Akcent: Posmrtný Márquez - zapomeňte na magický realismus

/ Český rozhlas

Saša Michailidis se ptá překladatelky a publicistky Blanky Stárkové a překladatelky, profesorky španělské a hispanoamerické literatury z FF UK Anny Houskové. V dubnu jsme si připomněli deset let od úmrtí spisovatele Gabriela Garcíi Márqueze. A nedávno vyšla jeho kniha Uvidíme se v srpnu, kterou on sám chtěl původně spálit. Proč se nakonec dostala ke čtenářům?
Saša Michailidis se ptá překladatelky a publicistky Blanky Stárkové a překladatelky, profesorky španělské a hispanoamerické literatury z FF UK Anny Houskové. V dubnu jsme si připomněli deset let od úmrtí spisovatele Gabriela Garcíi Márqueze. A nedávno vyšla jeho kniha Uvidíme se v srpnu, kterou on sám chtěl původně spálit. Proč se nakonec dostala ke čtenářům?

Další články

Filosofům se často vytýká, že nežijí přesně dle pravidel, které sami prosazují. To Seneca zdůvodňuje tím, že filosofové si jsou vědomi toho, že žijí jinak, než jak by měli 
žít, a začnou tak žít ihned, jakmile budou moci žít daným způsobem. I to, že se o něco snažíme, si zaslouží naši úctu. Nemusíme vždy vytčeného cíle dosáhnout, protože někdy je to nemožné, ale už jen snahu o toto dosažení považujeme za chvályhodnou.
Aktuality

Stoicky kráčet k blaženému životu bez zbytečného bloudění

Filosofům se často vytýká, že nežijí přesně dle pravidel, které sami prosazují. To Seneca zdůvodňuje tím, že filosofové si jsou vědomi toho, že žijí jinak, než jak by měli žít, a začnou tak žít ihned, jakmile budou moci žít daným způsobem. I to, že se o něco snažíme, si zaslouží naši úctu. Nemusíme vždy vytčeného cíle dosáhnout, protože někdy je to nemožné, ale už jen snahu o toto dosažení považujeme za chvályhodnou.
 | nakl. Alpha book
Malý výběr z povídek Andreje Platonova zahrnuje pět textů z let 1926−1936: Formanská ves, Hliněný dům v okresním parku, Nezbadatelný člověk, Řeka Potudaň a Hnojný vítr.
Aktuality

Platonovovy povídky v překladu Jana Zábrany

Malý výběr z povídek Andreje Platonova zahrnuje pět textů z let 1926−1936: Formanská ves, Hliněný dům v okresním parku, Nezbadatelný člověk, Řeka Potudaň a Hnojný vítr.
 | nakl. Dauphin
Po Taj­ném živo­tě domo­rod­ců při­chá­zí Jan Kholl s kníž­kou Pusť­te svět­lo do tma­vé­ho veče­ra — intim­ním pří­bě­hem čtve­ři­ce zdán­li­vě odliš­ných lidí, kte­ří už si pří­liš nepři­pouš­tě­jí změ­nu. Sta­čí však něko­lik drob­ných udá­los­tí a jejich živo­ty se posu­nou do zce­la neče­ka­ných rovin.
Aktuality

I nenápadné události mohou změnit celý život

Po Taj­ném živo­tě domo­rod­ců při­chá­zí Jan Kholl s kníž­kou Pusť­te svět­lo do tma­vé­ho veče­ra — intim­ním pří­bě­hem čtve­ři­ce zdán­li­vě odliš­ných lidí, kte­ří už si pří­liš nepři­pouš­tě­jí změ­nu. Sta­čí však něko­lik drob­ných udá­los­tí a jejich živo­ty se posu­nou do zce­la neče­ka­ných rovin.