Něžný Hrabal - lyrik a surrealista

/ Tomáš Weiss

Krátce po úmrtí T.G.Masaryka v roce 1937 vychází Bohumilu Hrabalovi jeho první tištěný text  - báseň Prší v nymburských Občanských listech. V lednu roku 1948 pak už byla vysázena a k vydání vlastním nákladem připravená jeho básnická prvotina Ztracená ulička. Ale pak přišel Únor 1948 a s ním komunisti. A tak vyšla Hrabalova poezie poprvé až v prvním svazku Sebraných spisů v roce 1991. A teď jako jako součást prvního dílu Spisů BH - Lyrika.
Krátce po úmrtí T.G.Masaryka v roce 1937 vychází Bohumilu Hrabalovi jeho první tištěný text - báseň Prší v nymburských Občanských listech. V lednu roku 1948 pak už byla vysázena a k vydání vlastním nákladem připravená jeho básnická prvotina Ztracená ulička. Ale pak přišel Únor 1948 a s ním komunisti. A tak vyšla Hrabalova poezie poprvé až v prvním svazku Sebraných spisů v roce 1991. A teď jako jako součást prvního dílu Spisů BH - Lyrika.

....A tak jsem vlastně psával nejen básně, ale marginální poznámky ke svému životopisu jen proto, že mi dělalo potěšení vidět, kterak rychle lze zaznamenat myšlenky do psacího stroje...A tak jsem sestavil z básniček knížku, kterou jsem nazval Ztracená ulička, protože jsem věděl, že to,co jsem sestavil v knížku básní, je pouze reflexí mé lyrické nátury, že v těchto verších jsem zachytil pouze to, co se podobalo spíše deníku, milostným dopisům....

Avšak tato Ztracená ulička tak dlouho byla odkládána firmou Hrádek v Nymburce, až přišel rok 1948 a tiskárny byly znárodněny a mně zůstaly dva kartáčové otisky...A mně otrnulo a psal jsem dál....pod dojmem dalších reflexí a dalších marginálních poznámek k mému nezodpovědně lehkému životu. Až nakonec jsem shledal, že tak, jak žiju, nemůže být ze mne člověk, který by byl schopen napsat pořádný rukopis, uzavřít smlouvu se svými čtenáři. A tak jsem se odstěhoval z Nymburka a začal jsem žít znovu v Libni a jezdil jsem na Kladno a do Poldiny huti...A tam jsem žil tak, že odešla ode mne reflexivní lyrika...a dobral jsem se holé reality, a psal jsem tak, jako bych byl reportér.... (Bohumil Hrabal)

 

Tady je Prší (ve Ztracené uličce se báseň jmenuje Město v dešti):

Prší

slzy kanou po víčkách oken

a kouř

zalévá město modravým studem

chce se mi spát.

Hle

vůz teče

rozpoltěnou ulicí tiše

jak

bárka průplaem

a koně

dvě hnědé kaňky veslují

v rytmu kývajících se šíjí

zatímco kontrapunkt

pršícího vzlykotu bubnuje nudou.

Další články

Na počátku byly Eva a Eva. Netradiční dětskou knihu Příručka mladého hledače napsala Eva Prchalová a ilustrovala Eva Koťátková, jedna z mezinárodně nejúspěšnějších českých umělkyň. Pro herečku, spisovatelku a autorku dramatických textů Evu Prchalovou jde už o třetí dětskou knihu. „V knize není nic, co by neznal každý bolestně dospívající člověk,“ říká Prchalová. „Touha po lásce, po přátelství a v neposlední řadě po něčem vzdáleném a těžko dosažitelném…. po něčem, co nás přesahuje.“
Aktuality

Kniha pro všechny, kdo umí číst a nebojí se trochu zatoulat

Na počátku byly Eva a Eva. Netradiční dětskou knihu Příručka mladého hledače napsala Eva Prchalová a ilustrovala Eva Koťátková, jedna z mezinárodně nejúspěšnějších českých umělkyň. Pro herečku, spisovatelku a autorku dramatických textů Evu Prchalovou jde už o třetí dětskou knihu. „V knize není nic, co by neznal každý bolestně dospívající člověk,“ říká Prchalová. „Touha po lásce, po přátelství a v neposlední řadě po něčem vzdáleném a těžko dosažitelném…. po něčem, co nás přesahuje.“
 | nakladatelství Paseka
Závěrka je milostná novela o prokletí doby, kdy se každý může stát fotografem a udělat alespoň jednu dobrou fotku. Důležitá je motivace. Motivací Matěje Runda je Věra, půvabná mladá žena, která si neuvědomuje svou fotogeničnost – svou krásu „na druhý pohled“. Matěj tento její dar objeví, ale má zásadní problém: neumí fotit.
Aktuality

Listování s Milošem Urbanem a jeho Závěrkou

Závěrka je milostná novela o prokletí doby, kdy se každý může stát fotografem a udělat alespoň jednu dobrou fotku. Důležitá je motivace. Motivací Matěje Runda je Věra, půvabná mladá žena, která si neuvědomuje svou fotogeničnost – svou krásu „na druhý pohled“. Matěj tento její dar objeví, ale má zásadní problém: neumí fotit.
 | Listování
Máirtín Ó Cadhain (1906–1970) byl nejen jedním z nejvýznamnějších irsky píšících autorů 20. století, ale svým dílem se zařadil mezi velikány irského modernismu bez rozdílu jazyka. K tomu mu dopomohl zejména román Hřbitovní hlína (Cré na Cille) z roku 1949. I přes jeho nesporné kvality, zejména inovativní formu, trvalo dlouho, než vešel v širší, neřkuli mezinárodní známost.
Aktuality

Jest radno slyšeti halasný svět hřbitovní hlíny

Máirtín Ó Cadhain (1906–1970) byl nejen jedním z nejvýznamnějších irsky píšících autorů 20. století, ale svým dílem se zařadil mezi velikány irského modernismu bez rozdílu jazyka. K tomu mu dopomohl zejména román Hřbitovní hlína (Cré na Cille) z roku 1949. I přes jeho nesporné kvality, zejména inovativní formu, trvalo dlouho, než vešel v širší, neřkuli mezinárodní známost.