6000 let světových dějin na šestimetrové mapě

/ nakl. Andělská křídla

Chronologická mapa světových dějin v českém jazyce vychází z původní české verze z roku 1997, která je v roce 2019 doplněna a aktualizována. Na přední straně je doplněna o 3 listy s časovými údaji od roku 1997 do roku 2017. Vychází z původní viktoriánské mapy, vydané roku 1890. Mapa si ponechává původní viktoriánskou podobu, ale byla dovedena do dnešních dnů a rozšířena, takže tok času pokračuje až do dvacátého století, tedy až k současnosti.

Další články

TV Kosmas

S Irenou Jirků o její knize rozhovorů s francouzskými literáty

Na shledanou v Paříži je knížka rozhovorů se současnými francouzskými spisovatelkami a spisovateli, jejichž díla byla přeložena do češtiny. Nejenom o jejich tvorbě s nimi rozmlouvala novinářka Irena Jirků, která systematicky sleduje novinky a události ve francouzské společnosti.
 | tomáš weiss, vojtěch polák
TV Kosmas

A co když je to rituální vražda?

Erinye je polská detektivka, její autor Marek Krajewski (1966) je klasický filolog, který se pustil do psaní napínavého žánru. Jde o první díl série s komisařem Edwardem Popielskim, který pracuje ve Lvově roku 1939. A název? Erínye jsou v řecké mytologii bohyně pomsty a kletby, služebnice podsvětí. Trestají a pronásledují viníky hlavně tam, kde selhává uplatnění zákonů lidských. Provinilce bez slitování štvou z místa na místo. Hej Slované, polštiny se nelekejte!
 | nakl. Argo
TV Kosmas

Výpravy pro starší a pokročilé Jiřího Peňáse

Padesát sedm míst a padesát sedm kapitol v nekonečném seriálu, který Jiří Peňás píše deset let každý týden a který má své věrné čtenáře. Nyní tyto originální cestopisy vycházejí v knize s hrabalovským názvem Výpravy pro starší a pokročilé na 350 stranách a s barevnými fotografiemi. Předmluvou autora a doporučením Jáchyma Topola.