Jaké symbolické asociace máme spojené s jídlem?

/ Eve Jackson

Kniha vznikla jednak díky mému zájmu o široké téma významu jídla, jednak díky mým zkušenostem z psychoterapeutické praxe, v níž jsem se setkávala s paradoxním utrpením z nadbytku. Hovoří-li duše o jídle, sycení, vyživování, hladovění, chuti či strávení něčeho, nemůžeme to brát doslova. V případě jednotlivých potravin musíme vždy brát v úvahu individuální i kolektivní asociace.
Kniha vznikla jednak díky mému zájmu o široké téma významu jídla, jednak díky mým zkušenostem z psychoterapeutické praxe, v níž jsem se setkávala s paradoxním utrpením z nadbytku. Hovoří-li duše o jídle, sycení, vyživování, hladovění, chuti či strávení něčeho, nemůžeme to brát doslova. V případě jednotlivých potravin musíme vždy brát v úvahu individuální i kolektivní asociace.

Úvod

To, co nazýváme vnějším světem, na nás působí prostřednictvím našich smyslů barvami, chutěmi a vůněmi; vnímáme vzdálenosti, výšky i hloubky, proměny rychlé i pomalé, růst, umírání, plynutí... Vnější svět nás ovlivňuje rovněž prostřednictvím toho, co jíme. Pro náš vnitřní svět jsou typické bleskurychlé myšlenky i proměnlivé pocity. Za oblastí bezprostředních zážitků o různé intenzitě se rozprostírá rozsáhlá říše nevědomých psychických aktivit, kterou lze letmo zahlédnout ve snech a fantaziích. S nimi pak dále pracuje naše představivost, která tato jinak sotva postřehnutelná hnutí odívá do hávu vypůjčeného z vnějšího světa. Propůjčuje si jeho barvy, struktury, výšky i hloubky; všechny kvality pak kombinuje těmi nejroztodivnějšími způsoby.

[Z nevědomí] nehovoří svět, jak jej známe my, ale neznámý svět psýché, o níž víme, že zrcadlí náš empirický svět pouze zčásti, a pokud jde o další část, utváří tento empirický svět v souladu s vlastními duševními předpoklady.

Pro duši jsou přirozeným jazykem metafory; pro každý nový význam volí vždy jiný obraz. Ve snu sice vidíme známé osoby a situace, ale doslovný výklad nás ke skutečnému smyslu snu nepřivede. Sen si s námi většinu doby škádlivě pohrává se svým „jako by“. Tak promlouvá neznámo naší psychiky k našemu vědomí. Na kolektivní úrovni jsou to mýty a strukturovanější pohádkové příběhy, které nám – opět jen zdánlivě – vyprávějí o událostech, které se měly přihodit za oněch časů, a o  bytostech, které v reálném světě neexistují. Obři, nymfy, mluvící zvířata a magické kruhy – to všechno jsou fenomény z jiné úrovně reality. Bohatství podobného druhu metaforiky, kterou přinášejí některé sny, objevil Carl Gustav Jung i ve zdánlivě chaotických alchymických textech.

Není jednoduché zjistit, kudy vede hranice mezi vnitřním a vnějším, mezi doslovným a symbolickým. Jsme šáleni nejen asociačními procesy a procesy vytváření symbolů probíhajícími v naší duši, ale na scestí nás může zavést i projekce obrazů do vnějšího prostředí. Vnitřní a vnější, fyzické a psychické jsou sice aspekty téže skutečnosti, ale naše vědomí se přece jen dožaduje jejich jasného rozlišení.

Při psaní o širokém tématu jídla jsem se snažila mít stále na zřeteli vzájemné ovlivňování vědomého a nevědomého, tělesného a duševního, doslovného a metaforického. Především jsem se ale pokoušela naslouchat psýché a tomu, co nám sděluje prostřednictvím snů, mýtů a zvyků, ale také obrazů, které, ač částečně skryté, jsou přece jen stále přítomné v naší řeči.

V současné západní společnosti je jídlo kupodivu stále velkým problémem. Pochopitelné nám to jistě připadá u společností s omezenými a nejistými sklizněmi kulturních plodin – jak tomu koneckonců bylo po většinu historie lidstva či jak je tomu dosud v mnoha oblastech světa –   nebo u chudých obyvatel jinak prosperujících zemí. Je těžké nemyslet na jídlo, má-li člověk neustále hlad, nebo mu hlad hrozí. Máme-li dostatečné zásoby jídla, nemusíme na ně stále myslet, ale můžeme se uvolnit a svoji pozornost můžeme obrátit i někam jinam. Konzumní společnost bohužel někdy přírodní zdroje naší planety doslova drancuje a výsledkem tohoto drancování je mnohdy jen pouhé rozhojnění již i tak dostatečně bohatého výběru. Současně však vznikají nové obavy a problémy spojené s jídlem.

Objektivní podmínky se sice stále zlepšují a většině z nás už hladomory nehrozí, ale zároveň jsme zranitelnější. Na jídlo a potraviny dnes projikujeme názory, které už nemají nic společného s nutným zajištěním základních životních potřeb. Nenaplněné emoční či sexuální potřeby uspokojujeme jíd-lem, které je vždy po ruce. Jsme-li rozčilení nebo smutní, saháme po jídle. Jídlo se stává i odkladištěm tajných strachů a nereálných představ o možnosti dokonalého zdraví.

