Jaroslav Hašek básníkem - první souborné vydání

/ Jaroslav Šerák

Jaroslav Hašek asi nepatří mezi významné básníky světové literatury. 
Jako básník se v různých seznamech autorů ani neuvádí. Jen občas je citován jako spoluautor básnické sbírky s názvem „Májové výkřiky“ a známých je i několik veršů z románu o dobrém vojáku Švejkovi. Ostatní básnické práce vycházely sporadicky v různých sebraných spisech spolu s prózou podle toho, jak byly znovu badateli objevovány ve starých
časopisech a archivních sbírkách.
Jaroslav Hašek asi nepatří mezi významné básníky světové literatury. Jako básník se v různých seznamech autorů ani neuvádí. Jen občas je citován jako spoluautor básnické sbírky s názvem „Májové výkřiky“ a známých je i několik veršů z románu o dobrém vojáku Švejkovi. Ostatní básnické práce vycházely sporadicky v různých sebraných spisech spolu s prózou podle toho, jak byly znovu badateli objevovány ve starých časopisech a archivních sbírkách.

Pokusili  jsme  se  Haškovy  básně  shromáždit  do  jednoho  svazku, doplnit o nalezené práce a seřadit chronologicky tak, aby bylo patrné, jak se jeho poezie vyvíjela ve vztahu k dějinným událostem, které nastaly během Haškova života i k jeho osobním zážitkům. Jednotlivé časové etapy jsou doplněny fotografiemi, především z literárních fondů Památníku národního písemnictví a zajímavostmi z Haškova života. Pozorný čtenář zjistí, že v básních Hašek koncentroval svoje názory, pocity i emoce,  které lze v  próze vyjádřit jen obtížněji nebo obšírněji. Jeho básně se tak staly kořením i ostřím jeho prózy. Některé práce z období Haškova působení v časopise Čechoslovan, kdy se v Rusku formoval základ budoucí československé armády a práce z jeho působení v Rudé armádě, mohou působit na  dnešního čtenáře jako díla primitivní, schematická, podporující třídní nenávist a násilí. Uvědomme si však, v jaké době vznikala. Celá Evropa byla naprosto překopána...To, co platilo v předválečné idylce monarchie nebo v současné, rozmazlené a zhýčkané Evropě, nemohlo platit v zavšivených zákopech plných mrtvolného  pachu, v  zajateckých táborech, kde tyfus zabíjel po desetitisících ani ve zbídačených domovech, kde hladem umíraly ženy a děti vojáků na obou stranách fronty. Nenávist k mocným, kteří jejich utrpení zavinili a vidina nové, spravedlivější budoucnosti, byla tak silná... Haškovy básně i próza z tohoto období však mají nesporný dějepisný a dokumentační význam. Podávají svědectví o událostech, které svět zavedly tam, kde se nachází. Je-li lepší či horší, nechť posoudí čtenář sám.
Jaroslav Šerák

 
[BEZ NÁZVU]
Otče náš, jenž jsi,
prali se dva Němci
o jednoho Čecha,
že ho štípla blecha.
1893
 
Nejstarší dokumentačně podchycený výtvor desetiletého žáka Jaroslava Haška. Podle Václava Mengera si parodii na Otčenáš malý Jarda recitoval při společné motlitbě v hodině katechismu a byl při tom přistižen všeobecně nenáviděným katechetou. Odnesl to trojkou z mravů a byl za to uvázán na celý půlden k noze stolu.
 
KIRÁLYHIDA
My přišli tam,
když stromy v květu stály
a chrousti zapadali v aleje;
my lecčehos se věru nenadáli
a ztratili tam všechny naděje.
Již první den když slunce zašlo,
tu zklamání svou cestu našlo
a řekli jsme si: Vida,
toť tedy Királyhida.
Což přeloženo v jazyk náš:
tu je bída, samá bída...
Mizerná vína, ještě horší pivo,
v kantýnách úsměv židovky -
tu je ti, hochu, u srdce tak tklivo
jak při sklenici teplé sodovky.
Ve městě dívky ztratily květ mládí,
neb každý regiment tu trhá lilie,
vrboví u Litavy ku hříchu je svádí
jak vojenské to úkol misie.
A druhý den pak krokem vratkým
obíhat dlouhé cvičiště -
my s úsměvem se rozloučili sladkým
nevidět Hidu nikdy napříště.
1915
 
Opis básně cizí rukou (asi Ančík) je v literárním fondu Jaroslava Haška v Památníku národního písemnictví. Kde je uložen originál rukopisu nebo jestli existuje, se nepodařilo zjistit.
Királyhida (Bruckneudorf ) je městečko v těsném sousedství Mostů nad Litavou. Řeka Litava (Leitha) tvoří přirozenou hranici mezi městy.
 
