Snění, usínání a Limby

/ nakladatelství Martina Kubáče

Autor knihy, Martin Kubáč, je grafik, který k výtvarnému umění tíhnul už od malička. Dnes se živí převážně 3D grafikou a prací tráví většinu času. Velké pracovní vytížení se podepsalo i na čase, který aktivně tráví se svými dvěma dcerami – starší Eliškou a mladší Aničkou.
Autor knihy, Martin Kubáč, je grafik, který k výtvarnému umění tíhnul už od malička. Dnes se živí převážně 3D grafikou a prací tráví většinu času. Velké pracovní vytížení se podepsalo i na čase, který aktivně tráví se svými dvěma dcerami – starší Eliškou a mladší Aničkou.

Rozhodl se tedy vytvořit něco nejen pro ně, ale pro další děti, co může pomoci rodičům na chvíli se zastavit a užít si podvečer se svými dětmi společným čtením. Svým dcerám knížku nejen věnoval, ale i po nich pojmenoval hlavní dětské postavy. Hlavní hrdina – Limby provází autora již mnoho let. „Od mala si kreslím různá stvoření, pidižvíky, titěrky a kupodivu mi to zůstalo dodnes. Z nějakého důvodu mi přesně taková činnost přináší radost. Jsou období, kdy pravidelně vymyslím a nakreslím u ranní kávy jednu malou pohádkovou bytost. A malý Limby je jedno z těch drobných stvoření, která jsem při „kresleném snění“ potkal. Jenže na rozdíl od většiny ostatních jsem se k němu, jak šel čas, neustále vracel. Z nějaké vnitřní potřeby, která neměla vědomý cíl, jsem jeho podobu drobně upravoval a měnil,“ upřesňuje Kubáč.

Ukázka z knížky:

Ťuk ťuk… Houpity hou… Ťuk ťuk…
Limby si v polospánku uvědomil, že něco je jinak.
Ale co? Ťuk… ťuk… Až teď ucítil drobné, téměř neznatelné klepání
na jeho listy. Zvedl ospale skloněnou hlavu a ejhle, před sebou uviděl
levitující bytůstku. Takovou titěrku. Chomáček zeleného chmýří
s drobným kvítkem místo nosu, mrkající bázlivě očima.
„N-neměl byste se tak ho-hodně houpat.
n-nebo… nebo spadnete!” řeklo to z ničeho nic,
a než stihl překvapený Limby jakkoliv zareagovat… bylo to pryč.
Chvíli překvapeně zíral do prázdna, až z toho začal
nevěřícně pochybovat. „Byl tu někdo… nebyl? Bylo by přece zvláštní,
kdyby se někdo tak náhle objevil a stejně rychle zase zmizel.”
Nakonec Limby sám sebe přesvědčil, že měl nejspíš krátký sen.
Znovu přivřel oči a ucítil, jak lehký vánek rozhoupal stéblo trávy.
Houpity hou… houpity hou.

Další články

Edice AAA představuje špičkovou současnou prózu od anglicky píšících autorů a autorek, tedy z USA, Velké Británie, Kanady a Austrálie. Tituly mohou být nejen od zavedených spisovatelů, ale i od velmi mladých začínajících autorů, jejichž debut způsobí v zemi svého vzniku jisté pozdvižení, a to co se týče obsahu nebo formy.
Aktuality

25 let edice AAA - staří psi, nové kousky, svěží flexi kabátky

Edice AAA představuje špičkovou současnou prózu od anglicky píšících autorů a autorek, tedy z USA, Velké Británie, Kanady a Austrálie. Tituly mohou být nejen od zavedených spisovatelů, ale i od velmi mladých začínajících autorů, jejichž debut způsobí v zemi svého vzniku jisté pozdvižení, a to co se týče obsahu nebo formy.
 | Tomáš Weiss
"Vize Codyho jsou šestisetstránkovou povahovou studií hrdiny románu Na cestě „Deana Moriartyho“, jehož jméno nyní zní „Cody Pomeray“. Chtěl jsem se pustit do ohromného pajánu, který by sjednotil mou vizi Ameriky se slovy vychrlenými moderní metodou spontán-ního psaní. Namísto pouhé horizontální zprávy o putování na cestě jsem se snažil o vertikální, metafyzickou studii Codyho povahy a jejího vztahu k celkové „Americe“."
Aktuality

Z Deana Moriartyho se stává Cody Pomeray.....

"Vize Codyho jsou šestisetstránkovou povahovou studií hrdiny románu Na cestě „Deana Moriartyho“, jehož jméno nyní zní „Cody Pomeray“. Chtěl jsem se pustit do ohromného pajánu, který by sjednotil mou vizi Ameriky se slovy vychrlenými moderní metodou spontán-ního psaní. Namísto pouhé horizontální zprávy o putování na cestě jsem se snažil o vertikální, metafyzickou studii Codyho povahy a jejího vztahu k celkové „Americe“."
 | Jack Kerouac, Allen Ginsberg
Terapie jmelím je komplementární s konvenční medicínou, její metody však rozšiřuje. Lékař se při léčbě pacientů s rakovinou nechává vést vědeckými poznatky, navíc však bere v úvahu individualitu pacienta a jeho duševní a emocionální stav vždy s cílem posílit jeho životní síly (člověka). Přitom pacient není jen objektem lékařského umění, je také partnerem lékaře, zodpovědným sám za sebe.
Aktuality

Jmelí – velký pomocník při léčbě rakoviny

Terapie jmelím je komplementární s konvenční medicínou, její metody však rozšiřuje. Lékař se při léčbě pacientů s rakovinou nechává vést vědeckými poznatky, navíc však bere v úvahu individualitu pacienta a jeho duševní a emocionální stav vždy s cílem posílit jeho životní síly (člověka). Přitom pacient není jen objektem lékařského umění, je také partnerem lékaře, zodpovědným sám za sebe.