Prosím kontaktujte Kulvinder Kaur ze Sdružení sikhské komunity

/ Balli Kaur Jaswalová, Tomáš Weiss

Barvitý, dojemný i zábavný příběh z prostředí londýnské sikhské komunity vypráví o síle přátelství, rodině a víře a bourá tabu. Zároveň jde o tajuplný román o ženách, které se brání patriarchálnímu uspořádání. Balli Kaur Jaswalová - Erotické příběhy pro indické vdovy
Barvitý, dojemný i zábavný příběh z prostředí londýnské sikhské komunity vypráví o síle přátelství, rodině a víře a bourá tabu. Zároveň jde o tajuplný román o ženách, které se brání patriarchálnímu uspořádání. Balli Kaur Jaswalová - Erotické příběhy pro indické vdovy

Kapitola dvacátá druhá

Kulvinder seděla v pojízdném křesle s opěrkou hlavy. Její kancelář jen zářila. Velké okno ohraničovalo dokonalý modrý čtverec letní oblohy. Kulvinder odtud na starou budovu neviděla a  překvapovalo ji, že se jí po ní stýská. Ano, byla plná harampádí a byla prolezlá plísní a samotná stavba by potřebovala rekonstrukci, ale Kulvinder alespoň nemusela sedět hned vedle mužů z  Rady. Courali se po chodbě, jako kdyby je otevřenými dveřmi vyzývala, aby na ni přišli zírat jako na nějaký prapodivný exponát  – ženskou, která dala dohromady všechny ty staré Bíbí, jež potom na schůzi rady Sdružení sikhské komunity přednesly své požadavky.

Žádné požadavky, napomenula se Kulvinder. Rozumná přání. Financování skutečného centra pro ženy, v němž budou zdarma dostupné různé služby, jako například právní poradna pro oběti domácího násilí a tělocvična, kde by ženy mohly sportovat, aniž by hrozilo, že je bude někdo obtěžovat. I tak se Kulvinder musela smát, když si vybavila vyděšený výraz ve tvářích mužů poté, co prohlásila: „Se zvažováním našeho návrhu nemusíte spěchat, nicméně chci být od tohoto okamžiku přítomná všem diskusím. Neexistuje, aby mužská klika v langaru napříště cokoliv rozhodovala improvizovaně. Je to jasné?“ Nikdo nic nenamítal, a tak přikývla a dodala: „Dobře. V tom případně jsme domluvení.“

Ozvalo se zaklepání. „Dále,“ řekla Kulvinder. Dveře zůstávaly zavřené. Ozvalo se další zaklepání. Tohle patřilo k jedné z věcí, na něž si bude muset v nové kanceláři zvyknout – mnohem tlustší dveře pohlcovaly hluk zvenčí, ale zároveň tlumily i její odpovědi. „Dále,“ zavolala. Dveře se otevřely.„Nikki!“ Kulvinder rychle skládala noviny. Vstala, aby mohla dívku, která přišla k jejímu stolu, obejmout. Všimla si, že její pošťácká brašna chybí. Místo ní měla na zádech batoh narvaný knihami. „Pořádně ses do studia obula,“ poznamenala. „Musím toho hodně dohnat. Škola začíná za pár týdnů a od mého odchodu uplynula už dlouhá doba.“„Jsem si jistá, že si všechno rychle osvěžíš.“„Musím se naučit i úplně nové věci. Budu studovat trochu jiný obor.“