VĚNOVÁNO P. KARLU ŠNOROVI
býv. hostinskému - kamarád Jarda Hašek
 
Když jsi přijel z Baltimore
chtěl ses ženit Karle Šnore
odjel si přes vodu
najal jsi si hospodu.
Pak jsi hledal hospodyni
pánbůh mění, člověk míní
ženské srdce jako míč
odjela ti brzy pryč.
Přijel pro ni řezník z dáli
my jsme se Ti Šnore smáli
že je konec lásky tvojí
nebudete nikdy svoji
byl to jenom smutný klam
zas jsi zůstal Šnore sám.
A jako dřív, tak i nyní
zas si hledáš hospodyni
a v tom leží veliká
žití Tvého tragika.
1921
 
Rukopis této dedikační básně psaný cizí rukou je uložen v literárním fondu Jaroslava Haška v Památníku národního písemnictví. Datováno 30. 5. 1921

Další články

Za pár dnů budete moc spatřit v potemnělých pražských uličkách, za mlhy a lijáku, v záblescích poblikávajících zářivek knihkupeckých výloh knihu 14 původních českých povídek Praha Noir. Sestavil Pavel Mandys z textů předními českých spisovatelů a bude vycházet také v Americe.
Ukázky

Noir? V Praze?

Za pár dnů budete moc spatřit v potemnělých pražských uličkách, za mlhy a lijáku, v záblescích poblikávajících zářivek knihkupeckých výloh knihu 14 původních českých povídek Praha Noir. Sestavil Pavel Mandys z textů předními českých spisovatelů a bude vycházet také v Americe.
 | Pavel Mandys
Druhý případ detektiva Holgera Muncha s názvem Sova přijede autor osobně představit do Prahy. V úterý 20. září se od 18:30 v prostorách ČSOB na Jungmannově náměstí zúčastní besedy určené pro milovníky severské detektivky. Návštěvníci akce se mohou těšit i na povídání o Norsku nebo scénické čtení v podání herců z Dejvického divadla. Ve středu 21. září od 17:00 bude Samuel Bjørka podepisovat své knihy v knihkupectví Knihy Dobrovský Arkády.
Ukázky

Samuel Bjork přiveze do Prahy severskou Sovu

Druhý případ detektiva Holgera Muncha s názvem Sova přijede autor osobně představit do Prahy. V úterý 20. září se od 18:30 v prostorách ČSOB na Jungmannově náměstí zúčastní besedy určené pro milovníky severské detektivky. Návštěvníci akce se mohou těšit i na povídání o Norsku nebo scénické čtení v podání herců z Dejvického divadla. Ve středu 21. září od 17:00 bude Samuel Bjørka podepisovat své knihy v knihkupectví Knihy Dobrovský Arkády.
 | Tomáš Weiss
Má nová kniha se jmenuje Andělí vejce a nejlépe bych ji popsal jako humoristický horor z venkovského prostředí. Ne že by se mi chtělo rurat. Ale její konec se z jistých důvodů nemůže odehrávat ve městě. Hlavní hrdina má místo hlavy vejce, z nějž se líhnou andělé prapodivných nápadů, takže kromě polních prací zažije také anabázi na Sibiř a zpět, zničující lásku k mušli, dvě světové války a vynález nekonečnítka. Takže přeji příjemné počtení a udělejte si k němu třeba selskou omeletu.
Ukázky

10. Velký knižní čtvrtek - Petr Stančík: Andělí vejce

Má nová kniha se jmenuje Andělí vejce a nejlépe bych ji popsal jako humoristický horor z venkovského prostředí. Ne že by se mi chtělo rurat. Ale její konec se z jistých důvodů nemůže odehrávat ve městě. Hlavní hrdina má místo hlavy vejce, z nějž se líhnou andělé prapodivných nápadů, takže kromě polních prací zažije také anabázi na Sibiř a zpět, zničující lásku k mušli, dvě světové války a vynález nekonečnítka. Takže přeji příjemné počtení a udělejte si k němu třeba selskou omeletu.