Tři otázky pro....Libora Dvořáka

/ Tomáš Weiss

Těžko hledat mezi nově vyšlými knihami větší aktualitu. Popis budoucího Ruska jako nesvobodné středověké země v rozkladu. Do češtiny přeložil knihu Vladimira Sorokina Telurie rusista Libor Dvořák.
Těžko hledat mezi nově vyšlými knihami větší aktualitu. Popis budoucího Ruska jako nesvobodné středověké země v rozkladu. Do češtiny přeložil knihu Vladimira Sorokina Telurie rusista Libor Dvořák.

U nás je z tvorby ruského spisovatele Vladimira Sorokina nejznámější vize budoucího Ruska pod názvem Den opričnika. Telurie je také o ruské budoucnosti. V čem je podle vás mezi oběma knihami zásadní rozdíl? Možná posun v autorově vnímání budoucnosti přes ruskou současnost?

Nemyslím si, že by dejme tomu myšlenkový rozdíl mezi Dnem opričníka a Telurií byl nějak zásadní. Rozdíl je zajisté ve stylu: Den opričníka působí velmi celistvě, a dle mého soudu si právě proto vykoledoval tak jednoznačné uznání doma i ve světě. Telurie je v tomto ohledu rozhodně komplikovanější… a těch padesát kapitol, z nichž každá je napsána literárně jinak a každá vychází z jiných „ideologických“ pozic, jako by svědčilo o tom, že Sorokin chce mimo jiné zobrazit entropický vývoj hlavně evropského světa. Zároveň ovšem jeho nejnovější kniha funguje jako proroctví o budoucnosti Ruska, které se v jeho románu rozpadne na zhruba patnáct menších útvarů. Takto, jak známo, končí nejedna rozpínavá říše, a Vladimir Putin by určitě udělal dobře, kdyby si Telurii přečetl. Ačkoli – jak poslední dobou demonstruje, asi by mu to nebylo nic platné…

Říká se, že Sorokin se postupně z undergroundového literáta stal jakýmsi euro-spisovatelem, kterému intelektuálové vytýkají podbízivost masovosti. Osobně se mi třeba Opričnik ani Telurie jako masovka moc nepřipadá. Jaké myslíte, že je postavení současného Sorokina v literárním Rusku?

Naprosto s vámi souhlasím, že ani Opričník, ani Telurie masovým čtením nejsou. Sorokin je bezesporu autor výrazně postmoderní (pokud tomuto bezbřehému termínu dobře rozumím) a ony výtky, o nichž mluvíte, nejčastěji vyslovují vzdělanci, až umanutě lpící na „nehynoucím odkazu bytostně ruské klasické literatury“. Na tom by jistě nebylo nic špatného, kdyby to nebylo bráno jako dogma. Lidem, kteří Sorokina, ale také Pelevina, Viktora Jerofejeva či Ulickou kritizují z těchto pozic, nejčastěji vadí, že jsou to autoři úspěšní na Západě – což je zejména v dnešní hystericko-šovinistické atmosféře chápáno málem jako velezrada. Výhodou všech těchto umělců ovšem je, že jsou schopni bytostně ruské problémy pojmenovat způsobem, jemuž snadno porozumí i neruský čtenář.

V Rusku se vzdouvá už několikátá vlna vlastenectví, což pro kulturu a umělce nevěští nic dobrého. Myslíte, že by se Sorokin mohl dostat na nějakou černou listinu a gosudarstvo by mu mohlo začít dělat problémy? Může být v dnešním Rusku opět spisovatel jako Sorokin terčem vládní nenávisti?

O tom není pochyb. Putinův režim je evidentně stále policejnější a lidé Sorokinova typu jsou mu zákonitě trnem v oku. Výhoda je zajisté v tom, že lidé jako Sorokin se nebojí – a za to jim tleskejme, protože to je v dnešním Rusku, má-li mít nějakou normální perspektivu, určitě nejdůležitější.

Další články

Rozhovor s autorkou objevné monografie Félicien Rops - enfant terrible dekadence Barborou Půtovou.
Rozhovory

Pokoušení Ropsem

Rozhovor s autorkou objevné monografie Félicien Rops - enfant terrible dekadence Barborou Půtovou.
 | Tomáš Weiss
Původně to měla být brožura o 80 stranách. Vzmikla z toho však bichle, stran má totiž 800. Tolik příběhů a skutečností je skryto pod názvem Průvodce protektorátní Prahou, tedy Prahou let 1939 - 1945.
Rozhovory

Protektorátní Prahou s Jiřím Padevětem

Původně to měla být brožura o 80 stranách. Vzmikla z toho však bichle, stran má totiž 800. Tolik příběhů a skutečností je skryto pod názvem Průvodce protektorátní Prahou, tedy Prahou let 1939 - 1945.
 | Tomáš Weiss
Málokdy se prodejními bestsellery stávají bohatě fotograficky vypravené knihy.  Knihy Kmeny a Kmeny 0, pojednávající o současných resp. předlistopadových subkulturách u nás, mizely a stále mizí ze skladů Kosmasu nečekanou rychlostí. Na něco příznivě naladěného  tyhle nádherně a pečlivě vypravená "alba pankáčů, mániček, nudistů, depešáků, motorkářů, skejťáků nebo veksláků" ve čtenářích brnkly. Však už taky chce Kmeny "natočit" Česká televize.
Rozhovory

Pár otázek pro...Vladimira 518, editora Kmenů 0

Málokdy se prodejními bestsellery stávají bohatě fotograficky vypravené knihy. Knihy Kmeny a Kmeny 0, pojednávající o současných resp. předlistopadových subkulturách u nás, mizely a stále mizí ze skladů Kosmasu nečekanou rychlostí. Na něco příznivě naladěného tyhle nádherně a pečlivě vypravená "alba pankáčů, mániček, nudistů, depešáků, motorkářů, skejťáků nebo veksláků" ve čtenářích brnkly. Však už taky chce Kmeny "natočit" Česká televize.