Sedmisvazkový hrabalovský kánon je k dispozici

/ Tomáš Weiss

Mezi lety 2014 - 2019 vydalo nakladatelství Mladá fronta sedmisvazkový výbor z díla Bohumila Hrabala, který obsahuje podle editorů to z Hrabala podstatné. 3. února 1997 ukončil Bohumil Hrabal svůj život. V roce 2019 získal projekt Spisů Literu za nakladatelský čin.
Mezi lety 2014 - 2019 vydalo nakladatelství Mladá fronta sedmisvazkový výbor z díla Bohumila Hrabala, který obsahuje podle editorů to z Hrabala podstatné. 3. února 1997 ukončil Bohumil Hrabal svůj život. V roce 2019 získal projekt Spisů Literu za nakladatelský čin.

Uvažovali jste o vydání kompletních Spisů?
Samozřejmě jsme o nich při přípravě projektu uvažovali, jenže reprint Kadlecova (Václav Kadlec - editor a původní vydavatel Hrabalových Sebraných spisů - pozn, OKO) vydání jsme po dlouhých konzultacích nepovažovali za vhodný nejen z hlediska ekonomického, ale také z hlediska propagace díla. Toto vydání je přece jen přítomné - byť sporadicky, mezi milovníky autora či v knihovnách. Vydání kritické by bylo záslužné, jenže jeho přípravu by musela iniciovat akademická instituce, která na to má grantové prostředky a odborné pracovníky. Pokud by třeba Ústav pro českou literaturu přišel s projektem na kritické vydání, samozřejmě bychom se toho rádi účastnili. Ve světě je běžné, že existuje několik typů vydání - kritické, čtenářské, akademické. My jsme na základě rozhovorů s editory připravili vydání čtenářsky zajímavé, přehledné a uživatelsky přístupné.

Kolik tedy bude váš výbor obsahovat svazků a z jaké bude vycházet koncepce?
Textologicky je základem vydání sebraných spisů, které připravil Václav Kadlec. Bude to sedm svazků, každý okolo 600 stran. Řazení a výběr provedli editoři Jiří Pelán, právě Václav Kadlec, kterému patří mimořádný dík za to, že se projektu rozhodl zúčastnit, a Claudio Poeta. Z původně zamýšleného jednosvazkového výboru z díla Hrabalových textů nakonec editoři sestavili sedmidílný komplet – viz soupis hna konci celého článku. Takto koncipovaný soubor se nám editorům jeví jako ideální pro tuto chvíli. Neopakuje Spisy, ale vytváří ucelený soubor toho, co je skutečně pro Hrabala podstatné, nepominutelné a čtenářsky vděčné: toho, co by bylo možno označit za hrabalovský kánon. Bude doprovázen edičním aparátem středního typu: popis geneze, ediční historie, recepce, poznámky k textu.

z rozhovoru Ondřeje Nezbedy s redaktorem Spisů Bohumila Hrabala Tomášem Dimterem z roku 2014 pro Respekt

Další články

Náš svět dnes nikdo nedrancuje tolik jako člověk. A člověk se taky jako jediný umí chovat arogantně. Právě tomuto aspektu lidského chování jsou věnovány Dějiny argogance z pera psychoanalytika Luigiho Zoji. S předmluvou ekonoma Tomáše Sedláčka
Aktuality

Jsme arogantní bohové nemocní z blahobytu…

Náš svět dnes nikdo nedrancuje tolik jako člověk. A člověk se taky jako jediný umí chovat arogantně. Právě tomuto aspektu lidského chování jsou věnovány Dějiny argogance z pera psychoanalytika Luigiho Zoji. S předmluvou ekonoma Tomáše Sedláčka
 | Denisa Novotná
Prodejní akce, končící 31.ledna nebo vyprodáním zásob, nabízí opravdu zajímavé nákupy. Jak se říká - za rozumnej peníz vážně slušnej materiál. Tady je pár tipů, ale rozhodně si projděte komplet seznam.
Aktuality

Proč si na únor nevybrat knihu se slevou až 80%?

Prodejní akce, končící 31.ledna nebo vyprodáním zásob, nabízí opravdu zajímavé nákupy. Jak se říká - za rozumnej peníz vážně slušnej materiál. Tady je pár tipů, ale rozhodně si projděte komplet seznam.
 | Kosmas
Hlasitě se smál nadřízenému v pojišťovně, navštěvoval nevěstince, plival z balkonu, bál se myší a pil pivo. Zažitý obraz Kafky se pokusil doplnit autor jeho životopisu a literární historik Reiner Stach v jakémsi „dodatku“ ke svému dílu nazvaném To, že je Kafka? Víc Alena Pokorná, odpovědná redaktorka knihy, která vyšla v nakladatelství Argo.
Aktuality

Setřít z modly prach - 99 odhalení Reinera Stacha

Hlasitě se smál nadřízenému v pojišťovně, navštěvoval nevěstince, plival z balkonu, bál se myší a pil pivo. Zažitý obraz Kafky se pokusil doplnit autor jeho životopisu a literární historik Reiner Stach v jakémsi „dodatku“ ke svému dílu nazvaném To, že je Kafka? Víc Alena Pokorná, odpovědná redaktorka knihy, která vyšla v nakladatelství Argo.