Na okraj Dnů plných usínání

/ Jiří Pelán

"Poezie Jakuba Řeháka nepotřebuje komentář. Promlouvá zřetelně, souvisle, bez protimluvů, neplýtvá slovy a nepracuje se šiframi či hermetickými symboly. Nejen to: rezignuje i na metaforu, na analogický přepis reality, legitimní básnický prostředek, jenž je tou nejstarší lyrickou řečí." Publikujeme doslov k nové básnické sbírce Jakuba Řeháka Dny plné usínání.
"Poezie Jakuba Řeháka nepotřebuje komentář. Promlouvá zřetelně, souvisle, bez protimluvů, neplýtvá slovy a nepracuje se šiframi či hermetickými symboly. Nejen to: rezignuje i na metaforu, na analogický přepis reality, legitimní básnický prostředek, jenž je tou nejstarší lyrickou řečí." Publikujeme doslov k nové básnické sbírce Jakuba Řeháka Dny plné usínání.

Na okraj Dnů plných usínání

 

Poezie Jakuba Řeháka nepotřebuje komentář. Promlouvá zřetelně, souvisle, bez protimluvů, neplýtvá slovy a nepracuje se šiframi či hermetickými symboly. Nejen to: rezignuje i na metaforu, na analogický přepis reality, legitimní básnický prostředek, jenž je tou nejstarší lyrickou řečí.

Pokud jsou i Řehákovy verše často sekvencemi obrazů, nikdy nejde o transpozici výseků reality do imaginárního bezčasí. Věci jsou pojmenovávány přímo, byť takovým způsobem, že v sobě nesou překvapivě bohatý sémantický potenciál. V zásadě platí, že Řehák nezpochybňuje dohodnuté významy slov, nežádá od nás, abychom za jeho slovy hledali jiné významy. Řehákova poezie je zkrátka srozumitelná, alespoň v té míře, jak je to poezii dovoleno. Neboť jak řekl Eugenio Montale, „nikdo by nepsal verše, kdyby problémem poezie bylo srozumitelně něco sdělit“, a to proto, že vlastním „problémem poezie je sdělit ono quid, k němuž slova sama o sobě nedospívají“.

Lze se tedy ptát, v čem záleží „quid“ Řehákových veršů, čím oslovují a často fascinují toho, kdo do nich vstoupí.

Především hovoří o světě, který známe. Jejich nejsilnější kvalitou je konkrétnost pohledu, nikdy neochabující zájem o smyslovou předmětnost věcí. To, co je přítomno na scéně našich životů, je v Řehákových verších vždy viditelné, slyšitelné, hmatatelné, nějak to voní a nějak chutná. Vynořuje se tak před námi „tajná červeň starého zrušeného kurtu, / chvíle, kdy vítr sune po chodníku / o zmačkanou plechovku“ a z vnitřních bloků domů cítíme po dešti „pach / prošlého pracího prášku“ (Pojmy); nebo jsme svědky toho, jak „svět skončil v oprýskaném dni / plastové labutě stoupaly do zlaté výšky / do tajné poutě zakousla se rez / liány stromů prorostly do želez / zborcené horské dráhy“ (Život s Vyrážkou).

V Řehákově případě však nejde pouze o zostřenou vnímavost a smysl pro detail. Pronikavá kontemplace věcí tu není signálem odstupu a nezúčastněného diváctví, právě naopak. Řehák permanentně hledá bod dotyku s fyzickými kvalitami onoho předmětného světa, o němž vypovídá, neboť právě ony promlouvají o něčem podstatném: „Ach, jít zase podél rozpadajících se zdí večera, / až za starou neurologii. Zahlédnout keře v usínajících / parcích plných hlíny!“ (Politická příslušnost); „Teď jsem zabočil jinou ulicí (schody mi hrnou / k nosu svůj plesnivý chleba)“ (The Desire To See Darina).