Nikki nesmírně nadchlo, když jí v tomhle programu nabídli poslední místo – právnický titul se zaměřením na sociální spravedlnost.  „Chci pomáhat předcházet takovým věcem,  jaká  se stala Máje,“ pověděla Kulvinder, když jí volala, aby se s ní o tu novinku podělila. Kulvinder se dmula pýchou. A pak už Nikki přesně ve svém stylu spustila tirádu o ženských právech, ale to už ji Kulvinder nevnímala.  „A taky tu mohou být další  nevyřešené případy, jako zabití Gulšan a Kariny. Smrtí těch dvou se zabývalo tak málo lidí, až se zdálo, že nebude žádný problém, když násilí bude pokračovat dál. A kdo ví – možná se nám podaří  získat dost důkazů, aby se zahájilo  vyšetřování  ohledně Gulšan  a znovu se otevřel  Karinin  případ.  Chci najít způsoby, jak povzbudit debaty o zločinech ze cti, ke kterým dochází v  komunitách, jako je ta naše.“ Naše. Kulvinder se dojetím stáhlo hrdlo.Nikki kývla k novinám. „Něco nového?“ zeptala se.„Nic,“ vzdychla Kulvinder.„Bude to chvíli trvat,“ řekla Nikki. „Je mi jasné, že to čekání je hrozné.“

Džaggi měl před soudem, ale nic jiného nevěděli. Pravidelně kontrolovala noviny, jestli se v nich neobjeví nějaká související zpráva, ale s každým dalším dnem musela zas a znovu bojovat s novou porcí zklamání. Jedna její část doufala,  že ho zavřou do  vězení hned, když Nikki našla mezi svými věcmi ten registrační formulář. Proč se ho museli vyptávat na další věci, když písmo souhlasilo? Ale právníci jí vysvětlovali cosi o náležitém zákonném procesu a následujících procedurách, a Kulvinder se s tím musela smířit. Alespoň teď měli se Sarábem právníky – Gupta a spol., právní zástupci, za nimi přišli s nabídku, že je budou v Májině případě zastupovat bez nároku na honorář. Ujistili Kulvinder, že právo je na jejich na straně, a věřili, že až  nadejde čas, Džaggiho obhájce porazí. 

Kulvinder  pociťovala velikou vděčnost, ale neopouštěl ji pocit, že v celé té dohodě o  bezplatnosti musí být nějaký háček, i když jí pan Gupta osobně vysvětloval, že jde o akt služby komunitě. I tak jednou týdně chodila do jeho kanceláře na Broadwayi a sekretářce tam nechávala krabici laddú.Nikki si přitáhla židli. „Tohle je moc hezká kancelář. Je větší než ta předchozí.“Kulvinder se rozhlédla. „Děkuji,“ prohlásila hrdě. Prsty zlehka přejela po hladkém povrchu stolu.„Nesu úžasné zprávy,“ oznámila jí Nikki.„Tvá sestra se zasnoubila,“ usoudila Kulvinder. „Ne, ještě ne,“ odvětila Nikki. „Ale s někým se vídá.“„Ach. A je to milý chlapec?“„Jo,“ přitakala Nikki. „Je docela fajn. Je s ním šťastná.“„To je dobře,“ usoudila Kulvinder. Trochu ji to zklamalo. Už dlouho nebyla v Londýně na žádné svatbě. Ráda by si zase jednou vzala své zlato. „Tak čeho se ty zprávy týkají?“Nikki se nadechla. „Vydají nás.“Kulvinder na ni zůstala zírat a nic neříkala. Nikki si musela dělat legraci. „Ty povídky? Tyhle povídky?“ Ukázala na okopírovanou sbírku na stole svázanou tenkou spirálou, která se už za-čínala z neustálého otevírání roztahovat. Po Southallu a za jeho hranicemi kolovaly další kopie, ale tohle byl originál.„Přesně ty – a možná i další. Nakladatelství Gemini Books chce vydat Erotické příběhy pro indické vdovy!“ Nikki rozepnula batoh a vytáhla štos papírů, který podala Kulvinder. Byla to nakladatelská smlouva plná právnického žargonu a komplikovaných vět, jimž Kulvinder nerozuměla, ale okázale si na nose pošoupla brýle a ukázala na jeden konkrétní odstavec, jako by oceňovala, že tam je. „V jakém jazyce to chtějí vydat?“ zeptala se Kulvinder.„Jsou dvojjazyčné nakladatelství, takže jsou ochotní připravit text jak anglicky, tak v gurmukhí. Pověděla jsem jim, že vznikla další spousta povídek, a oni nám nabízejí, že by vydali celou sérii.“ „To je úžasná zpráva,“ vydechla Kulvinder. „Budeme si tu moct nechat pár výtisků, aby si je lidi mohli půjčovat?“„To určitě budeme. Ale budou si ty knížky moct klidně koupit. Zisk půjde na financování ženského centra.“„Ach, Nikki,“ zajásala Kulvinder. „To je ještě lepší než zásnuby.“Nikki se rozesmála. „To ráda slyším.“

