26. dubna vyjde druhé, doplněné vydání Dějin Ukrajiny

/ nakl. Lidové noviny

Jen málo evropských národů prožilo tak nešťastné dějiny, plné násilí, útlaku a odnárodňování. Pouze v raném středověku měli Ukrajinci vlastní stát, tzv. Kyjevskou Rus, jehož ukrajinský ráz byl však pouze teritoriální, neboť se jednalo o státní útvar všech východních Slovanů před vznikem moderního ukrajinského, který si později stejně přisvojili Velkorusové.
Jen málo evropských národů prožilo tak nešťastné dějiny, plné násilí, útlaku a odnárodňování. Pouze v raném středověku měli Ukrajinci vlastní stát, tzv. Kyjevskou Rus, jehož ukrajinský ráz byl však pouze teritoriální, neboť se jednalo o státní útvar všech východních Slovanů před vznikem moderního ukrajinského, který si později stejně přisvojili Velkorusové.

Ukrajince pak čekala mongolská pohroma, po ní nadvláda Litvy a pak ještě Polska, podivné období polosamostatné tzv. hetmanštiny v rámci expandující Moskevské Rusi, která byla během 18. století brutálně zlikvidována. Teprve v roce 1919 došlo k obnově ukrajinské samostatnosti, která však měla díky polské a bolševické agresi jen jepičí život. Komunisté však Ukrajince za samostatný národ nepovažovali, v rámci formálně samostatné Ukrajinské sovětské republiky přišly další útrapy jako hladomor, komunistické odnárodňování, Černobyl atd. Teprve rozpad Sovětského svazu umožnil Ukrajincům získat samostatnost, ale i o ni musí nyní znovu bojovat.

Z předmluvy

Když někdo opakuje stále stejnou chybu, říká se o něm v Rusku, že šlape stále na tytéž hrábě. Kdyby Putin znal lépe dějiny, věděl by, že interventy obyvatelstvo jen málokdy vítá, ať už přicházejí s jakýmikoliv hesly. I v dějinách Sovětského svazu, k němuž se Putin hlásí jako ke státoprávnímu odkazu, je o tom příkladů dost: v roce 1920 porazili Poláci u Varšavy intervenční Rudou armádu, která podle sovětské interpretace přinášela „polskému proletariátu svobodu“. V roce 1939 vtrhla Rudá armáda do Finska v domnění, že ji podpoří místní komunisté, kteří zde – na rozdíl od Ruska – v roce 1918 prohráli občanskou válku a byli v hluboké ilegalitě. Ale invazní vojska nepodpořili ani finští komunisté a jejich sympatizanti, tzv. rudí Finové; vedoucí představitel Komunistické strany Finska Arvo Tuominen, nacházející se v exilu ve Švédsku, odmítl přijet do Moskvy a přijmout místo v loutkové prosovětské vládě „Finské lidové republiky“, ustavené za sovětskými liniemi v městečku Terioki (dnes Zelenogorsk). Vzkázal finským komunistům, že on sovětským okupantům nikdy sloužit nebude, proti samostatnosti vlastního státu bojovat nepůjde a každý ať se zachová podle vlastního svědomí. Výsledkem bylo, že i finští komunisté se zapojili do boje proti sovětským agresorům. Bojoval celý národ. Tento „duch zimní války“, jak je toto sjednocení ve Finsku a finské historiografii nazýváno, je dodnes páteří finského národního příběhu.

V roce 1968 se Leonid Brežněv a jeho velvyslanec v Praze Stěpan Červoněnko domnívali, že vzpomínka na osvobození sovětskou armádou v roce 1945 u obyvatel Československa ještě nevybledla, a že proto Češi a Slováci budou sovětskou armádu vítat. Nevítal je nikdo, až na pár prosovětských kolaborantů, kteří si vysloužili opovržení veřejnosti. Ukrajinský národ se válkou sjednotil. V době, kdy vznikají tyto řádky, padají na ukrajinská města rakety a hlavní město Kyjev se připravuje k obraně. Nevíme, jak tento boj dopadne. Naše plné sympatie jsou samozřejmě na straně Ukrajiny, jejíž jediný „zločin“ v očích Kremlu spočívá v tom, že si její občané chtěli zvolit prozápadní orientaci. Vojenská převaha Ruska je však očividná. Sama Ukrajina se může Rusku bránit, ale zvítězit v této válce bohužel nemůže, leda kdyby nastaly zásadní politické změny v samotném Rusku. Ale i když vojensky Putin možná zvítězí, politicky nezíská nic. Politicky už prohrál: stal se nedůvěryhodným partnerem, protože veřejně světu lhal a takovému člověku se už nedá věřit. Sjednotil Západ jako nikdo nikdy předtím. Dosáhl toho, že nyní budou nepochybně v zemích NATO východní Evropy rozmístěny základny NATO a sofistikované zbraňové systémy. Ale hlavně: dostal Rusko do totální mezinárodní izolace a vykopal mezi Rusy a Ukrajinci příkop, který se nepodaří zaplnit ani za sto let.