„Ne-já“ – přírodní výjevy, městské scenérie – je silnější než „já“: je to neustálý příval smyslových dat, je to film, jenž stále běží. Naše já je naopak diskontinuitní a vratké: není lehké žít vlastní život. Nabýváme na konzistenci právě v té míře, v jaké dokážeme participovat na životě, který nás obklopuje, v jaké se jím necháme prostoupit: „Město / se rozsvěcelo v ústech, studený vítr lízal kůži“ (Historky pro Gregoryho); „Víčka mi sjíždějí dolů. Jsou to rolety. / Polykám elektřinu, inkoustová čerň / mi prská mezi zuby“ (Noci za klikou); „Ženské koleno táhne pozdní slunce / do své pokožky“ (Báseň pro Milana Kocha); „Klopýtám / a světla se proměňují v chtivé rohlíky. Nesu víno / a do očí mi crčí déšť a ohavný hmyz. Stává / se ze mne kosterní soustava kůže, textilu a olověné / vody, padající z nebe nad tramvajovými / točnami“ (Rainy season); „Jdu a sprchuji se štiplavým vzduchem, bytuji / v ulicích. // Cítil jsem, že tma svou vlhkou černí / podobá se vnitřku úst, že déšť na jazyku / chutná jako přízrak soli a smyje ze mne / všechno, co je třeba smýt“ (Pozdrav (Noci za úplňku)).

Právě tato sounáležitost s přírodními peripetiemi zakresluje prostor Řehákovy poezie. Je naším posledním útočištěm: je nám oporou i tehdy, když se životu nedostává podnětů: „Chybí-li dobrodružství, alespoň se ve zdech / chvěje déšť. / Tak postáváme“ (Dny plné usínání). Kumulací fenoménů se ustavuje materiální svět – ten viditelný, slyšitelný a hmatatelný –, svět, s nímž i my jsme spojeni svou tělesností, neboť „život odpovídá jen skrze tělo“. Naše tělo je sice nemocné a bolestné, ale jen díky této vazbě žijeme „malý čas existence ve velkém čase bytí“ a občas dokážeme promítnout své životy na vesmírné plátno: „Ještě si pamatuju na její pihovatou tvář / a bílé klipsy-náušnice, / ale teď jen sedím a čekám, / až přes rovník přežene se den“ (Panika z Přípotoční ulice). Podobně jako u Petra Halmaye občas i Řehákovými verši probleskne kosmická epifanie: na okamžik se mikrokosmos existence a makrokosmos bytí může prostoupit, neboť „jsme jenom obrácený vesmír“ (Pozdrav (Noci za úplňku)).

Čas Řehákových básní je dnešním časem. Ale součástí dneška je i naše minulost, to, o čem nás zpravuje naše paměť. Na Řehákovy evokace bezpečně přiléhá bergsonovská definice paměti jakožto minulosti, jež ukusuje z naší budoucnosti, a vytváří tak naši přítomnost: „Co je to za podivné kino? A jak jsme se tu / octli? / Film stále běží, mrtví se ozývají a šelestí / obleky“ (The Desire To See Darina). Evokace minulosti je sice přehlídkou marnosti – „zmizelo léto, zmrzly koktejly“ – ale tato marná minulost je plná konkrétních, barvitých věcí, jež se často vyznačují podivuhodně čistými obrysy: „Naše mládí bylo nekonečné jako bílá stupnice. Byli jsme až příliš zaměstnáni poleháváním na chodníku. Odráželi jsme se v zrcadle přenášeném muži ze sklenářství. Už ale nejsme v němém filmu, kde život je tak sypký a průzračný“ (Historky pro Gregoryho). Tato marná minulost je cenná, a to zvláště na pozadí našeho stárnutí – „postupného úbytku zářnosti našich těl“ (Historky pro Gregoryho) – a na pozadí stárnutí světa, jež je „zemí čekání“, „kde nikdo nikoho neposlouchá“ (Pro George Oppena v roce 2012).

