My tři králové jdeme k vám....

/ Tomáš Weiss

Asi pod vlivem začátku roku, kdy se připomínají v křesťanské tradici mudrci z Východu, tradičně označovaní jako Tři králové, si člověk v CZ automaticky vzpomene i na Tři krále - protinacistickou odbojovou skupinu důstojníků Československé armády, která vznikla hned v roce 1939, tedy před 80 lety. Balabán, Mašín a Morávek - připravenost, statečnost, odvaha.