Tvrdě prožité knihy Olivera Sackse

/ Martin Bojar

Přinášíme text, který pro nakladatelství Dybbuk napsal po úmrtí prof. Sackse 30. srpna 2015 profesor neurologie a v letech 1990–1992 byl ministrem zdravotnictví České republiky Martin Bojar, který se podílel na vydávání Sackových knih do češtiny.
Přinášíme text, který pro nakladatelství Dybbuk napsal po úmrtí prof. Sackse 30. srpna 2015 profesor neurologie a v letech 1990–1992 byl ministrem zdravotnictví České republiky Martin Bojar, který se podílel na vydávání Sackových knih do češtiny.

Poeta laureatus současné medicíny, jak ho nazval novinář z amerického deníku The Washington Post, skonal šest týdnů po svých dvaaosmdesátých narozeninách. O smrti uvažoval pokojně, s vědomím a lítostí, že se již nedožije svých bizmutových narozenin, jak napsal v poslední publikované eseji. Bizmut – má atomové číslo 83 – byl totiž jeho oblíbeným prvkem.

Své milující a vděčné pacienty, studenty a čtenáře opustil milovník Múz, Medicíny, Přírody, filantrop, vynikající lékař a člověk s dobrým srdcem. V éře hippies a LSD se přátelil se členy motorkářského gangu Hells Angels ze San Franciska, jež okouzlil a léčil. Nepokojný, leč oddaný sluha bohyně Hygiey, ikonoklast, světoobčan, nekonvenční lékař, v mládí konzument rekreačních i jiných drog, vnímavý pozorovatel i renesanční umělec se zapsal do dějin moderní světové literatury. Má své místo mezi pozoruhodnými lékaři a přírodovědci, kteří zároveň byli skvělými literáty – od A . P. Čechova, A. J. Cronina, Lewise Thomase až po Vladimira Nabokova či Geralda Durrella.

Byl autorem třinácti obdivuhodných a zneklidňujících knih, z nichž tu první vydal ve svých sedmatřiceti letech. Jeho díla nezměnila svět, avšak významně změnila pohled na nemocné trpící nervovými a duševními chorobami. Sacksovy publikace narážely do řady konvencí a nedbaly některých pravidel medicíny, pro což byl nezřídka i kritizován jak lékaři, tak ochránci práv pacientů; jenže probudily ve většině jeho čtenářů pochopení, soucit a zejména pak vůli pomáhat. Ostatně má to svoji vnitřní logiku: Oliver Sacks, syn londýnských lékařů, narozený 9. července 1933, vyrůstal v ne zcela ortodoxní židovské rodině; před válečným běsněním s bratrem unikli do soukromé internátní školy, kde strádali pod despotickým a šikanujícím ředitelem, přičemž Oliver byl od mládí přitahován fyzikou, chemií, hudbou a cítil potřebu pomáhat.

 

Díla zakladatelská

Knižně debutoval roku 1970 knihou Migréna, napsal ji v Kristových letech. Nezvyklým, přímo ikonoklastickým způsobem v ní seznamoval na příbězích pacientů nezasvěcené laiky s podstatou migrény, tedy s bolestmi hlavyamnoha bizarními projevy zdánlivě banální nemoci, s níž měl osobní zkušenost. Publikace Migréna se ukázala být předehrou, etudou, na kterou navázal fenomenální úspěch Awakenings, Probouzení. Podivuhodný a znepokojivý příběh odehrávající se v léčebně v Bronxu, kterou přejmenoval na Mont Carmel. Popsal zde svůj boj začínajícího a nezkušeného lékaře, usilujícího o probuzení a návrat do života odepsaných a ztracených obětí takzvané letargické encefalitidy. Zbědované ztracence, trpící pohybovými a duševními projevy, připomínajícími těžkou formu Parkinsonovy nemoci a demenci, Sacks proměňoval jako rabi Löw – pomocí tehdy ještě povětšinou neznámé L-Dopy, sloužící coby šém – v živoucí a konající bytosti.

Filmové zpracování režiséra Pennyho Marshalla s Robertem De Nirem či Robinem Williamsem z roku 1990 bylo nominováno na Oscara; mimochodem: kameramanem tohoto snímku, jenž byl v tuzemských kinech uváděn pod titulem Čas probuzení, byl Miroslav Ondříček.

Světovou proslulost Sackse, neurologa s neuropsychiatrickou orientací, stvrdila další publikace: příběh vlastní nemoci, nazvaný Noha, na níž stojím (originál vyšel roku 1984), či kniha o demenci – Muž, který si spletl svou ženu s kloboukem, poprvé vydaná v roce 1985 a posléze inspirující vznik opery Brita Michaela Nymana. Sacksovy knihy spoluzaložily literární fenomén děl, která na vysoké literární úrovni popularizují medicínu.

