že je tak těžké najít v ní jednoduché teorie a jednotící myšlenky. Zásadní myšlenky podobného typu ale v biologii existují a pomáhají nám porozumět životu ve vší jeho spletitosti. Těmi pěti idejemi, jež si zde objasníme, jsou: „Buňka“, „Gen“, „Evoluce přírodním výběrem“, „Život jako chemický děj“ a „Život jako informace“. Kromě toho, že si vysvětlíme, odkud se vzaly, proč jsou důležité a jak spolu souvisejí, si také ukážeme, že s novými objevy, jež činí vědci po celém světě, se dnes stále mění a dál vyvíjejí.

Rovněž okusíme, jaké to je podílet se na vědeckém objevu. Proto vás seznámím s vědci, kteří se o dané pokroky zasloužili, přičemž s některými z nich se znám osobně. Budu vám také vyprávět historky o svých vlastních zkušenostech s výzkumem v mé laboratoři, včetně tušení, frustrací, šťastných náhod a vzácných, leč nádherných okamžiků, kdy člověk zcela novým způsobem pronikne k podstatě určitého jevu. Mým cílem je podělit se s vámi o rozechvění z vědeckého objevu a o prožitek uspokojení, jež přichází s rostoucím porozuměním přírodě. Lidská činnost nejspíše tlačí klima a mnoho na něm závisejících ekosystémů na hranici – nebo dokonce za ni – toho, co dokážou snést.

Abychom zachovali život takový, jak jej známe, budeme potřebovat veškeré znalosti, které můžeme studiem živé přírody získat. Z toho důvodu bude biologie v následujících letech a desetiletích stále větší měrou usměrňovat naše rozhodnutí ohledně toho, jak budeme žit, rodit se, stravovat, oblékat a léčit. Podíváme se na některé aplikace biologického poznání a obtížné kompromisy, etické nejistoty a nezamýšlené důsledky, jež z toho mohou plynout. Než se ovšem budeme moct zapojit do rozvíjející se diskuse, která se kolem těchto témat točí, musíme si nejprve položit otázku, co je to život a jak funguje. Žijeme v obrovském a úžasném vesmíru, avšak život, který prosperuje právě zde, v malém koutě mnohem většího celku, je jednou z jeho nejzáhadnějších a nejvíce fascinujících částí.

Pět myšlenek představených v této knize symbolizuje schody, po nichž vystoupáme výš a díky kterým budeme postupně odhalovat principy definující pozemský život. Pomohou nám také zamyslet se nad možnou podobou počátku života na Zemi i nad tím, jak by život vypadal, kdybychom se s ním setkali někde ve vesmíru. Ať už je váš výchozí bod jakýkoli – dokonce i když máte o vědě jen malé nebo vůbec žádné povědomí – chci, abyste v okamžiku, kdy tuto knihu dočtete, lépe chápali, co vás, mě, toho drobného žlutého motýla a všechny živé bytosti na naší planetě spojuje. Doufám, že se společně přiblížíme poznání, co je to život.

Paull Nurse, přeložil Pavel Pecháček

Další články

"Možná v jistém smyslu potřebujeme šílence, blázny, resp. vážně duševně nemocné. Možná tyto lidi potřebujeme, abychom mohli externalizovat své vlastní vnitřní stíny či démony do jiných lidí, které nějak diagnosticky pojmenujeme a umístíme je za mříže a zdi velkých psychiatrických institucí. Možná…" Martin Jarolímek: O nemoci, která se nazývá schizofrenie
Ukázky

Každý z nás má v sobě kousek schizofrenního krystalu

"Možná v jistém smyslu potřebujeme šílence, blázny, resp. vážně duševně nemocné. Možná tyto lidi potřebujeme, abychom mohli externalizovat své vlastní vnitřní stíny či démony do jiných lidí, které nějak diagnosticky pojmenujeme a umístíme je za mříže a zdi velkých psychiatrických institucí. Možná…" Martin Jarolímek: O nemoci, která se nazývá schizofrenie
 | nakl. Vyšehrad
Husité, Tábor, datace kolem roku 1420.  Souborné vydání několika studií světově uznávaného mediavelisty Františka Šmahela na téma husitského Tábora, té naší speciální středověké chiliastické republiky.
Ukázky

Studie k počátkům husitského Tábora

Husité, Tábor, datace kolem roku 1420. Souborné vydání několika studií světově uznávaného mediavelisty Františka Šmahela na téma husitského Tábora, té naší speciální středověké chiliastické republiky.
 | František Šmahel, nakl. Argo
Podobně jako ve svých předchozích knihách Boží blud nebo Rozplétání duhy argumentuje i v nové knize evoluční biolog a oxfordský profesor Richard Dawkins ve prospěch ateismu. Tak moc mu leží na srdci, aby moderní lidé opustili svoje pohádkové náboženské představy, že dokonce s neurovědcem Samem Harrisem, filozofem Danielem Dennettem a dnes již nežijícím novinářem Christopherem Hitchinsem založili hnutí Nového ateismu.
Ukázky

Nemožnost něco vyvrátit ještě není důvod tomu věřit

Podobně jako ve svých předchozích knihách Boží blud nebo Rozplétání duhy argumentuje i v nové knize evoluční biolog a oxfordský profesor Richard Dawkins ve prospěch ateismu. Tak moc mu leží na srdci, aby moderní lidé opustili svoje pohádkové náboženské představy, že dokonce s neurovědcem Samem Harrisem, filozofem Danielem Dennettem a dnes již nežijícím novinářem Christopherem Hitchinsem založili hnutí Nového ateismu.