Kniha Dějiny lidí chce ukázat, co všechno patří k člověku

/ Tomáš Weiss

Kniha Dějiny lidí ukazuje z etnologického hlediska různorodé způsoby, jak je možné být člověkem. Dělá to pomocí kulturních univerzálií, což jsou jevy, které etnologové a antropologové identifikovali ve všech společnostech na světě. Patří mezi ně například obdarovávání, namlouvání, tanec nebo vyrábění nástrojů.
Kniha Dějiny lidí ukazuje z etnologického hlediska různorodé způsoby, jak je možné být člověkem. Dělá to pomocí kulturních univerzálií, což jsou jevy, které etnologové a antropologové identifikovali ve všech společnostech na světě. Patří mezi ně například obdarovávání, namlouvání, tanec nebo vyrábění nástrojů.

Martin Rychlík (*1977) patří mezi přední tuzemské etnology a historiky kultury, národopisná zjištění posbíraná u nejrůznějších etnik po celém světě dokáže vtěsnat do historického rámce a vysledovat jejich proměny napříč různými kulturami i v dějinném průřezu, bezmála od pravěku po současnost. Vydal už dvě knihy věnované zvyklostem u nás sotva významným, avšak pro odlišné civilizační okruhy zajisté důležitým – jedna se nazývala Dějiny tetování, druhá Dějiny vlasů. Nyní přidává řekněme shrnující publikaci DĚJINY LIDÍ, která v 73 kapitolách probírá, pokud ne nejdůležitější, tak určitě nejpříznačnější aktivity lidstva, zaznamenatelné a porovnatelné doslova v celosvětovém měřítku.

Jan Jaroš, kultura21.cz

Málokdy se českému humanitnímu vědci podaří napsat knihu, která by byla mimořádná ve světovém měřítku. Etnologovi, kulturologovi a vědeckému novináři Martinu Rychlíkovi (1977) se to nepochybně povedlo: jeho Dějiny lidí nemají, jak konstatuje v předmluvě kulturní antropolog Martin Soukup, ve světové antropologické literatuře srovnání.

Petr Zídek, Novinky.cz

Tím, že kniha Martina Rychlíka lidské univerzálie neukazuje izolovaně, ale staví je vedle sebe pod hlavičkou jednoho společného tématu, aspiruje na změnu společenského postoje ke stále sílící multikulturalitě. V prvé řadě mění egocentrický pohled na populační rozmanitost – kultura vysoce rozvinutých zemí 21. století již není modelem, s nímž by se popisované skutečnosti srovnávaly či dávaly do kontrastu, ale je jen jednou z možností, jak se k některé z všelidských hodnot postavit. Díky své koncepci má kniha rovněž velkou šanci upoutat mladší generace, přivést je k zájmu o historii různých kultur i celkovou podstatu „lidství“, kterou je s ohledem na globální výzvy posledních let nutné znovu a znovu tematizovat.

Elizaveta Getta, iLiteratura.cz

„Všichni lidé gestikulují, všichni lidé mají hry, všechny kultury mají kalendáře a nějakým způsobem organizují svůj rok, používáme všichni jazyk…“ vyjmenovává některé z příkladů Martin Rychlík. Konkrétní příklady ale zároveň odhalují, jak moc se můžeme lišit – a pestrost lidstva, jak z ní podtitul knihy.

„Třeba truchlení. Všichni nějakým způsobem projevují smutek, ale byly plačky v různých kulturách, třeba Papuánky si uřezávaly prsty, když jim zemřel manžel,“ dodává konkrétní rozdíl. Závěrečnou kapitolou Dějin lidí je naopak humor. „Všichni lidé si dělají legraci, snaží se trochu si život ulehčit a zasmát se,“ nepochybuje Rychlík.

web ct24.cz

Další články

Alice Horáčková se ve svém úspěšném románu Rozpůlený dům inspirovala historií vlastní rodiny, částečně české, částečně německé. Mezi jejími předky byli i členové Hitlerovy strany a Horáčková se v knize snaží pochopit, co je ke vstupu do strany vedlo. V průběhu psaní se jí dle vlastních slov povedlo lépe pochopit vlastní rodinu. Kdy se o tématu rozhodla psát? A o čem píše teď?
Aktuality

#mojeargo na vlnách: podcast Arga s Alicí Horáčkovou

Alice Horáčková se ve svém úspěšném románu Rozpůlený dům inspirovala historií vlastní rodiny, částečně české, částečně německé. Mezi jejími předky byli i členové Hitlerovy strany a Horáčková se v knize snaží pochopit, co je ke vstupu do strany vedlo. V průběhu psaní se jí dle vlastních slov povedlo lépe pochopit vlastní rodinu. Kdy se o tématu rozhodla psát? A o čem píše teď?
 | nakl. Argo
Kdo byl Vratislav Effenberger? Zajímavý, ale poněkud utajený básník, působící v mnoha oborech české kultury. V obecném povědomí je zapsán jako významná a iniciační osobnost, která ovlivnila několik generací svébytných básníků i výtvarníků. Effenberger sám ale jako básník nebo jako tvůrce v širším slova smyslu dosud není příliš znám. Další možnost seznámit se je vydání knihy Pohlavky pro zvědavé. Pro edice Opium poezie nakladatelství Dybbuk uspořádal Jakub Řehák.
Aktuality

Kapesní filmy Vratislava Effenbergera

Kdo byl Vratislav Effenberger? Zajímavý, ale poněkud utajený básník, působící v mnoha oborech české kultury. V obecném povědomí je zapsán jako významná a iniciační osobnost, která ovlivnila několik generací svébytných básníků i výtvarníků. Effenberger sám ale jako básník nebo jako tvůrce v širším slova smyslu dosud není příliš znám. Další možnost seznámit se je vydání knihy Pohlavky pro zvědavé. Pro edice Opium poezie nakladatelství Dybbuk uspořádal Jakub Řehák.
 | nakl. Dybbuk, Jakub Řehák
New York, 25. století. Lidstvo dosáhlo míru a absolutní svobody, ale ztratilo vládu nad vším, společnost je pomocí drog a duševní manipulace ovládána roboty, je degenerovaná, chybí jí touha po lásce, vědění, a odpovědnost. Lidé mají na starost jen pár věcí – vnitřní duševní rozvoj, sex, porno a drogy, jsou otupělé stádo ovládané vlastním výtvorem, nikdo neumí číst, nikdo nechce přemýšlet. Walter Tevis: Zpěv drozda.
Aktuality

Sci-fi o věčném smutku člověka

New York, 25. století. Lidstvo dosáhlo míru a absolutní svobody, ale ztratilo vládu nad vším, společnost je pomocí drog a duševní manipulace ovládána roboty, je degenerovaná, chybí jí touha po lásce, vědění, a odpovědnost. Lidé mají na starost jen pár věcí – vnitřní duševní rozvoj, sex, porno a drogy, jsou otupělé stádo ovládané vlastním výtvorem, nikdo neumí číst, nikdo nechce přemýšlet. Walter Tevis: Zpěv drozda.