Noční stolek

Jiřího Padevěta

Jiří Padevět se narodil v roce 1966 v Praze. Přesto, že je vystudovaným zeměměřičem, od roku 1988 se pohybuje mezi knihami. Prošel cestu od knihkupce až po ředitele nakladatelství Academia. Ve volném...
Zobrazit celý text

Můj výběr

Neviditelné písmo

Neviditelné písmo

(2x)
Druhý díl pamětí Arthura Koestlera navazuje na díl první, nazvaný Šíp do nebe, a zobrazuje především proces, v němž se autor odvrátil od komunismu. Jeho hledání, tápání a pochyby jsou pozoruhodné.
Jiří Padevět Jiří Padevět říká:
Při četbě Koestlerových memoárů dá se snad konečně pochopit, čím a proč okouzlil komunismus na přelomu dvacátých a třicátých let řadu intelektuálů, kteří mu pak sloužili, dokud nebyli zavražděni, nebo dokud v lepším případě nevystřízlivěli ze snu o šťastném zítřku.
Nacistická kulturní politika v Protektorátu

Nacistická kulturní politika v Protektorátu

Monografická práce Volkera Mohna je zásadním příspěvkem k fungování nacistického režimu a správy Protektorátu Čechy a Morava a rovněž k chování české společnosti za okupace.
Jiří Padevět Jiří Padevět říká:
Hutná historická monografie, měnící se v průběhu čtení k hrůze čtenáře v praktickou příručku pro populisty a totalitáře a usnadňující jim přesvědčit herce, aby hráli, spisovatele aby psali a novináře, aby burcovali, to všechno bez svědomí,...
Více
Nač básníci?

Nač básníci?

(3x)
Přednáška Nač básníci? byla proslovena v nejužším kruhu přátel u příležitosti 20. výročí úmrtí R. M. Rilkeho, který zemřel 29. prosince 1926. Analyzuje básnické dílo R. M. Rilkeho a odkazuje i na několik básní F. Hölderlina.
Jiří Padevět Jiří Padevět říká:
Fascinující přednáška, proslovená pro několik nejbližších na téma Rainer Maria Rilke a jeho dílo, ale také na téma Friedrich Hölderlin a svět bez bohů, kteří mu dávali smysl, filozofická báseň na téma básně. Heidegger tuto sepsal a...
Více

Jiří Padevět v Oko Magazínu OKO

Cizinec na náměstí

Onou změnou oproti prvním dvou svazkům autobiografie, jimiž jsou Šíp ...

Neviditelné písmo

A jistě to není jen pro období, které Arthur Koestler (1905-1983), ...

Další články