Autorovy příběhy, jež zčásti „napsali“ a naplno „žili a protrpěli“ jeho autističtí nebo psychotičtí pacienti, jedinci prostí i neobyčejně vzdělaní, pocházející často z newyorské židovské komunity a trpící banálními či naopak vzácnými nervovými či duševními poruchami, jsou dokladem Sacksova výjimečně empatického postoje. Platí to i přes některé výhrady vůči jeho nekonvenčním medicínským a komunikačnímpostupům, které se objevily i v oslavných nekrolozích předních amerických listů. Jeho knihy jsou nezpochybnitelným dokladem bytostného humanismu, naplňovaného během více než padesáti let působení v neuropsychiatrické praxi, kterou Oliver Sacks, též profesor neurologie a psychiatrie na York University, později na Columbia University v letech 2007–2012, až do svého skonu provozoval.

Některé z příběhů jeho pacientů z Halucinací či z Antropoložky na Marsu mohou ve vnímavých čtenářích navodit atmosféru evokující Chagallovy halucinatorní obrazy z Vitebska či příběhy z próz I. B. Singera. Chvílemi magická a trvale zneklidňující je Sacksova výjimečná literární forma, založená na narativní neuropsychiatrické deskripci, často s autobiografickými prvky. Sacks překračuje tabu a splétá poutavé vylíčení jedinečných příběhů jemu důvěřujících pacientů, které se mohly stát anebo byly i inscenovány, do umně se měnících podobenství s univerzálním humanistickým poselstvím.

A pak je tu ještě něco: Sacks, sám vynikající pianista, milující Mozarta i Bacha, naplnil svou lásku a obdiv k hudbě, její interpretaci a kreativitě komponistů i interpretů v jedinečné Musicofilii (2007), zabývající se vztahem mozku, kognitivity, emocí a hudby. V jednom rozhovoru parafrázoval Nietzscheho proslulý výrok o Bizetovi: „Myslím, že Mozart ze mě dělal lepšího neurologa.“

Coming out

Harmonii kromě hudby od dětství nacházel, jak již bylo naznačeno výše, ve fyzice a chemii. Proto nepřekvapí, že pár týdnů před svou smrtí s potěšením četl časopis Nature. Umírající a poloslepý lékař projevoval nadšení nad novými poznatky z jaderné fyziky. Od dětství u sebe Oliver nosil nepostradatelnou a inspirující Mendělejevovu tabulku prvků. Miloval ušlechtilé a krásné cikády. K stáru pak obdivoval a miloval lemury, za nimiž se po úspěšné léčbě vydal letos na jaře. Kromě toho přímo fanaticky miloval plavání. Plaval i v době léčby melanomu sítnice a nedlouho před smrtí pokračoval ve svém každodenním plaveckém rituálu, byť se při postižení řady orgánů metastázami zadýchával.

Oliverovo dětství a jeho zákoutí odkrývá letos vydaná autobiografie, která nepochybně vyvolá řadu úvah a rozporuplných reakcí. Popis chování milující matky, jedné z prvých britských chiruržek, která čtrnáctiletého Olivera, z něhož chtěla vychovat špičkového chirurga, nechala pitvat v domácí pitevně potracený plod a nohu děvčátka Oliverova věku, se po synově přiznání k homofilní orientaci blíží antické tragédii. Matka se totiž vyjádřila velmi nevybíravě: dospívajícího Olivera na celý život téměř určitě hluboce ranila. Její zvolání – „Hnusné. Kéž by se to nenarodilo!“ – je patrně klíčem k pochopení desítky let trvajícího záhadného celibátu Olivera Sackse. Světoběžníka, který od dospívání věděl své o dybbucích a dalších uhrančivých běsech, protože jeden z jeho bratrů trpěl schizofrenií (je tedy v řádu věcí, že české nakladatelství, které Sacksovy knihy vydává, se jmenuje právě dybbuk – pozn. red.).

Oliver sám byl pověstným nemotorou se sklonem k úrazům a pro neobratnost se vzdal ambicí na laboratorní vědeckou kariéru. Nepochybně znal chasidské myslitele a tušil, že vše je – a musí být – jinak. V oné autobiografii, nazvané On the Move: A Life, také provedl coming out. Zmínil jak krátkodobé homosexuální vztahy, jež prožíval poté, co jako mladý lékař vyměnil rodný Londýn za Greenwich Village a San Francisco, tak otevřeně vylíčil i svou pozdní lásku se spisovatelem Billem Hayesem, kterou prožíval bez zábran posledních šest let.

