Jacquese Rupnika zajímá, odkud letíme

/ Josef Rauvolf

Jacquesa Rupnik je v českém mediálním prostoru přítomný od roku 1989 – ale nepřímo zde byl přítomen už před revolucí. Nejen tím, že ve svém druhém domově, tedy ve Francii, o naší zemi psal, ale také proto, že se v Československu jeho texty i tehdy četly.
Jacquesa Rupnik je v českém mediálním prostoru přítomný od roku 1989 – ale nepřímo zde byl přítomen už před revolucí. Nejen tím, že ve svém druhém domově, tedy ve Francii, o naší zemi psal, ale také proto, že se v Československu jeho texty i tehdy četly.

Výbor textů francouzského politologa Jacquese Rupnika nese zdánlivě podivný název: Střední Evropa je jako pták s očima vzadu. Při čtení jeho esejí a publicistických prací se však ukáže jako velice výstižný. Možná bohužel.

Rupnik se narodil v Praze a žil zde až do svých patnácti let, není proto při studiu pramenů omezen jazykovou bariérou, zároveň prostředí, o němž píše, důvěrně zná. Studia politologie na Sorbonně a na Harvardově univerzitě mu pak poskytla luxusní odborné zázemí, po listopadu pracoval dva roky jako poradce prezidenta Václava Havla. Nyní působí na prestižních vědeckých místech v Belgii, Francii a také v Praze.

Kniha Střední Evropa je jako pták s očima vzadu, s podtitulem O české minulosti a přítomnosti, je výborem Rupnikových textů z let 1974 až 2017, doplněných letošním rozhovorem s Karlem Hvížďalou. Rupnik v nich prokazuje úctyhodnou konzistentní politologickou práci, přičemž se nevyhýbá ani nepříjemným tématům. Zároveň nikomu nestraní – byť je celkem jasné, kdo z československých a poté i českých a slovenských politiků je mu sympatický a koho naopak nemusí…
Všechny texty jsou psány kultivovaným jazykem a přitom – ač je jejich autor renomovaným vědcem – velice čtivě. Přibližně polovina jich byla přeložena z francouzštiny či angličtiny, tematicky se drží zmíněného podtitulu. Jejich rozčlenění do tří částí nabízejících tři pohledy na naše dějiny je čtenářsky jistě vděčné.

Rupnik přitom jak v oddílu Národní identita a nacionalismus, tak v částech Česká společnost a komunismus a Česká transformace a evropská integrace leckdy jde proti našim „národním“ mýtům, a to nejen proti těm zažitým ukazujícím, jací jsme vždycky bývali husaři, ale i proti daleko současnějším. Krásným příkladem jsou texty, v nichž se dotýká rozdělení Československa v roce 1992. Mimo jiné i na základě faktů prokazuje, jak s námi oba architekti rozchodu, tedy Václav Klaus a Vladimír Mečiar, manipulovali v zájmu svých politických her.

Píše ale také o rozpadu Rakousko-Uherska, o roli T. G. Masaryka v našich dějinách, o paralelách Masaryk–Havel. Opakovaně se vrací k roku 1948 a jeho příčinám – ostatně, na „osmičkové roky“ narážíme v celé knize. A opět to není četba zcela příjemná, rozhodně však pravdivá a potřebná. Jeho úvahy a vývody totiž vedou ke zpětnému probírání možná již zafixovaných představ o naší minulosti.

S tím souvisí i na první pohled zvláštní titul knihy. Vysvětlení jeho významu najdeme explicitně v mottu od Jorgeho Luise Borgese: „A nezapomeňte na ptáka zvaného Goofus Bird, který létá pozpátku, protože mu nezáleží na tom, kam letí, ale odkud.“

Josef Rauvolf, psáno pro web ČT24

Další články

Zatímco první svazek volné řady, zasvěcené francouzské básnické a výtvarné skupině Vysoká hra přinášel přetisk všech čísel stejnojmenné revue, ve druhém, nazvaném Vysoká hra – mýtus nenávratného najdeme texty, studie a korespondenci, týkající se této naprosto jedinečné skupiny.
Recenze

Vysoká hra pokračuje...

Zatímco první svazek volné řady, zasvěcené francouzské básnické a výtvarné skupině Vysoká hra přinášel přetisk všech čísel stejnojmenné revue, ve druhém, nazvaném Vysoká hra – mýtus nenávratného najdeme texty, studie a korespondenci, týkající se této naprosto jedinečné skupiny.
 | Josef Rauvolf
"Dnes pro vás mám dvě knihy, které vám pootevřou dveře do labyrintu digitálního světa. Váhal jsem, kterou začít. Jedna je uvěřitelně optimistická, druhá si více všímá také rizik, která světu v éře IT hrozí. Dávám postaru přednost dámě, a ta je citlivější k hrozbám." Literární redaktor a kavárník a jeho pořad pro Víkendovou přílohu stanice Vltava, která je k poslouchání každou sobotu dopoledne.
Recenze

MeziŘádky Zdenko Pavelky

"Dnes pro vás mám dvě knihy, které vám pootevřou dveře do labyrintu digitálního světa. Váhal jsem, kterou začít. Jedna je uvěřitelně optimistická, druhá si více všímá také rizik, která světu v éře IT hrozí. Dávám postaru přednost dámě, a ta je citlivější k hrozbám." Literární redaktor a kavárník a jeho pořad pro Víkendovou přílohu stanice Vltava, která je k poslouchání každou sobotu dopoledne.
 | Zdenko Pavelka
Soubor reportáží Wenzela Jaksche Ztracené vesnice, opuštění lidé výrazně opravuje představu, již nejspíš většina čtenářů má o našich sudetských Němcích. Hrdiny Jakschových reportáží, jak byly otištěny v letech 1924 až 1928, totiž nejsou žádní nacionalisté, žádní skrytí náckové, žádná hnědá pátá kolona.
Recenze

Potřebný pohled Wenzela Jaksche

Soubor reportáží Wenzela Jaksche Ztracené vesnice, opuštění lidé výrazně opravuje představu, již nejspíš většina čtenářů má o našich sudetských Němcích. Hrdiny Jakschových reportáží, jak byly otištěny v letech 1924 až 1928, totiž nejsou žádní nacionalisté, žádní skrytí náckové, žádná hnědá pátá kolona.