Nejprodávanější tituly za posledních 14 dní - náboženství a sekty

Čas prázdných kostelů -10%
Kniha přináší soubor kázání a zamyšlení z podivuhodných Velikonoc roku 2020. Jednotlivá zastavení, která byla přenášena on-line z prázdného kostela Nejsvětějšího Salvátora, reflektují nejvýznamnější křesťanské svátky s ohledem na dobu pandemie.
náboženství a sekty

Čas prázdných kostelů

259 Kč
233 Kč
Tibetská kniha o životě a smrti -10%
(1x)
Toto fenomenální dílo lze chápat jako úvod do budhistického nazírání duchovní skutečnosti. Seznamuje čtenáře s meditačními technikami, osvětluje fenomény karmy a znovuzrození, radí, jakým způsobem se připravit na cestu ke smrti.
náboženství a sekty

Tibetská kniha o životě a smrti

498 Kč
448 Kč
Vykoupení a zatracení -10%
Detailně zde zkoumá nejen politický průběh zápasu o Lutherovu reformaci ve 20. a 30. letech 16. století, ale spolu s tím řeší i otázky rozšíření knihtisku jako iniciátora mohutného rozvoje reformačního myšlení a spolu s tím i reformačního školství.
náboženství a sekty

Vykoupení a zatracení

448 Kč
403 Kč
Ne v Božím jménu - Jak čelit náboženskému násilí -10%
Navzdory prognózám o trvale postupující sekularizaci se 21. století stává svědkem prudkého vzestupu náboženského extremismu a násilí páchaného v Božím jménu.
náboženství a sekty

Ne v Božím jménu - Jak čelit náboženskému násilí

349 Kč
314 Kč
Věštění v antickém Řecku III. -10%
(2x)
Třetí díl Věštění v antickém Řecku s podtitulem Země a mrtví přináší ve třech oddílech výklad pěti skupin induktivních věštebných technik, jež byly využívány v řecké a římské antice nebo ve středověku.
náboženství a sekty

Věštění v antickém Řecku III.

399 Kč
359 Kč
Malý slovník českých nekatolických náboženských osobností 20. a 21. století -10%
Předkládaný slovník se časově omezuje na poslední století s akcentem na období od první světové války po současnost.
náboženství a sekty

Malý slovník českých nekatolických náboženských osobností 20. a 21. století

495 Kč
446 Kč
Lži o bohu, kterým věříme -10%
Slavný bestsellerový romanopisec Paul Young bývá často za své názory na boha označován za kacíře. V této knize představuje dvacet osm běžně užívaných společenský názorů na boha, které považuje za nesprávné a které nás od jeho podstaty oddalují.
náboženství a sekty

Lži o bohu, kterým věříme

259 Kč
233 Kč
Perun bůh hromovládce -10%
Práce Michala Téry představuje Peruna – božstvo starých Slovanů. Kniha o Perunovi není jen portrétem pohanského božstva, ale studií o zaniklém světě archaického náboženství, jeho bohatosti a proměnách.
náboženství a sekty

Perun bůh hromovládce

399 Kč
359 Kč
Akulturace hinduismu a formování moderní religiozity -82%
Studie zkoumá vztah hinduismu, okultismu a theosofie během procesu vytváření nové detradicionalizované formy religiozity v českém i evropském kontextu.
náboženství a sekty

Akulturace hinduismu a formování moderní religiozity

340 Kč
62 Kč
Starověká náboženství
První vydání populární učebnice religionistiky.
náboženství a sekty

Starověká náboženství

245 Kč