 

Rozloučení

Byl si nepochybně vědom nadcházející smrti, kterou si – jako lékař znalý prognózy hrozícího rozsevu melanomu sítnice – předpověděl již před pěti lety. S počátkem choroby, s operací a léčbou, s duševním rozpoložením, s nadějí a životní orientací se obrátil roku 2010 na čtenáře v pozoruhodné autobiografické studii slepnoucího lékaře Zrak mysli (The Mind’s Eye). Jeho zarmoucené obdivovatele proto nepřekvapilo, když po zprávě o metastatickém rozsevu melanomu oznámil letos v létě – po přechodném zázračném zlepšení po účinné cytostatické léčbě – svým blízkým i vzdáleným přátelům, že se blíží konec.

S milovaným a přitom krutým světem se syn uprchlíků z pogromy sužované Evropy, jejichž potomci se stali oblíbenými londýnskými a americkými lékaři, slovutnými vědci i izraelskými státníky, dojemně rozloučil v kontemplativní a bilancující eseji z července tohoto roku. Byl to muž, abychom parafrázovali jednu z jeho proslulých knih, který si nespletl datum svého skonu.

Je pravděpodobné, že kdyby ji Oliverova matka mohla číst, hluboce a zoufale by litovala své nepřístojné, krutě zraňující homofobní kletby. Bez profesora Olivera Sackse, lékaře, spisovatele a myslitele, by svět a medicína byly o mnohé chudší.

Martin Bojar

Další články

Chodíte k volbám? Zvažujete pokaždé znovu a poctivě, komu hodíte svůj hlas, nebo volíte stále stejně, aniž byste si přečetli program a dali šanci třeba někomu jinému? Jste ochotní vystoupit čas od času ze své sociální bubliny? Mluvíte s lidmi, se kterými se neshodnete, nebo se jim raději vyhýbáte? A skutečně posloucháte, co říkají? Knihu dialogů Fedora Gála a Matěje poslouchejte od 27. 8. na Českém rozhlase Vltava nebo přehrajte jednotlivé díly z archívu.
Aktuality

Komunikovat (hlavně přes ploty, anebo mezi bublinami) a klást si otázky

Chodíte k volbám? Zvažujete pokaždé znovu a poctivě, komu hodíte svůj hlas, nebo volíte stále stejně, aniž byste si přečetli program a dali šanci třeba někomu jinému? Jste ochotní vystoupit čas od času ze své sociální bubliny? Mluvíte s lidmi, se kterými se neshodnete, nebo se jim raději vyhýbáte? A skutečně posloucháte, co říkají? Knihu dialogů Fedora Gála a Matěje poslouchejte od 27. 8. na Českém rozhlase Vltava nebo přehrajte jednotlivé díly z archívu.
 | ČRo Vltava, Tomáš Weiss
Před půl stoletím čeští komunisté zkoušeli trhnout český satelit ze sovětské oběžné dráhy. Skončilo to důraznou soudružskou „domluvou“, kolaborací, zvacím dopisem, podpisem moskevských protokolů, pobytem ruských vojsk na našem území, poučením z krizového vývoje, masovou emigrací posledních zbytků elit a celospolečenskou frustrací těch, kteří uvěřili, že by Brežněv nechal v našich končinách „ztracenou vládu věcí našich se k nám navrátit“.
Aktuality

1968 - jak si podřízení komunisté mysleli, že je sovětští nadřízení nechají dělat si, co chtějí

Před půl stoletím čeští komunisté zkoušeli trhnout český satelit ze sovětské oběžné dráhy. Skončilo to důraznou soudružskou „domluvou“, kolaborací, zvacím dopisem, podpisem moskevských protokolů, pobytem ruských vojsk na našem území, poučením z krizového vývoje, masovou emigrací posledních zbytků elit a celospolečenskou frustrací těch, kteří uvěřili, že by Brežněv nechal v našich končinách „ztracenou vládu věcí našich se k nám navrátit“.
 | Tomáš Weiss
Rok 2018 je rokem dvou významných klímovských výročí: uplynulo 90 let od úmrtí tohoto myslitele, prozaika a dramatika (19. 4. 1928) a zároveň vzpomínáme 140 let od jeho narození (22. 8. 1878).
Aktuality

Filosofa L. Klímy nalézání aneb Vysočany, hotel Krása 21. 8. – 6. 9. 2018

Rok 2018 je rokem dvou významných klímovských výročí: uplynulo 90 let od úmrtí tohoto myslitele, prozaika a dramatika (19. 4. 1928) a zároveň vzpomínáme 140 let od jeho narození (22. 8. 1878).