Nejprodávanější tituly za posledních 14 dní - filosofie

Dějiny filosofie VI. -10%
Šestý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Wolffa ke Kantovi se zabývá francouzským a německým osvícenstvím, vznikem filosofie dějin a Kantovým systémem.
filosofie

Dějiny filosofie VI.

600 Kč
540 Kč
O svobodě myšlení a slova -10%
(1x)
John Stuart Mill (1806-1873) je nejvlivnějším anglicky mluvícím filozofem 19. století. V anglosaském světě patří mezi nejznámější Millovy texty jeho spis O svobodě, který vyšel v roce 1859 a z kterého vám předkládáme druhou kapitolu...
filosofie

O svobodě myšlení a slova

121 Kč
109 Kč
Metafyzika -10%
Jeden ze základních textů řecké filosofie. Co je vlastně skutečné? Jednotlivé nebo obecné? Platón tvrdil, že skutečnost přísluší pouze obecným idejím a jednotlivosti jsou jen nedokonalé... Podle Aristotela, který s Platónem nesouhlasí...
filosofie

Metafyzika

400 Kč
360 Kč
Vyhořelá společnost -10%
(4x)
Německy píšící filozof korejského původu Byung-Chul Han, jehož knihy byly přeloženy do téměř dvaceti jazyků, přináší pronikavou diagnózu doby. Han analyzuje celou řadu jevů a procesů, které nelze uspokojivě objasnit nástroji tradiční psychologie.
filosofie

Vyhořelá společnost

298 Kč
268 Kč
Etika Níkomachova -10%
Etika Níkomachova je klasickým dílem filosofické etiky.
filosofie

Etika Níkomachova

300 Kč
270 Kč
Evoluce jako cesta k Bohu v díle Teilharda de Chardin -10%
Autorka ukazuje logickou jednotu Teilhardova díla, vykládá podrobně všechny hlavní pojmy jeho teorie a používá jeho dílo jako celek včetně nepublikovaných dopisů, což je ojedinělé i v mezinárodním kontextu teilhardovských studií.
filosofie

Evoluce jako cesta k Bohu v díle Teilharda de Chardin

368 Kč
331 Kč
O habitech v Teologické sumě -10%
Pojednání o habitech v Teologické sumě (STh I-II, q. 49–54) navazuje na traktát o vášních (STh I-II, q. 22–48). Habity jsou jisté kvality, které člověka uschopňují k relativně trvalé a snadné činnosti.
filosofie

O habitech v Teologické sumě

120 Kč
108 Kč
Renesanční filosofie -10%
(1x)
Filosofie 14. až 16. století je často nahlížena jako přechod mezi středověkou a moderní filosofií. Autor zdůrazňuje jak kontinuitu se scholastickou filosofií, tak význam renesančního myšlení pro vznik modernity.
filosofie

Renesanční filosofie

598 Kč
538 Kč
Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů -10%
Kniha má svůj základ v přednáškách o úvodu do filosofie, které autor pronesl na Pedagogické fakultě a Filosofické fakultě UK.
filosofie

Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů

329 Kč
296 Kč
Zen a umění údržby motocyklu -20%
(1x)
Kultovní kniha americké literatury, podobně jako Kerouacův román Na cestě či Hellerova Hlava XXII. Spojuje zdánlivě neslučitelné žánry cestovního deníku, románu a filozofických úvah.
filosofie

Zen a umění údržby motocyklu

399 Kč
319 Kč
Zobrazuji 1 - 10 z 116 položek
1 2 3 .. 12 > >>