Jakou pravdu sdělují čísla? A jak je interpretovat?

/ nakl. Kniha Zlín

Celosvětově uznávaný kanadský vědec českého původu Vaclav Smil nás ve své knize Čísla nelžou bere na faktografickou výpravu za poznáním, na níž pomocí překvapivých statistik a názorných grafů zpochybňuje naše mnohdy pohodlné myšlení a vyvrací novodobé mýty o tom, jak svět funguje.
Celosvětově uznávaný kanadský vědec českého původu Vaclav Smil nás ve své knize Čísla nelžou bere na faktografickou výpravu za poznáním, na níž pomocí překvapivých statistik a názorných grafů zpochybňuje naše mnohdy pohodlné myšlení a vyvrací novodobé mýty o tom, jak svět funguje.

71 tematických kapitol přináší kromě nových informací a fascinujících příkladů z energetiky, dopravy či ekologie také odpovědi na otázky typu: Proč elektrická auta zatím nejsou šetrná k životnímu prostředí? Proč je těžké předpovědět, jak zlá bude probíhající pandemie? A jak lidstvo a vynálezy moderního světa ovlivňují život na naší planetě?

Ukázka:

Proč elektrická auta nejsou (zatím) tak skvělá, jak si myslíme

Dovolte mi začít upozorněním: nepropaguji elektrická vozidla, ani je neočerňuji. Jednoduše sleduji, že nerealistické prognózy trhu a ignorace vlivů na životní prostředí při výrobě a provozu těchto vozidel významně uškodily racionálním argumentům pro jejich přijetí. Nerealistické předpovědi byly a stále jsou normou. V roce 2010 předpověděla Deutsche Bank, že do roku 2020 si elektromobily získají 11% globálního trhu – ve skutečnosti to budou méně než 4%. A tento triumf naděje nad zkušeností pokračuje. Nedávné předpovědi pro rok 2030 předpokládají, že elektromobily budou tvořit až 20% celosvětového vozového parku, anebo jen 2%. Organizace Bloomberg New Energy Finance na silnicích v roce 2040 vidí 548 milionů elektromobilů; Exxon pouze 162 milionů. Nadšenci do elektromobilů také opomíjejí vzít v úvahu ekologické důsledky masové konverze na elektrický pohon.

Pokud mají elektromobily snížit emise uhlíku (a tím zmenšit rozsah globálního oteplování), nesmí být jejich baterie nabíjeny elektřinou vyrobenou spalováním fosilních paliv. Ale v roce 2020 bude něco přes 60% celosvětové elektřiny pocházet z fosilních paliv, asi 12% bude pocházet z větru a slunce a zbytek z vodní energie a štěpení jader. V celosvětovém průměru to znamená, že více než tři pětiny elektřiny pro elektromobily stále pochází z fosilního uhlíku, ale tento podíl se mezi zeměmi a v nich značně liší. Elektromobily v mé domovské provincii Manitoba v Kanadě (kde více než 99% veškeré elektřiny pochází z velkých vodních elektráren) jsou čistá vodní vozidla. Quebec v Kanadě (asi 97% vodní elektřiny) a Norsko (cca 95% vodní elektřiny) se tomu blíží. Francouzské elektromobily jezdí tedy převážně na jaderný pohon (země získává přibližně 75% elektřiny ze štěpení jader). Ale ve většině Indie (zejména v Uttarpradéši), Číny (zejména provincie Šen-si) či Polska jezdí elektromobily převážně na uhlí.

Poslední věcí, kterou potřebujeme, je usilovat o rychlé zavedení zdroje poptávky po ještě větším objemu výroby elektřiny z fosilních paliv. A i kdyby všechny elektromobily fungovaly na obnovitelné zdroje elektřiny, stále by unikaly skleníkové plyny při výrobě cementu a oceli pro vodní přehrady, větrné turbíny a fotovoltaické panely a samozřejmě při výrobě samotných automobilů. Výroba elektromobilů bude mít i další dopady na životní prostředí. Poradenská společnost Arthur D. Little odhaduje, že – na základě dvacetileté životnosti vozidla – výroba elektromobilů vyprodukuje třikrát více toxických látek než výroba konvenčních vozidel. To je povětšinou způsobeno větším využitím těžkých kovů. Podobně podrobná srovnávací analýza životního cyklu, publikovaná v časopise Journal of Industrial Ecology, zjistila, že výroba elektromobilů znamená podstatně vyšší toxicitu jak pro člověka, tak pro sladkovodní ekosystémy. Nenaznačuji, že se jedná o argumenty proti přijetí elektromobilů. Pouze poukazuji na to, že důsledky nové technologie musí být posouzeny a pochopeny, nežli přijmeme jakékoli radikální závěry v její prospěch. Není možné si jen tak představit ideální stroje, které neznečišťují prostředí – a pak je uvést v život

Další články

Od šamanů k robotoické chirurgii - to je záběr Knihy o medicíně Clifforda A. Pickovera. Vedle výkonů, jako je trepanace lebky nebo používání kokainu jako lokálního anestetika, se seznámíme s řadou témat: Hippokratova přísaha, biologické zbraně, klonování člověka, celková anestezie, transplantace obličeje, zážitky na prahu smrti, nebo role válek a násilí ve vývoji medicíny. Dočteme se i o díle lékařů, kteří posunuli vývoj medicíny vpřed.
Ukázky

250 nejzajímavějších milníků ve vývoji medicíny

Od šamanů k robotoické chirurgii - to je záběr Knihy o medicíně Clifforda A. Pickovera. Vedle výkonů, jako je trepanace lebky nebo používání kokainu jako lokálního anestetika, se seznámíme s řadou témat: Hippokratova přísaha, biologické zbraně, klonování člověka, celková anestezie, transplantace obličeje, zážitky na prahu smrti, nebo role válek a násilí ve vývoji medicíny. Dočteme se i o díle lékařů, kteří posunuli vývoj medicíny vpřed.
 | nakl. Dokořán a Argo
Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama (v překladu Terezy Kostkové) předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích. Doslov napsal Jiří Lábus. Foto: Stáňa Topolská - týdeník Rozhlas
Ukázky

Když se věci obrátí vzhůru nohama, dávají teprve smysl

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama (v překladu Terezy Kostkové) předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích. Doslov napsal Jiří Lábus. Foto: Stáňa Topolská - týdeník Rozhlas
 | nakl. Radioservis
Typický dospělý při dýchání využívá sotva deset procent 
z možného rozsahu bránice. Následkem toho dochází k přetěžování srdce, zvyšování krevního tlaku a vzniku poruch oběhové soustavy. Pokud začneme využívat padesát až sedmdesát procent kapacity bránice, přestaneme svou oběhovou soustavu přetěžovat a naše tělo začne fungovat lépe. Bránici se někdy říká také „druhé srdce“. James Nestor - Dech
Ukázky

Tato kniha je dobrodružstvím vědy a ztraceného umění dechu

Typický dospělý při dýchání využívá sotva deset procent z možného rozsahu bránice. Následkem toho dochází k přetěžování srdce, zvyšování krevního tlaku a vzniku poruch oběhové soustavy. Pokud začneme využívat padesát až sedmdesát procent kapacity bránice, přestaneme svou oběhovou soustavu přetěžovat a naše tělo začne fungovat lépe. Bránici se někdy říká také „druhé srdce“. James Nestor - Dech