Mnich, který dokáže položit důležitou otázku

/ Tomáš Weiss

Benediktinský mnich, doktor teologie, vyhledávaný duchovní průvodce Anselm Grün (1945) je jedním z nejúspěšnějších spirituálních autorů dneška. Čerpá ze odkazu pouštních otců, z tradice západního mnišství a z poznatků hlubinné psychologie. Anselm Grün žije a pracuje v německém opatství Münsterschwarzach, kde píše a vydává knihy, vede poradenskou službu a je ekonomem kláštera.
Benediktinský mnich, doktor teologie, vyhledávaný duchovní průvodce Anselm Grün (1945) je jedním z nejúspěšnějších spirituálních autorů dneška. Čerpá ze odkazu pouštních otců, z tradice západního mnišství a z poznatků hlubinné psychologie. Anselm Grün žije a pracuje v německém opatství Münsterschwarzach, kde píše a vydává knihy, vede poradenskou službu a je ekonomem kláštera.

O vánocích

Pro mě, mnicha, je advent velmi důležitým obdobím. Dobou ticha, kdy věnuji mnoho času meditaci. Taky v liturgii posloucháme nádherné texty proroků, ty si vždy vyslechnu rád. Vánoce pro mě znamenají, že Bůh s námi začíná znovu. Že nejsme zajatci vlastní minulosti. Bůh sestupuje k nám, i my bychom měli mít odvahu sestoupit do své vlastní reality a pokusit se nechat svůj vnitřní chaos adventem trochu uspořádat. Vánoce mají zvláštní světlo. Pokud tím světlem dokážu prosvítit svoje stinné stránky, můžu i po Vánocích mít v sobě dál jejich poselství a snažit se řít s ostatními.

Věřím tomu, že základem mojí duše, ale i duše mých bratrů a sester, je láska. Když vidím dobro v jejich duši, mohu je milovat. Srdce ale nebývá naplněné jen láskou, ale i strachem a smutkem. Je pro mě důležité, právě o Vánocích, abych do těchto úzkostí a smutků nechal sestoupit Kristovu lásku, která má sílu je proměnit.

Poselství jeslí nám říká dvě věci: jednak to, že Bůh přichází do našeho domu, že tam, kde jsme my, ji i boží láska a boží dítě. Říká nám ale i to, že betlém je v nás, že je v nás prostor ticha, kde se rodí Kristus. Tam někde se dotýkám základů své duše. Jsem-li sám, měl bych projít smutkem své samoty až na dno duše, až někam tam, kde začnu tvořit jednotu se vším. Tam někde dole je možné najít i pocit sounáležitosti, pocit, že naše podstata je společná.

Každý potřebujeme odpuštění. Lze ho, z mého pohledu, dosáhnout v pěti krocích. Jednak si připustím bolest, dále připustím i zlost, což je síla, která mi má pomoci distancovat se od někoho, kdo mě ranil. Pak si uvědomím, co se doopravdy stalo. Čtvrtý krok znamená odpustit, tedy přepustit, přenechat svoje ublížení tomu druhému, netočit se stále na místě. Odpuštění je aktem osvobození se z moci někoho jiného. Jestliže nemohu odpustit, jsem k tomu druhému stále připoután. Pátý krok znamená proměnit zranění v perly. Zranění se může proměnit v cenný poklad. A jak nakládat se zlem? Důležitá je pokora. Všechno může být proměněno, pokud to v pokoře předložím před boží lásku. To je radostná zvěst Vánoc.

Anselm Grün, zdroj :ČT

Další články

V nakladatelství Aula Bohdana Chlíbce vyšel výbor básní Liou Sia z let 1983–2013. Ta žena je básnířkou, malířkou a fotografkou, vdovou po Liou Siao-po, čínském disidentovi a laureátu Nobelovy ceny míru z roku 2010, jehož režim nepustil na předání do Stockholmu. Tam zůstaly jen „prázdné židle“.
Aktuality

O čem píše básně žena, již čínský režim nezlomil

V nakladatelství Aula Bohdana Chlíbce vyšel výbor básní Liou Sia z let 1983–2013. Ta žena je básnířkou, malířkou a fotografkou, vdovou po Liou Siao-po, čínském disidentovi a laureátu Nobelovy ceny míru z roku 2010, jehož režim nepustil na předání do Stockholmu. Tam zůstaly jen „prázdné židle“.
 | Karel Škrabal
Strhující a napínavý životopisný román ukazuje, že pravda je někdy zajímavější než fikce! Americký spisovatel Larry Loftis vypráví v knize Do lví tlamy příběh agenta Duško Popova, reálného předobrazu agenta 007 Jamese Bonda.
Aktuality

Skutečný příběh agenta 001, to on byl inspirací pro Flemingova Bonda

Strhující a napínavý životopisný román ukazuje, že pravda je někdy zajímavější než fikce! Americký spisovatel Larry Loftis vypráví v knize Do lví tlamy příběh agenta Duško Popova, reálného předobrazu agenta 007 Jamese Bonda.
 | 65. pole
„Jsme jako trpaslíci na ramenech obrů. Náš pohled může obsáhnout více a vidí dále než jejich. Ovšem ne proto, že by náš zrak byl pronikavější nebo naše výška větší, nýbrž proto, že nás nese a vyzvedává mohutná postava obrů." Citát francouzského filozofa ze 12. století Bernarda z Chartres. Použitý z dobrých důvodů jako motto názvu knihy přednášek Umberta Eco, který zemřel na rakovinu slinivky v roce 2016. Tak na Ecova ramena, čtenáři!
Aktuality

Česky vycházejí přednášky Umberta Eca z let 2001 - 2015

„Jsme jako trpaslíci na ramenech obrů. Náš pohled může obsáhnout více a vidí dále než jejich. Ovšem ne proto, že by náš zrak byl pronikavější nebo naše výška větší, nýbrž proto, že nás nese a vyzvedává mohutná postava obrů." Citát francouzského filozofa ze 12. století Bernarda z Chartres. Použitý z dobrých důvodů jako motto názvu knihy přednášek Umberta Eco, který zemřel na rakovinu slinivky v roce 2016. Tak na Ecova ramena, čtenáři!