........

 

Další články

Sandie Jonesová dokáže vystupňovat napětí až na samotnou hranici, aby nakonec čtenáře naprosto nečekaně zmátla. Adam zbožňuje Emily. Emily je přesvědčená, že Adam je perfektní muž. Ve stínu číhá soupeřka, žena, kterou s jejím milovaným spojuje hluboké pouto. Emily si vybrala Adama, ale nevybrala si jeho matku Pammie. Neexistuje nic, co by matka neudělala pro svého syna. A Emily zjistí, kam až je Pammie schopná zajít.
Ukázky

Začíná jako romance, končí zdrcující zápletkou

Sandie Jonesová dokáže vystupňovat napětí až na samotnou hranici, aby nakonec čtenáře naprosto nečekaně zmátla. Adam zbožňuje Emily. Emily je přesvědčená, že Adam je perfektní muž. Ve stínu číhá soupeřka, žena, kterou s jejím milovaným spojuje hluboké pouto. Emily si vybrala Adama, ale nevybrala si jeho matku Pammie. Neexistuje nic, co by matka neudělala pro svého syna. A Emily zjistí, kam až je Pammie schopná zajít.
 | nakl. Cosmopolis
Kniha Správná věc je napínavá, originálním způsobem napsaná. Rozděluje se na dva typy kapitol - liché sudé. Každý typ je psán trochu jinak. Liché kapitoly působí na čtenáře skoro až fiktivně a sudé více reálně, však postupně se čtenáři odkrývají různá tajemství a zápletky a kapitoly jsou dějem stále podrobnější, ke konci se dějem i formou skoro až překrývají což čtenáři evokuje, že fikce se stává skutečností.
Ukázky

Co bude ta Správná věc?

Kniha Správná věc je napínavá, originálním způsobem napsaná. Rozděluje se na dva typy kapitol - liché sudé. Každý typ je psán trochu jinak. Liché kapitoly působí na čtenáře skoro až fiktivně a sudé více reálně, však postupně se čtenáři odkrývají různá tajemství a zápletky a kapitoly jsou dějem stále podrobnější, ke konci se dějem i formou skoro až překrývají což čtenáři evokuje, že fikce se stává skutečností.
 | Marek Hnila
Juan Pablo Bertazza (1983) se narodil  v Buenos Aires a vystudoval literaturu. Výběr z jeho básní vyšel v českém překladu v roce 2016 v revue Aluze. V roce 2017 získal od Prahy dvouměsíční rezidenční tvůrčí pobyt a vyšla mu česko-španělské sbírka Na prahu Prahy / En el umbral de Praga. Jeho prozaickým debutem je román Pražský syndrom, který vyšel česky krátce po argentinském vydání.
Ukázky

Na čele se Čechům začne objevovat datum smrti

Juan Pablo Bertazza (1983) se narodil v Buenos Aires a vystudoval literaturu. Výběr z jeho básní vyšel v českém překladu v roce 2016 v revue Aluze. V roce 2017 získal od Prahy dvouměsíční rezidenční tvůrčí pobyt a vyšla mu česko-španělské sbírka Na prahu Prahy / En el umbral de Praga. Jeho prozaickým debutem je román Pražský syndrom, který vyšel česky krátce po argentinském vydání.