K nacistické výpravě do Tibetu

/ Ondřej Šráček

Nacistická vědecká výprava do Tibetu, v rámci které Bruno Beger prováděl antropologické výzkumy tamější populace, je poměrně málo známá v porovnání s pobytem Heinricha Harrera ve Lhase, který proslavila kniha Sedm let v Tibetu a stejnojmenný film s Bradem Pittem v hlavní roli. Teď vychází kniha Nacisté v Tibetu od Petera Meier-Hüsinga.
Nacistická vědecká výprava do Tibetu, v rámci které Bruno Beger prováděl antropologické výzkumy tamější populace, je poměrně málo známá v porovnání s pobytem Heinricha Harrera ve Lhase, který proslavila kniha Sedm let v Tibetu a stejnojmenný film s Bradem Pittem v hlavní roli. Teď vychází kniha Nacisté v Tibetu od Petera Meier-Hüsinga.

Výpravu do Tibetu vedl ornitolog Ernst Schäfer a byla podporována Heinrichem Himmlerem a organizací SS Ahnenerbe (SS Společnost pro dědictví předků). Členové výpravy museli vstoupit do SS, ale finanční podpora z jejích zdrojů nestačila a Schäfer pak sháněl podporu u firem jako třeba IG Farben.

Cesta do v té době nezávislého Tibetu vedla přes tehdejší britskou Indii a bylo k ní třeba získat od Britů povolení, které bylo dosti neochotně uděleno. Výprava cestovala lodí do Kalkaty a poté vyrazila z Gangtoku v Sikkimu v červnu 1938. Další členové, tj. geolog Karl Wienert konal během cesty geomagnetická měření, biolog Ernst Krause sbíral brouky a jiné přírodniny a již zmíněný Bruno Beger antropologicky zkoumal místní populaci. Jeho práce měla mj. potvrdit v té době v Německu rozšířený názor, že Tibet je kolébkou „árijské rasy“.

V lednu 1939 výprava dorazila do Lhasy, kde byla přátelsky přijata a kde pak strávila dva měsíce. V květnu vyrazila zpět do Indie a navštívila cestou Žikace (angl. Shigatse), kde se setkala s pančelámou. Pak se přes Gjance (Gyantse) vrátila do Indie, odkud ještě před začátkem války odcestovala v srpnu 1939 do Německa. Tam její účastníky čekalo triumfální přivítání a na Schäfera povýšení a dary od Heinricha Himmlera. To se lišilo od osudu horolezecké výpravy Heinricha Harrera na horu Nanga Parbat, jejíž účastníci se zdrželi na území kontrolovaném Brity až do vypuknutí války a byli tu pak internováni. Po několika neúspěšných pokusech se útěk podařil a Harrer se spolu s kolegou Peterem Aufschneiterem dostal až do Lhasy. Další jejich osudy popisuje známá kniha.

Výprava vedená Schäferem shromáždila velké množství rostlin a zvířat včetně živých exemplářů. Za obzvlášť cenné byla považována semena žita, pšenice a ovsa, která měla být v souladu s nacistickými výbojnými plány použita k vyšlechtění odrůd pro drsné klima východní Evropy. Byly také popsány kulturní zvyky Tibetu, natočeny filmy o tibetských kulturních slavnostech, jako byla oslava nového roku, a Bruno Beger shromáždil velké množství antropologického materiálu.

Ernst Schäfer se pak stal ředitelem Institutu Svena Hedina pro studia Střední Asie. Po válce ho Spojenci internovali, ale nebyl shledán vinným z válečných zločinů, a tak byl v roce 1949 propuštěn. Poté žil ve Venezuele a na závěr kariéry byl kurátorem ve Státním muzeu Dolního Saska. Co se Bruno Begera týče, za války působil na univerzitě ve Štrasburku a účastnil se nacistických pseudovýzkumů v koncentračních táborech, v jejichž důsledku vězňové umírali. V sedmdesátých letech byl za to odsouzen německým soudem na tři roky, ale trest nikdy nenastoupil.

Ondřej Šráček, psáno pro Vesmír 12/2017

Prof. Ing. Ondřej Šráček, M.Sc., Ph.D., vystudoval geologii na VŠB Ostrava a hydrogeologii a environmentální geochemii na University of Waterloo a Université Laval v Kanadě, učí na univerzitách UP Olomouc a PUC v Rio de Janeiru, je členem arzenového výzkumného týmu na Royal Institute of Technology ve Stockholmu a podílel se mj. na projektech v Argentině, Bangladéši, Mexiku, Tchaj-wanu a Zambii.

Další články

Každoročně vyhlašuje Katolický týdeník knižní anketu. A má poslední dobou několik stálic - Ladislava Heryána, novináře a iniciátora knižních rozhovorů Josefa Beránka a také Aleše Palána.
Aktuality

Dobrou knihou za rok 2018 je knižní rozhovor s P. Ladislavem Heryánem U Božího Mlýna

Každoročně vyhlašuje Katolický týdeník knižní anketu. A má poslední dobou několik stálic - Ladislava Heryána, novináře a iniciátora knižních rozhovorů Josefa Beránka a také Aleše Palána.
 | Jan Paulas
Velký knižní čtvrtek - jaro 2019 vypukne 14. března. Ten den se v knihkupectvích kamených i virutálních začne prodávat 15  novinek. S autory těch českých se budete mít možnost setkat osobně. V Praze, v Brně a v Hradci Králové.
Aktuality

3 x setkání s česko-slovenskými autory Velkého knižního čtvrtku

Velký knižní čtvrtek - jaro 2019 vypukne 14. března. Ten den se v knihkupectvích kamených i virutálních začne prodávat 15 novinek. S autory těch českých se budete mít možnost setkat osobně. V Praze, v Brně a v Hradci Králové.
 | Tomáš Weiss
Nakladatelství Prostor postupně vydává celé dílo fenomenálního britského historika a esejisty Tonyho Judta (1948–2010). Po knihách Intelektuál ve 20. století (rozh. s Timothy Snyderem), Poválečná Evropa, Penzion vzpomínek a Falešné ideje, cizí krev vydává svazek Zapomenuté 20. století, obsahující eseje z let 1994–2006, jenž dosavadní Judtovy tituly nejen doplňuje, ale jejich poznání rovněž prohlubuje.
Aktuality

Tony Judt udělal průvan v kabinetu historických hrůz

Nakladatelství Prostor postupně vydává celé dílo fenomenálního britského historika a esejisty Tonyho Judta (1948–2010). Po knihách Intelektuál ve 20. století (rozh. s Timothy Snyderem), Poválečná Evropa, Penzion vzpomínek a Falešné ideje, cizí krev vydává svazek Zapomenuté 20. století, obsahující eseje z let 1994–2006, jenž dosavadní Judtovy tituly nejen doplňuje, ale jejich poznání rovněž prohlubuje.