Je pochopitelné, že zájem o dějiny Ukrajiny v současné době stoupá. Protože první vydání této knihy je již rozebráno, rozhodlo se NLN vydat druhé, doplněné vydání. Kniha je rovněž odpovědí na Putinovy tirády o tom, že ukrajinský národ neexistuje, že Ukrajina nemá žádné tradice vlastní státnosti a může existovat jen ve svazku s Ruskem. Čtenář se z této knihy přesvědčí, že Ukrajina má naopak bohatou historii, která vůbec není historicky jednoznačně spjata sRuskem, a že ukrajinský národ se utvářel obdobně a zhruba ve stejné době jako ostatní národy této části Evropy. Oproti prvnímu vydání je text stručně doplněn o události, ke kterým na Ukrajině došlo v letech 2015–2021, a o nejnovější odbornou literaturu. Autoři i NLN tímto zároveň chtějí vyslovit hold hrdinným obráncům Ukrajiny, kteří bojují nejen za Ukrajinu, ale i za svobodu celé východní a střední Evropy.

Jan Rychlík, Bohdan Zilynskij, Paul Robert Magocsi

Další články

12 knižních novinek vyráží mezi čtenáře. V pražské Knihovně Václava Havla bude letošní jarní Velký knižní čtvrtek zahájen v 17 hod. besedou s autory a redaktory. Bude ji moderovat Petr Vizina a ti z vás, kteří se nebudou  moci zúčastnit osobně, ji mohou sledovat prostřednictvím streamu.
Aktuality

24. března 2022 - Velký knižní čtvrtek je tady!

12 knižních novinek vyráží mezi čtenáře. V pražské Knihovně Václava Havla bude letošní jarní Velký knižní čtvrtek zahájen v 17 hod. besedou s autory a redaktory. Bude ji moderovat Petr Vizina a ti z vás, kteří se nebudou moci zúčastnit osobně, ji mohou sledovat prostřednictvím streamu.
 | Tomáš Weiss
Kniha Božská rovnice amerického astrofyzika Michio Kakua (1947) představuje nejnovější poznatky z teoretické fyziky a připravuje čtenáře na další zásadní průlom. Kakuova schopnost srozumitelně zprostředkovat ohromující koncepty činí z této knihy skutečný intelektuální zážitek. Vychází na Velký knižní čtvrtek 24. března.
Aktuality

Na Velký knižní čtvrtek 24. března za svatým grálem fyziky

Kniha Božská rovnice amerického astrofyzika Michio Kakua (1947) představuje nejnovější poznatky z teoretické fyziky a připravuje čtenáře na další zásadní průlom. Kakuova schopnost srozumitelně zprostředkovat ohromující koncepty činí z této knihy skutečný intelektuální zážitek. Vychází na Velký knižní čtvrtek 24. března.
 | nakl. Prostor
Knižní rozhovor Nepřestat se dívat kolem sebe je příběh vesnického snílka, kterého dnes zná značná část české alternativní scény, přestože nikdy sám o slávu ani o roli legendy neusiloval. Neboť jak sám říká v rozhovoru pro Nový Prostor, je to „Banán, co si dělá svoje věci, ale uvědomuje si, že bez lidí kolem by mohl dělat leda tak pěkný hovno“. Knižní rozhovor vedl Maxim Horovic.
Aktuality

Člověk Banán: živý srdce, černý kafe a mikrofon od krve

Knižní rozhovor Nepřestat se dívat kolem sebe je příběh vesnického snílka, kterého dnes zná značná část české alternativní scény, přestože nikdy sám o slávu ani o roli legendy neusiloval. Neboť jak sám říká v rozhovoru pro Nový Prostor, je to „Banán, co si dělá svoje věci, ale uvědomuje si, že bez lidí kolem by mohl dělat leda tak pěkný hovno“. Knižní rozhovor vedl Maxim Horovic.