Tyto poznámky samozřejmě nevyčerpávají velice komplexní charakter Řehákovy poezie, mohou však naznačit závažnost a rozpětí existenciální problematiky, jež je tu tematizována. Za pozornost by stálo ještě leccos: například otázka, kolik epických segmentů je vloženo do tkání těchto básní, do jaké míry je tu lyrický modus budován epickými prostředky. Zmiňme se

na závěr ještě o jejich formálních kvalitách.

Řehákovy verše mají až klasický řád: syntax a verš jsou v promyšlené korelaci, Řehák se vyhýbá přesahům, rytmické kadence – zpravidla daktylotrochejské – nejsou rozhodně náhodné, jsou naopak plodem rafinované technické elaborace. Závěrečné poznámky pak upozorňují na to, že tato poezie není privátním deníkem, ale jakožto dialog s jinými texty je součástí jisté literární tradice. To vše jsou signály, že Řehákovy básně se nesituuji na linii expresionistických výkřiků, ale že jsou především – v linii, na jejímž počátku stál Baudelaire – „uměleckými předměty“, plodem konstrukčního úsilí.

Jiří Pelán

Další články

Bratři Krausové toho mají společného možná víc,ale jedno je prokazatelné. Když mají názor, nebojí se ho říct. Nekryjí si při sdílení svých názorů záda. Může si o tom kdo chce myslet co chce, ale nedá se vyloučit, že to je někomu sympatické. Nově vydaná kniha Ivana Krause Ve vlastních názorech se shodnu s každým je takovým krausovským aforistickým knižním show,
Ukázky

Názorová show Ivana Krause

Bratři Krausové toho mají společného možná víc,ale jedno je prokazatelné. Když mají názor, nebojí se ho říct. Nekryjí si při sdílení svých názorů záda. Může si o tom kdo chce myslet co chce, ale nedá se vyloučit, že to je někomu sympatické. Nově vydaná kniha Ivana Krause Ve vlastních názorech se shodnu s každým je takovým krausovským aforistickým knižním show,
 | Tomáš Weiss
Filmový režisér, absolvent pražské FAMU, filmy jako Arizona Dream, Underground, Černá kočka a bílý kocour, taky třeba herecká etuda v Sedmi dnech v Havaně...Emir Kusturica (1954) se narodil v Sarajevu. A napsal knihu, kde na mládí vzpomíná. Cizinec v manželství.
Ukázky

Takhle píše Kusturica

Filmový režisér, absolvent pražské FAMU, filmy jako Arizona Dream, Underground, Černá kočka a bílý kocour, taky třeba herecká etuda v Sedmi dnech v Havaně...Emir Kusturica (1954) se narodil v Sarajevu. A napsal knihu, kde na mládí vzpomíná. Cizinec v manželství.
 | Emir Kusturica
Ve čtrnáctém století postihne lidstvo jedna z největších pohrom historie – začíná řádit černá smrt. Z dějepisu víme, že zahubila třetinu evropského obyvatelstva. Ale co kdyby morová rána vyhladila takřka celou evropskou populaci? Jak by se změnil náš svět? K. S. Robinson nám očima vojáků a králů, průzkumníků a filozofů, otroků a učenců předkládá nesmírně bohatou mozaiku alternativního vývoje lidského pokolení.
Ukázky

Co kdyby morová rána vyhladila takřka celou evropskou populaci?

Ve čtrnáctém století postihne lidstvo jedna z největších pohrom historie – začíná řádit černá smrt. Z dějepisu víme, že zahubila třetinu evropského obyvatelstva. Ale co kdyby morová rána vyhladila takřka celou evropskou populaci? Jak by se změnil náš svět? K. S. Robinson nám očima vojáků a králů, průzkumníků a filozofů, otroků a učenců předkládá nesmírně bohatou mozaiku alternativního vývoje lidského pokolení.