Znovu Za sedmi divy světa

/ Argo, Tomáš Weiss

Vojtěch Zamarovský (1919 - 2006) vypočítává ve své legendární knize sedm divů světa podle Filóna Byzantského (žil pravděpodobně ve 3. století) a věnuje každému z divů samostatnou kapitolu: egyptské pyramidy, visuté zahrady Semiramidiny, Artemidin chrám v Efesu, Feidův Zeus v Olympii, Mauzoleum v Halikarnasu, Rhodský kolos, maják na ostrově Faru. Střídá odborně historický styl se stylem cestopisu. Kniha poprvé vyšla v roce 1960.
Vojtěch Zamarovský (1919 - 2006) vypočítává ve své legendární knize sedm divů světa podle Filóna Byzantského (žil pravděpodobně ve 3. století) a věnuje každému z divů samostatnou kapitolu: egyptské pyramidy, visuté zahrady Semiramidiny, Artemidin chrám v Efesu, Feidův Zeus v Olympii, Mauzoleum v Halikarnasu, Rhodský kolos, maják na ostrově Faru. Střídá odborně historický styl se stylem cestopisu. Kniha poprvé vyšla v roce 1960.

Za sedmi divy světa je Zamarovského prvotina. Vznikla (díky jeho studiu uměleckých památek a staveb) na podnět vydavatelství Mladé letá jako historický cestopis po Mezopotámii, starověkém Egyptě a Řecku. Kniha se stala legendou literatury faktu a iniciační knihou pro mnohé badatele a cestovatele.

................

Starověké divy světa postavily čtyři civilizace – egyptská, babylonská, řecká a helénská. Všechny tyto divy se tedy nacházely u Středozemního moře a na Středním východě a byly postavené v období 2 550 let př. n. l. až 300 let př. n. l. Mnoho historiků a spisovatelů sestavovalo seznamy sedmi divů světa. Vedle nejčastěji zmiňovaného Filóna Byzantského také Pausaniás, Hérodotos, Hyginas a další. Jejich výběry divů se ale od sebe výrazně lišily. Žebříček starověkých divů světa, jak ho známe dnes, se ustálil až v 18. století.

................

V knize Za sedmi divy světa se nedočkáme jakéhosi defilé egyptských pyramid, visutých zahrad královny Semiramis, chrámu bohyně Artemis v Efesu, Feidiovy sochy boha Dia v Olympii, Mauzolea v Halikarnassu, Rhodského kolosu či majáku na ostrově Faru. Dočítáme se zde o společenské situaci v té které historické době a příslušné zemi či oblasti, o starověkých zemích, jejich panovnících, význačných osobách i prostých obyvatelích, okolnostech vzniku památek, o lidech, kteří se zasloužili o jejich objevení nebo objevení jejich pozůstatků či zmínek o nich. Dozvídáme se o slavných osobnostech archeologie, jejich úsilí a přínosu, zabrousíme do mytologie, dotkneme se úrovně věd i umění, úrovně technické vyspělosti. Značná pozornost je zde věnována písmům různých národů a výsledkům jejich zkoumání. Autor zkrátka sleduje uvedené divy světa v historicko-společenském kontextu, jejž staví do porovnání se současností. To tu bylo a to je tu nyní, takový je vývoj, uvědom si to, člověče. Autor nás rovněž seznamuje s tím, že se názory na výběr těchto sedmi divů světa liší „kus od kusu“: jeden by rád babylonskou věž, jiný mohutné mykénské hradby, další Minoův labyrint, někdo zase Akropolis a tak dále a tak dále. Nemusím zajisté připomínat, že kniha je plna názorného obrazového materiálu. Je to opravdu nesmírně poutavé a poučné putování, stačí je „zhltnout“, sbalit kufry a vyrazit do terénu zjistit na vlastní oči, co je na tom pravdy. Dagmar Guhryová

.................

Zamarovskéhodílo výstižně zhodnotil slovenský historik a spisovatel PhDr. Pavel Dvořák: „Inspirovat  se dílem Vojtěcha Zamarovského není  pro spisovatele rozhodně jednoduchou věcí, protože na něco takového musíte umět lehce psát o těžkých věcech, jednoduše vysvětlovat složité, zajímavým  způsobem  zpracovat  množství  faktů,  zaujmout  čtenáře  i  bez  pomoci  vymyšlené  epiky a naopak vnést epiku souvislostí do suché vědy a ještě všelicos dalšího. A na to vše by takový autor ještě potřeboval Zamarovského vzdělání, pracovitost, cílevědomost, nadhled, laskavost a především jeho obrovský literární talent...“

 

 

Další články

Vychází druhé vydání knihy Phillipa Pullmana Hodinový strojek. Začíná jako nevinná pohádka pro děti a končí jako ztrhující všegenerační fantasy. Místní pisálek Fritz má jeden večer přečíst v hostinci svou novou strašidelnou povídku. Uprostřed vyprávění však jedna z jeho smyšlených postav, tajemný výrobce hodin a mechanických hraček dr. Kalmenius, vstoupí do lokálu a začnou se opravdu dít divy. V tu chvíli se natáhne hodinový strojek, který ztrhujícím tempem tiká k nezadržení.
Aktuality

Příběh na jedno natažení

Vychází druhé vydání knihy Phillipa Pullmana Hodinový strojek. Začíná jako nevinná pohádka pro děti a končí jako ztrhující všegenerační fantasy. Místní pisálek Fritz má jeden večer přečíst v hostinci svou novou strašidelnou povídku. Uprostřed vyprávění však jedna z jeho smyšlených postav, tajemný výrobce hodin a mechanických hraček dr. Kalmenius, vstoupí do lokálu a začnou se opravdu dít divy. V tu chvíli se natáhne hodinový strojek, který ztrhujícím tempem tiká k nezadržení.
 | Argo, Tomáš Weiss
Nakladatelství Slovart vydává edici Česká a světová klasika v nové podobě. V minulosti vydané tituly, doplněné tituly novými, vyjdou v novém formátu, ilustrace na obálce vytvořili v ateliéru Tomski&Polanski.
Aktuality

Nová edice české a světové klasiky ve Slovartu

Nakladatelství Slovart vydává edici Česká a světová klasika v nové podobě. V minulosti vydané tituly, doplněné tituly novými, vyjdou v novém formátu, ilustrace na obálce vytvořili v ateliéru Tomski&Polanski.
 | Tomáš Weiss
Dost možná třeba první v životě. Třeba se z nečtenáře stane čtenář. Třeba se ze čtenáře stane chronický čtenář. Samozřejmě, že se kniha dá dát jen tak. Ale když se nabízí taková příležitost jako Den dětí, tak proč ji nepoužít.
Aktuality

1. června je Den D - nechť dítě dostane knihu!

Dost možná třeba první v životě. Třeba se z nečtenáře stane čtenář. Třeba se ze čtenáře stane chronický čtenář. Samozřejmě, že se kniha dá dát jen tak. Ale když se nabízí taková příležitost jako Den dětí, tak proč ji nepoužít.