Nejprodávanější tituly za posledních 14 dní - středověk

1177 př. Kr. Zhroucení civilizace a invaze mořských národů -10%
(2x)
Zhroucení první globalizované společnosti světových dějin
středověk

1177 př. Kr. Zhroucení civilizace a invaze mořských národů

349 Kč
314 Kč
Vrchnostenské město v raném novověku -55%
Monografie, inspirovaná v přístupu ke zkoumané skutečnosti především teorií centrálního místa a základními tezemi strukturalismu, se zabývá vztahem vrchnostenského města v raném novověku k vrchnosti na jedné a venkovskému zázemí na druhé straně.
středověk

Vrchnostenské město v raném novověku

190 Kč
86 Kč
Gótské dějiny / Římské dějiny -10%
(1x)
Autor gótských (Getica) a římských dějin (Romana), sepsaných kolem roku 550 n. l., stojí na pomezí mezi dvěma epochami. O jeho životních osudech není mnoho známo vyjma faktu, že se sám hrdě hlásil k příslušnosti ke germánskému kmeni Gótů.
středověk

Gótské dějiny / Římské dějiny

448 Kč
403 Kč
Kronika Čechů -15%
(2x)
Klasický, do jisté míry modernizovaný překlad doplňuje předmluva a poznámkový aparát předního znalce českých dějin Martina Wihody.
středověk

Kronika Čechů

298 Kč
253 Kč
Bratrovrah a tvůrce státu -10%
Kniha se věnuje životu a době knížete Boleslava I. a snaží se zbavit obraz jeho osoby tradičních mýtů.
středověk

Bratrovrah a tvůrce státu

298 Kč
268 Kč
Dějiny Chorvatska -10%
Kniha mapuje dějiny Chorvatska od starověkých Ilyrů přes antickou periodu spjatou s obsazením země Římany, příchod Slovanů, začátky chorvatského království až k osmisetletému období, kdy bylo Chorvatsko spojené personální unií s uherským státem.
středověk

Dějiny Chorvatska

499 Kč
449 Kč
1453: Pád Konstantinopole zrod Istanbulu -10%
Kniha vypráví příběh dobytí hlavního města byzantské říše v roce 1453. Ovládnutí Konstantinopole osmanskými vojsky vešlo do dějin především jako událost, která zakonzervovala nesmiřitelnost dosavadního konfliktu mezi křesťanstvím a islámem.
středověk

1453: Pád Konstantinopole zrod Istanbulu

399 Kč
359 Kč
Do tří korun -10%
(2x)
Jen všestranný rozbor může dát odpověď na mnohé otázky, které souvisejí s králem Václavem II., jenž se na podzim roku 1300 nechal korunovat polským králem a příštího roku vyjednal uherskou korunu pro svého syna.
středověk

Do tří korun

469 Kč
422 Kč
Živá minulost -10%
(1x)
Stopováním geneze historického povědomí a kulturní paměti v této knize František Graus předběhl dnes velmi moderní bádání o místech paměti a politice paměti.
středověk

Živá minulost

398 Kč
358 Kč
Středověk v nás -15%
(2x)

Autor na příkladech středověkého a současného vnímání času, prostoru, prožívání dětství a stáří, eschatologie, vztahu k penězům a k uzavírání manželství, jak mnoho mají lidé současnosti společného s lidmi středověku.

středověk

Středověk v nás

398 Kč
338 Kč
Zobrazuji 1 - 10 z 62 položek
1 2 3 .. 7 > >>