Revolta pod lupou, a na dlani

/ Josef Rauvolf

Americký sociolog Theodore Roszak přišel se svým slavným dílem Zrod kontrakultury v roce 1969, kdy bylo téma jeho objevného textu ještě velice živé a jeho slavní i anonymní protagonisté v plné životní síle – o kvalitách jeho analýz svědčí nejen ohlas, který měly v době vydání, ale také to, že dodnes, ani po téměř padesáti letech, nezastaraly.
Americký sociolog Theodore Roszak přišel se svým slavným dílem Zrod kontrakultury v roce 1969, kdy bylo téma jeho objevného textu ještě velice živé a jeho slavní i anonymní protagonisté v plné životní síle – o kvalitách jeho analýz svědčí nejen ohlas, který měly v době vydání, ale také to, že dodnes, ani po téměř padesáti letech, nezastaraly.

 

Tvrdívá se, a nikdo o tom nepochybuje, jaká že to byla pohoda, ta šedesátá léta. Tedy, zlatá šedesátá... Vše kvasilo, mladí lidé se hlásili o slovo, rebelovali. Mladá kultura zpochybňovala vše „staré“, rock odhodil dětské šatečky a stával se sebevědomým a vyzrálým vyjádřením životních pocitů, filmem se prohnala nová vlna, stranou nezůstávala ani literatura. Zkrátka, revoluce. Anebo, jak píše právě Theodore Roszak, „to, co se nám v mladé generaci rodí před očima, lze bez přehánění nazvat ‘kontrakulturou’. Což znamená: kultura tak radikálně odtržená od mainstreamových názorů naší společnosti, že jen stěží vypadá vůbec jako kultura a mnohem častěji na sebe bere znepokojivou podobu nájezdu barbarů.“ Celé naladění práce předznamenává podtitul Úvahy o technokratické společnosti a mládeži v opozici.

Roszak, jehož sympatie pochopitelně (je to ale tak samozřejmé? zvláště pak dnes?) patří rebelující „kontrakultuře“ nicméně vidí rizika, které v sobě spontánní a leckdy naivní revolta skrývá, stačí připomenout módnost (a stádnost) hippies – a také třeba Franka Zappu, který si z toho již tehdy utahoval. Technokracii rozhodně nestraní, není pro něj pouze „mocenská struktura, třímající obrovskou materiální moc, je to výraz velkého kulturního imperativu, téměř učiněná mystika, kterou obyvatelstvo do hloubky schvaluje.“ Aby ne, když, podobně jako v řadě dystopických scénářů, je „povoleno právě tolik svobody, aby se nespokojenost zmírnila a integrovala – ale ne tolik, aby to ohrozilo kázeň nezbytnou pro stabilní fungování průmyslového řádu.“ A my si můžeme připomenout Williama Burroughse a jeho věty o fungování společnosti. Většinové společnosti... Anebo, jak cituje Roszak, posedlého kapitána Achaba: „Všechny mé prostředky jsou ve shodě se zdravým rozumem, můj podnět a můj cíl jsou šílené.“

Po zajímavém a velice poučeném teoretickém uvedení se Roszak věnuje podrobněji čtyřem osobám, jež jsou podle jeho názoru pro kontrakulturu klíčové: básník Allen Ginsberg a buddhista Alan Watts, psycholog a guru halucinogenového prozření Timothy Leary, sociolog a myslitel Paul Goodman a filosofové Herbert Marcuse a Norman Brown, přičemž dlužno dodat, že ani před jedním z nich nepadá ve zbožném obdivu na kolena, naopak, vnímá je kriticky, hledá jejich slabá místa – tak například cítíme, že Learyho věrozvěstství mu není zrovna po chuti. A čtenář tak, byť se brání přijímat některé Roszakovy vývody, nemůže než kapitulovat. I v tom je síla a význam Zrodu kontrakultury – totiž v tom, poukázat, nic nesmlčovat, nastavit zrcadlo. Kritické zrcadlo...

Josef Rauvolf, překladatel a publicista

Další články

Starý kraj. Knížka, kterou jsem otevřela bez očekávání, protože mi ji kdosi bez řečí půjčil. Na čtení nemám dost času, vzala jsem si ji tedy na celodenní výlet. Ten jsem nakonec musela co do kilometrů zkrátit – na každém hezkém místě jsem se posadila, vyndala čtení z batohu a po každé kapitole se přemlouvala k pokračování v cestě. Příroda, která je i součástí Starého kraje, mi byla kulisou. Najednou jsem neměla naspěch.
Recenze

Děkuju Vám, paní Hansenová!

Starý kraj. Knížka, kterou jsem otevřela bez očekávání, protože mi ji kdosi bez řečí půjčil. Na čtení nemám dost času, vzala jsem si ji tedy na celodenní výlet. Ten jsem nakonec musela co do kilometrů zkrátit – na každém hezkém místě jsem se posadila, vyndala čtení z batohu a po každé kapitole se přemlouvala k pokračování v cestě. Příroda, která je i součástí Starého kraje, mi byla kulisou. Najednou jsem neměla naspěch.
 | Marta Malotínová
Přijde mi to škoda, osobnost Churchillova ražení by se přece dnešním mladým lidem měla zcela očividně zamlouvat. Vystupoval excentricky, nespoutaně, teatrálně, měl vlastní charakteristický styl oblékání – a byl to naprostý génius.
Recenze

Winston Churchill se osvědčil jako páčidlo osudu

Přijde mi to škoda, osobnost Churchillova ražení by se přece dnešním mladým lidem měla zcela očividně zamlouvat. Vystupoval excentricky, nespoutaně, teatrálně, měl vlastní charakteristický styl oblékání – a byl to naprostý génius.
 | Topi Pigula
Co tentokrát nabízí literární redaktor a publicista ve svém pravidelném týdeníku, který připravuje pro Český rozhlas 3 - Vltavu? Válečného zločince, dříve karlovarského knihkupce K.H. Franka, prózy Sylvy Fischerové a Ladislava Šerého a fotografie Lvova.
Recenze

Knižní pól Zdenko Pavelky

Co tentokrát nabízí literární redaktor a publicista ve svém pravidelném týdeníku, který připravuje pro Český rozhlas 3 - Vltavu? Válečného zločince, dříve karlovarského knihkupce K.H. Franka, prózy Sylvy Fischerové a Ladislava Šerého a fotografie Lvova.