Ovládnutí přírody a zajištění trvalého dostatku potravy je nepochybně velkým úspěchem. Není to ale vítězství vybojované jednou provždy. Příroda má nekonečné možnosti vždy znovu vyklouznout z našich snah usměrňovat ji, a klade tak před nás stále nové úkoly. Dřívější obavy z hladomorů dnes u mnoha lidí vystřídal strach z anorganických hnojiv, pesticidů, různých potravinových doplňků nebo obavy ze záření a genových manipulací. Tento strach vychází z reálných základů a společně s neurotickou projekcí skrytých jedů a temných konfliktů nevědomé části naší duše vede k démonizaci jídla, nebo naopak k tomu, abychom stále pátrali po zázračných ingrediencích (vláknině, nenasycených tucích, pšeničných klíčcích, mateří kašičce), jejichž užívání by nás docelilo, učinilo úplnými.

Jung již v roce 1930 zjistil, že: Lidé s duševními problémy jsou často fanatickými hledači zdraví. Neustále pátrají po těch správných jídlech nebo nápojích, nekouří, nepijí, používají spoustu zažívací soli a jsou častými návštěvníky lékáren. Zkoušejí všechno možné, přesto se ale nikdy necítí zcela zdrávi. Podobně překvapující je strach z tloušťky. Počet osob s poruchami příjmu potravy – problémem nepředstavitelným pro chudé společnosti, které stále ještě bojují o zabezpečení dostatečného množství potravy – se neustále zvyšuje. Tato kniha není knihou o poruchách příjmu potravy ani o dietách, které jsou velmi složitou záležitostí; ale v poslední kapitole se této problematiky lehce dotknu.

Kniha vznikla jednak díky mému zájmu o široké téma významu jídla, jednak díky mým zkušenostem z psychoterapeutické praxe, v níž jsem se setkávala s paradoxním utrpením z nadbytku. Hovoří-li duše o jídle, sycení, vyživování, hladovění, chuti či strávení něčeho, nemůžeme to brát doslova. V případě jednotlivých potravin musíme vždy brát v úvahu individuální i kolektivní asociace. Kolektivní asociace pak mají své kořeny velmi hluboko v kultuře. Při jejich sledování se často dostaneme zpět ke zkušenostem našich paleolitických předků či dokonce ještě hlouběji. Při bližším zkoumání duševního pozadí příjmu potravy pak postupně začínáme chápat i to, jak je reálný proces jedení ovlivňován symbolickými asociacemi a metaforickými atributy a rovněž interakcí mezi vědomím a nevědomím.

Další články

Na dvě desítky komentátorů se snaží nalézt odpovědi na otázky a nabízí svůj pohled a reflexi toho, co se děje. Kniha tak předkládá mnohovrstevnatý pohled na proměnu politiky i celé české společnosti. V knize se sešla unikátní společnost: Jakub Szántó, Radkin Honzák, Václav Cílek, Marek Wollner, Sabina Slonková, Ondřej Kundra, Petr Pavel, Jan Moláček, Marek Švehla, Jiří Peňás, Pavel Šafr, Stanislav Komárek, Marek Vácha, Martin Fendrych, Petr Kolář, Pavel Kysilka, Jan Dobrovský.
Ukázky

Česko na křižovatce? Ve slepé ulici? V jednosměrce?

Na dvě desítky komentátorů se snaží nalézt odpovědi na otázky a nabízí svůj pohled a reflexi toho, co se děje. Kniha tak předkládá mnohovrstevnatý pohled na proměnu politiky i celé české společnosti. V knize se sešla unikátní společnost: Jakub Szántó, Radkin Honzák, Václav Cílek, Marek Wollner, Sabina Slonková, Ondřej Kundra, Petr Pavel, Jan Moláček, Marek Švehla, Jiří Peňás, Pavel Šafr, Stanislav Komárek, Marek Vácha, Martin Fendrych, Petr Kolář, Pavel Kysilka, Jan Dobrovský.
 | Sabina Slonková, nakladatelství Zeď
Autor knihy Hledání Boha Miroslav Veverka nezůstává jen u myšlení a teoretických konceptů. V několika kapitolách se věnuje reálným náboženstvím od animismu a polyteismu přes tři velká monoteistická náboženství – judaismus, křesťanství, islám – až k jednotlivým vírám a mytologiím Východu. Veverka nezastírá kritičnost zejména vůči hlavním monoteistickým náboženstvím, ale zároveň má hluboké pochopení pro lidské hledání Boha a něčeho, co nás přesahuje.
Ukázky

Boha nelze zahnat do kouta

Autor knihy Hledání Boha Miroslav Veverka nezůstává jen u myšlení a teoretických konceptů. V několika kapitolách se věnuje reálným náboženstvím od animismu a polyteismu přes tři velká monoteistická náboženství – judaismus, křesťanství, islám – až k jednotlivým vírám a mytologiím Východu. Veverka nezastírá kritičnost zejména vůči hlavním monoteistickým náboženstvím, ale zároveň má hluboké pochopení pro lidské hledání Boha a něčeho, co nás přesahuje.
 | Miroslav Veverka
Jak si vypěstovat vlastní vzduch? Jak dekorovat z barev? Znáte tajemství dobrého spánku? Jak na vůně? Autorka knihy Designem ke štěstí radí, jak se pokusit udělat si z domova osobní oázu.
Ukázky

Dokáže z nás správný design našeho domova udělat šťastnějšího člověka?

Jak si vypěstovat vlastní vzduch? Jak dekorovat z barev? Znáte tajemství dobrého spánku? Jak na vůně? Autorka knihy Designem ke štěstí radí, jak se pokusit udělat si z domova osobní oázu.